16.06.2023 ob 22:59
Deli članek
Strokovno osebje s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe na vseh ravneh izobraževanja

Ljubljana (MOREL)- V ustanovah na terciarni ravni izobraževanja je bilo zaposlenih 5.613 strokovnih delavcev ali za 1,3 % več kot v prejšnjem študijskem letu. Število moških in žensk je bilo skoraj izenačeno (v 2021/2022 je bilo 54,9 % moških in 45,1 % žensk. Po stopnji izobrazbe so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 85,5 % zaposlenih, med ženskami pa 75,0 %. Tudi delež tistih, ki so bili stari 50 let ali več, je bil med moškimi večji (45 %) kot med ženskami (40 %).
Pri pedagoških delavcih (redni in izredni profesor, docent) na terciarni ravni izobraževanja je 3. stopnja visokošolske izobrazbe zakonsko predpisana. Na tej ravni izobraževanja je imelo v opazovanem študijskem letu to stopnjo izobrazbe 80,6 % zaposlenih. Vendar zaposlene s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe najdemo tudi na preostalih ravneh izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole). Njihov delež se je v zadnjih nekaj letih zmanjšal. To so sporočil iz SURS. (konec)