31.07.2023 ob 23:46
Deli članek
Obseg proizvodnje večji kot mesec prej

 

Ljubljana (MOREL)- Skupni indeks obsega proizvodnje se je na mesečni ravni in ravni prvih petih mesecev zvišal, na letni pa znižal. Obseg proizvodnje je bil za 1,3 % večji kot v aprilu. Najvišja rast je bila dosežena v industriji (7,9 %), področje storitvenih dejavnosti pa je bilo edino, na katerem se je obseg proizvodnje v tej primerjavi rahlo zmanjšal (za 0,3 %).
V primerjavi s prejšnjim majem je bil obseg proizvodnje manjši za 0,8 %. Na upad so vplivale vse opazovane dejavnosti razen gradbeništva, pri katerem se je obseg izrazito povečal, in sicer za skoraj četrtino (24,6 %).
V primerjavi s prvimi petimi meseci prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje večji za 0,5 %. Tudi na tej ravni smo zaznali rast v gradbeništvu (za 24,4 %), v industriji in trgovini pa upad (za 5,4 % in za 3,1 %). To so sporočili iz SURS. (konec)