08.11.2023 ob 10:42
Deli članek
Po treh mesecih število stečajev naraslo

Ljubljana (MOREL)- Mesečno je bilo za 0,2 odstotka manj registracij in za 28,0 odstotkov več stečajev. Četrtletno se je število stečajev najbolj povečalo v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 74,7 odstotka). Skupno je bilo registracij za 0,2 odstotka manj kot avgusta. V primerjavi s prejšnjim septembrom in povprečjem leta 2015 pa se je njihovo število povečalo za 2,1 odstotka oz. 15,3 odstotka. 
Tudi v primerjavi z 2. četrtletjem se je število registracij zmanjšalo (za 3,7 %). V primerjavi s 3. četrtletjem lani in povprečjem 2015 pa je bilo registracij več (za 1,1 % oz. 15,1 %). Z vidika dejavnosti se je število registracij v vseh opazovanih časovnih primerjavah najizraziteje povečalo v gradbeništvu – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 7,8 %, istim četrtletjem leto prej za 8,8 % in povprečjem 2015 za 54,1 %.
V primerjavi s četrtletjem prej je število najbolj upadlo v gostinstvu (za 10,9 %), v primerjavi s povprečjem 2015 pa v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 28,4 %).
Skupno je število stečajev po treh mesecih upadanja zraslo za 28,0 %. V primerjavi s septembrom lani in povprečjem 2015 pa jih je bilo manj (za 3,0 % oz. 27,6 %). 
Četrtletno je število upadlo na vseh ravneh – v primerjavi s predhodnim četrtletjem za 17,5 %, istim četrtletjem leto prej za 4,7 % in povprečjem 2015 za 31,1 %.
V primerjavi s prejšnjim četrtletjem in 3. četrtletjem lani se je število stečajev najizraziteje povečalo v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 74,7 % oz. 125,0 %). V primerjavi s povprečjem 2015 jih je bilo več le v dejavnosti prometa in skladiščenja, in sicer za tretjino (33,3 %).
Na četrtletni ravni in v primerjavi z istim četrtletjem lani se je število najizraziteje zmanjšalo v gradbeništvu (za 44,4 % oz. 28,6 %). V primerjavi s povprečjem 2015 pa smo največji upad zaznali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, poslovanju z nepremičninami, strokovnih in drugih poslovnih dejavnostih (za 56,1 %), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 44,8 %) ter gradbeništvo (za 40,6 %). To so sporočili iz SURS. (konec)