24.02.2023 ob 23:31
Deli članek
Tujih turistov skoraj toliko kot pred epidemijo, domačih več

Ljubljana (MOREL)- V prvem mesecu letos so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 277.000 prihodov turistov in okoli 781.000 njihovih prenočitev. To je bilo za 38 % več kot leto prej in približno odstotek več kot leta 2020. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran in Bohinj.

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 177.000. Ustvarili so približno 484.000 prenočitev (3 % manj kot pred tremi leti oz. 68 % več kot lani), največ v občini Ljubljana. 

Domači turisti so prispevali 38 % vseh prenočitev, največ jih je bilo v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 100.000 njihovih prihodih in nekaj manj kot 297.000 prenočitvah; to je bilo za 7 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta in za 8 % več kot v 2020. 


Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Hrvaške, 108.800 oz. 23 % vseh. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Italije (19 %), Srbije (9 %) in Avstrije (8 %). 

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo ustvarjenih 34 % vseh prenočitev, največji delež med njimi je imela Kranjska Gora. Sledile so zdraviliške občine (29 % vseh prenočitev), Ljubljana (14 %) in mestne občine (8 %). Maribor je bil po deležu prenočitev med vsemi občinami na 7. mestu, po prenočitvah tujih turistov pa tretji. 
 
Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (436.500 prenočitev oz. 56 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 %).. To so sporočili iz SURS. (konec)