10.07.2024 ob 11:21
Deli članek
Prihodek od prodaje v industriji upadel

 

Ljubljana (MOREL)- Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila maja nižja kot v mesecu pred tem. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 7,3 % nižja kot aprila. V rudarstvu se je znižala za 18,1 % in v predelovalnih dejavnostih za 7,5 %, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zvišala za 9,7 %.
Največji upad, za 8,6 %, je bilo zaznati pri proizvodnji izdelkov za investicije, pri izdelkih za vmesno porabo se je vrednost znižala za 6,8 %, pri izdelkih za široko porabo pa za 5,5 %.
V primerjavi s prejšnjim majem je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 5,0 %. V predelovalnih dejavnostih se je znižala za 4,9 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,7 % ter v rudarstvu za 2,5 %.
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni zmanjšal za 6,9 %. Upadel je tako na tujem (za 7,2 %) kot na domačem trgu (za 5,3 %). V rudarstvu se je znižal za 16,3 % in v predelovalnih dejavnostih za 6,7 %.
Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji nižji za 4,3 %. V rudarstvu je zrasel za 27,8 %, v predelovalnih dejavnostih pa se je znižal za 4,5 %.
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 0,1 % višja kot aprila in za 0,3 % višja kot v prejšnjem maju. Na mesečni ravni se je vrednost zalog v predelovalnih dejavnostih zvišala za 0,2 %, v rudarstvu pa se je znižala za 10,9 %.