22.11.2023 ob 14:18
Deli članek
Povprečna bruto plača: 2.174,70 EUR, neto: 1.413,16 EUR

 

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi s plačo za avgust je bila povprečna bruto plača za september nekoliko nižja (nominalno za 2,1 odstotka oz. realno za 2,4 odstotka). Povprečna bruto plača za september 2023 je znašala 2.174,70 EUR. Od plače za mesec prej je bila nominalno nižja za 2,1 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna neto plača je znašala 1.413,16 EUR in je bila od plače za avgust nominalno nižja za 2,0 %, realno pa za 2,3 %.
V primerjavi s plačo za prejšnji september je bila višja nominalno (v bruto znesku za 9,5 %, v neto znesku za 9,1 %) in realno (v bruto znesku za 1,9 %, v neto znesku za 1,5 %).
V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača v javnem sektorju znižala za 1,7 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,0 %), v zasebnem pa za 2,4 %. Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.323,81 EUR), najnižja pa v gostinstvu (1.593,92 EUR). V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v izobraževanju (za 1,9 %), najbolj znižala pa v rudarstvu (za 6,5 %). To so sporočili iz SURS. (konec)