26.08.2023 ob 12:49
Deli članek
Skoraj tri milijone turističnih prenočitev

 

Ljubljana (MOREL)- Na začetku glavne sezone so turistični nastanitveni obrati poročali o nekaj več kot milijon prihodih turistov in skoraj treh milijonih prenočitev, tj. za desetino več kot lani. V primerjavi z istim mesecem prejšnjih let je bilo število turistov največje doslej, največ so jih našteli v občini Piran.

Tako prihodov kot prenočitev domačih turistov je bilo za desetino manj kot v prejšnjem juliju, a po drugi strani za prav toliko več kot v 2019. Našteli so skoraj 163.000 prihodov in 607.000 prenočitev, največ v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena tretjina vseh domačih prenočitev. 
Prihodov tujih turistov je bilo približno 877.000, ustvarili so nekaj manj kot 2,3 milijona prenočitev oz. za 15 % več kot julija lani in v istem mesecu v 2019. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Domači turisti so prispevali 21 % vseh prenočitev, tuji pa 79 %.

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo 39 % vseh prenočitev, največ v občini Bled. Petina (21 %) vseh prenočitev je bila ustvarjena v obmorskih občinah, najbolj priljubljena je bila Piran. Med zdraviliškimi občinami je bilo največ prenočitev v občini Brežice. V zdraviliških občinah je bilo sicer opravljenih 14 % vseh prenočitev. 

V gorskih občinah bilo za 7 % več prenočitev kot v istem mesecu lani in za 21 % več kot v juliju 2019. Domači turisti so največkrat prenočili v obmorskih občinah (36 % vseh domačih prenočitev). Med tujimi turisti so bile najbolj priljubljene gorske občine, tam so ustvarili 44 % vseh tujih prenočitev. To so sporočili iz SURS. (konec)