27.05.2023 ob 12:59
Deli članek
Prihodek od prodaje storitev nižji kot mesec prej

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil marca 2023 za 0,5 odstotka nižji kot mesec prej in za 12,5 odstotka višji kot pred enim letom. Najbolj se je znižal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,1 %). Manjši je bil tudi v gostinstvu (za 1,1 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,7 %). Višji pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 7,2 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,9 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,8 %).
V primerjavi s prejšnjim marcem je bil prihodek od prodaje storitev višji za 12,5 %. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 29,8 %. V gostinstvu je bil višji za 23,0 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 21,2 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 16,2 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 15,2 % ter v dejavnosti promet in skladiščenje za 5,1 %.
Prihodek od prodaje storitev je bil v 1. četrtletju višji kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 14,2 %. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu. To so sporočili  iz SURS. (konec)