05.11.2023 ob 08:25
Deli članek
Po financiranju na prvem mestu še vedno poslovni sektor

Ljubljana (MOREL)- Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so bili lani večji kot v letu pred tem, najbolj so se povečali v državnem sektorju, za četrtino.

Bruto domači izdatki za RRD (BIRR) so bili višji kot v 2021. Znašali so 1 milijardo in 202 milijona EUR ali za 8 odstotkov več. Povečali so se v vseh sektorjih, v absolutnem znesku in relativno najbolj v državnem (za 38 milijonov EUR oz. za 25 %). Kljub povečanju pa se je delež BIRR v BDP1 zmanjšal za 0,4 odstotne točke, na 2,11 % BDP. Največji del sredstev za izvajanje RRD je bil tudi lani porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 846 milijonov EUR ali 70 % BIRR oz. 1,5 % BDP. Sledili so državni sektor (16 %), visokošolski sektor (13 %) in zasebni nepridobitni sektor (manj kot 1 % vseh za RRD porabljenih sredstev).
Izvajanje RRD so tudi v prejšnjem letu finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe; ta sredstva so obsegala 530 milijonov EUR ali 44 % BIRR. Država je prispevala nekoliko več kot četrtino (26 %) BIRR, tujina manj kot tretjino (29 %), visoko šolstvo 0,4 % BIRR in zasebne nepridobitne organizacije 0,1 % BIRR. To je tretje leto zapored, da je bil prispevek tujine v BIRR višji.
Lani se je v primerjavi z letom prej struktura finančnih sredstev za RRD zmanjšala pri gospodarskih družbah (za 23,3 milijona EUR ali za 4 %) in v visokošolskem sektorju (za 1,3 milijona EUR ali za 22 %), povečala pa v zasebnem nepridobitnem sektorju (za 0,4 milijona EUR ali za 74 %), pri virih iz tujine (za 67,1 milijona EUR ali za 23 %) in v državnem sektorju (za 42,3 milijona ali za 16 %).
V izvajanje RRD je bilo lani vključenih 25.454 oseb oz. 7 oseb manj kot leto prej. 67 % oz. 17.093 je bilo raziskovalcev, od tega jih je bilo v poslovnem sektorju 52 %, v državnem 16 %, v visokošolskem 30 % in v zasebnem nepridobitnem sektorju 2 %. Skupna delovna obremenitev oseb se je v primerjavi z 2021 zmanjšala za 1 % in je bila enakovredna delu 17.444 oseb s polnim delovnim časom. To so sporočili iz SURS. (konec)