29.06.2023 ob 10:50
Deli članek
Pri vseh vrstah živali razen perutnine zakol manjši

Ljubljana (MOREL)- Zaklanih je bilo približno: 123.000 glav goved (ali okoli 1 % manj kot leto prej), 270.000 prašičev (ali okoli 13 % manj), 93.000 ovc (ali okoli 5 % manj) in 23.000 koz (ali okoli 8 % manj). Hkrati pa je bilo zaklane za okoli 4 % več perutnine (41.644.000 živali).Zakol goved se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; lani je bil na letni ravni za približno 1 % manjši (tj. približno 1.000 živali manj).
Na družinskih kmetijah je bilo namreč zaklanih približno: 41.000 prašičev (približno 26.000 živali ali okoli 39 % manj kot leto prej), 22.000 koz (približno 2.000 živali ali okoli 9 % manj), 258.000 kljunov perutnine (približno 18.000 živali ali 7 % manj) in 81.000 ovc (kar je približno 6 % manj oz. okoli 5.000 živali manj).
Celoten zakol prašičev, v klavnicah in zunaj teh, je bil številčno manjši kot leto prej (za okoli 42.000 prašičev oz. približno 13 % manj). V klavnicah je bilo zaklanih približno 7 % manj prašičev (oz. 16.000 prašičev manj), zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pa za okoli 39 % manj (približno 26.000 živali manj). Zakol prašičev na družinskih kmetijah je bil številčno manjši kot v prejšnjem letu. Zunaj klavnic je bila tako opravljena manj kot petina (15 %) vsega zakola prašičev v Sloveniji, več kot štiri petine (85 %) pa v klavnicah.
Zakol drobnice se je opravil večinoma zunaj klavnic (približno 87 % zakola ovc in približno 96 % zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (v več kot 99 %). Preostanek, manj kot 1 %, tako ni vplival bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ta je bil za približno 4 % večji kot v letu pred tem (tj. 1.757.000 kljunov zaklane perutnine več).
Povprečna teža na družinskih kmetijah zaklanih prašičev, koz in ovc je bila nekoliko večja kot leto prej, povprečna teža trupov perutnine je bila enaka, skupna masa perutnine, zaklane na družinskih kmetijah, pa je bila manjša za okoli 10 % (približno 54 ton perutninskega mesa manj). Kljub temu je bila pri slednjih skupna masa (v klavnicah in zunaj klavnic) večja za približno 2 % (tj. približno 1.402 toni perutninskega mesa več).
Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je znašala približno 123 kg oz. za približno 11 kg več kot leto prej, skupna masa teh prašičev pa je bila za približno 33 % manjša (tj. približno 2.430 ton prašičjega mesa manj).
Skupna masa koz, zaklanih zunaj klavnic, je bila na letni ravni za točno 7 % manjša (tj. približno 24 ton kozjega mesa manj), skupna masa ovc pa za približno 5 % manjša (tj. približno 65 ton ovčjega mesa manj). To so sporočili iz SURS. (konec)