28.01.2023 ob 08:09
Deli članek
Obseg kmetijske proizvodnje manjši, cene pridelkov znatno višje

Ljubljana (MOREL)- Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi s podpovprečno letino 2021 večji za petino zaradi občutne rasti cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi podražitev inputov so bili precej višji tudi stroški pridelave.

Ocenjevanje dohodka v kmetijstvu je zaradi gospodarskih razmer in prilagajanja kmetijstva nanje čedalje zahtevnejše. Tako visokih rasti cen v kmetijstvu do zdaj še nismo zaznali, za leto 2022 pa je značilna visoka rast cen tako pridelkov kot inputov.

V primerjavi s prvo oceno ni večjih sprememb pri količinski pridelavi, nekoliko bolj so se zvišale le cene kmetijskih proizvodov. Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi z letom prej realno višji za 19 %, pri čemer je bila predhodna letina podpovprečna. Vrednost kmetijske pridelave bo predvidoma za skoraj petino višja, stroški pa zaradi višjih cen inputov prav tako višji za skoraj petino. Ob tem predpostavljamo, da so bile subvencije realno tolikšne kot v prejšnjem letu. Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč (PDM) naj bi bil večji za 20 %, ker ni pričakovati pomembnejših razlik v zaposlenosti. 

Po drugi oceni naj bi vrednost kmetijske proizvodnje znašala 1.670 mio. EUR. Višja vrednost proizvodnje naj bi bila posledica manjšega obsega  (za 1 odstotek) in zvišanja cen (za petino). To so sporočili iz SURS. (konec)