02.11.2023 ob 14:37
Deli članek
Pri plačljivem spletnem oglaševanju najpogosteje uporabljeno kontekstualno oglaševanje

Ljubljana (MOREL)- 21 odstotka podjetij plačuje za spletno oglaševanje, npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih (npr. na Googlu, Facebooku, YouTubu) ali na drugih spletnih straneh: 19 odstotkov majhnih, 28 odstotkov srednje velikih in 40 odstotkov velikih podjetij. Pri plačljivem oglaševanju najpogosteje uporabljajo metodo, ki temelji na vsebini spletne strani ali iskanih ključnih besedah – kontekstualno oglaševanje (19 %). 9 % jih uporablja metodo, ki temelji na sledenju geolokacije uporabnikov interneta, 8 % metodo, ki temelji na sledenju preteklih aktivnosti ali profila uporabnikov interneta, ter 1 % druge metode.

Podjetja so s spletno prodajo ustvarila 4,1 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV) (4,8 % v 2021). Mala podjetja so ga ustvarila za 4,4 %, srednje velika za 6,2 % in velika podjetja za 2,9 % (brez DDV). Podjetja v proizvodnih dejavnostih so ustvarila za 2,0 % in v storitvenih dejavnostih za 6,3 % vrednosti celotnega prihodka, podjetja v vzhodni Sloveniji 3,0 % in tista v zahodni Sloveniji 4,8 %.
Vrednost s spletno prodajo ustvarjenega prihodka je znašala okoli 3.950 milijonov EUR (brez DDV). 27 % tega prihodka so ustvarila mala, 37 % srednje velika in 36 % velika podjetja. 
Podjetja so ustvarila:

  • 89 % prihodka s spletno prodajo prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja in ekstraneta ter 11 % prek e-tržnice.
  • 68 % prihodka s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam in 32 % s spletno prodajo fizičnim osebam. Vrednost prihodka, ustvarjenega s spletno prodajo (brez DDV) fizičnim osebam, je znašala okoli 1.260 milijonov EUR.
  • 53 % prihodka s spletno prodajo v Sloveniji, 39 % s prodajo v druge članice EU in 8 % v druge države.

V dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po SKD 2008: G 45–47) 44 % podjetij omogoča spletno prodajo, oddajo naročila ali rezervacije prek spletne strani, 39 % pa jih je v prejšnjem letu s spletno prodajo tudi ustvarilo prihodek, in sicer skupno za 6,6 % vrednosti svojega celotnega prihodka (brez DDV), kar je predstavljalo okoli 2.300 milijonov EUR. 98 % te vrednosti so ustvarila s prodajo prek lastne spletne strani ali spletne strani matičnega podjetja in ekstraneta ter 39 % s spletno prodajo fizičnim osebam.
V dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (po SKD 2008: G 47) omogoča spletno prodajo, oddajo naročila ali rezervacije prek spletne strani 53 % podjetij. Prihodek s spletno prodajo pa je lani ustvarilo 43 % podjetij; po tej poti so ustvarila za 4,8 % celotne vrednosti prihodka (brez DDV), kar je pomenilo okoli 883 milijonov EUR (okoli 139 milijonov EUR več kot v 2021). 71 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam in 62 % s spletno prodajo v Sloveniji.
V prejšnjem letu je desetina podjetij ustvarila prihodek s spletno prodajo prek spletnih strani, ki jih uporablja več podjetij za spletno prodajo (e-tržnice): 10 % majhnih, 8 % srednje velikih in 11 % velikih podjetij. Tako so ustvarila za okoli 419 milijonov EUR (brez DDV) prihodka ali, enako kot v 2021, 0,4 % celotnega prihodka (brez DDV). 59 % tega prihodka so ustvarila mala podjetja, 26 % srednje velika in 15 % velika podjetja. To so sporočili iz SURS. (konec)