29.05.2024 ob 16:47
Deli članek
Slovenski uporabniki mobilne telefonije potovali v 166 držav, največ na Hrvaško

Mobilci kažejo tudi na potovanja

Ljubljana (MOREL)- V prvih treh mesecih letošnjega leta so se slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije odpravili na 700.000 enodnevnih izletov v Avstrijo, kar je 15 % manj kot v istem obdobju lani. V vseh treh mesecih je Slovenijo obiskalo največ tujih uporabnikov mobilne telefonije iz Italije.

V 1. četrtletju 2024 so slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije kot večdnevni obiskovalci (turisti), enodnevni obiskovalci ali tranzitni potniki potovali v 166 držav. V vseh treh mesecih jih je največ obiskalo Hrvaško, sledili sta Italija in Avstrija. 
Največ različnih slovenskih uporabnikov storitev mobilne telefonije je potovalo na Hrvaško v marcu (več kot 342.000), najmanj pa v januarju (213.000). Tudi Italijo jih je največ obiskalo marca (215.000), Avstrijo pa februarja (204.000). 
V marcu je bilo poleg teh treh sosednjih držav več kot 10.000 uporabnikov iz Slovenije v naslednjih državah: Nemčiji, Bosni in Hercegovini, na Madžarskem, v Srbiji, Franciji, Španiji, na Češkem, Nizozemskem in v Belgiji. Njihovo število se je v primerjavi z marcem lani povečalo skoraj v vseh navedenih državah. Izjemi sta le Francija in Belgija, ki ju je obiskalo za 5 % oziroma 2 % manj slovenskih uporabnikov. Največ slovenskih uporabnikov mobilne telefonije kot turistov januarja obiskalo Avstrijo, februarja in marca Hrvaško

V januarju je največ različnih slovenskih uporabnikov storitev mobilne telefonije kot večdnevnih obiskovalcev (turistov) obiskalo Avstrijo (nekaj več kot 62.000 ali za 11 % manj kot v lanskem januarju), kjer so se povprečno zadržali 6 dni. V februarju in marcu pa so kot turisti največkrat obiskali Hrvaško (v februarju 83.000 ali za 15 % več na medletni ravni, v marcu 121.000 ali za 26 % več) ter v povprečju tam bivali 5 dni. Skupno so na Hrvaškem v 1. četrtletju preživeli 1,2 milijona dni. 

Tudi kot enodnevni obiskovalci so slovenski uporabniki v letošnjem 1. četrtletju največkrat potovali v sosednje države. V podatkih o enodnevnih izletih so zajete tudi neturistične poti (npr. dnevne delovne migracije). Največ enodnevnih izletov je bilo v Avstrijo – okoli 700.000 ali za 15 % manj kot v istem četrtletju lani. Sledili sta Hrvaška s 501.000 enodnevnimi izleti (za 2 % več kot v istem četrtletju 2023) in Italija s 395.000 (za 4 % manj), medtem ko je bilo takih izletov na Madžarsko bistveno manj (64.000 ali 9 % manj). V vse sosednje države je bilo največ enodnevnih izletov opravljenih v marcu.