20.06.2024 ob 18:38
Deli članek
Novonastalih podjetij več kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- V 2022 je na novo nastalo 21.833 podjetij ali za približno 9 odstotkov več kot leto prej. Največ jih je nastalo v storitvenih dejavnostih (83 odstotkov).Na novo je v 2022 nastalo največ podjetij po letu 2004 (odkar spremljamo podatke), in sicer 21.833. V primerjavi z letom prej je bilo to za 9,1 % več podjetij. Njihovo število se je povečalo v večini področij dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih (v obeh za več kot 300). Med vsemi podjetji, ki so poslovala v 2022, jih je v tem letu nastalo 11,2 % ali nekoliko več kot v letu pred tem (za 0,4 odstotne točke).
Največ podjetij je nastalo v storitvenih dejavnostih (82,6 %), in sicer največ v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (20,2 % novonastalih podjetij), sledila sta gostinstvo (11,4 %) ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (8,2 %). V gradbeništvu je nastalo 10,6 % podjetij in v industriji 6,8 %.
V novonastalih podjetjih je delalo 23.345 zaposlenih in samozaposlenih oseb; to je bilo za 10,8 % več kot leto prej. V povprečju je tako podjetje zaposlovalo eno zaposleno in samozaposleno osebo. Približno polovica oseb je delala v novih podjetjih, ki so spadala v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gradbeništvo, gostinstvo ter v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Delež preživelih podjetij z vidika leta nastanka oz. trajanja delovanja upada. Od podjetij, ki so na novo nastala v 2021, jih je leto pozneje poslovalo 87,4 %, od podjetij, nastalih v letu 2017, pa jih je po petih letih poslovala približno polovica (49,9 %). Novonastala podjetja, ki so preživela, so zaposlovala več oseb kot v prvem letu. Po prvem letu poslovanja se je število zaposlenih in samozaposlenih oseb namreč povečalo za 21,3 %, po petih letih poslovanja pa za 73,2 % (z 10.261 na 17.769). 

Po začasnih podatkih je prenehalo poslovati 12.366 podjetij, ta so zaposlovala 12.606 oseb. V povprečju je bilo izgubljeno eno delovno mesto na podjetje, ki je prenehalo poslovati. 45,6 % teh podjetij je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvo ter v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. (konec)