29.12.2023 ob 15:48
Deli članek
Višje trošarine in davščine letno inflacijo dvignile za 1,3 odstotne točke

Ljubljana (MOREL)-  Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 3,8-odstotna (v prejšnjem decembru 10,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,5-odstotna (prejšnji mesec −0,8-odstotna). Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 6,0 %, cene blaga pa za 2,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,9 % in poltrajno blago za 1,9 %, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 1,3 %.
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU novembra 2,4-odstotna (mesec prej 2,9-odstotna) in v članicah EU 3,1-odstotna (mesec prej 3,6-odstotna). Najnižja je bila v Belgiji (−0,8-odstotna), najvišja na Češkem (8,0-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 4,5 %.
Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) sta se na letni ravni razlikovala za 1,3 odstotne točke.
Letos so se trikrat zvišale trošarine za tobačne izdelke, večkrat so se spremenile trošarine za naftne derivate, stopnja DDV za energente za ogrevanje pa se je vrnila na 22 %. Letna rast cen, merjena s HICŽP, je bila 3,8-odstotna. Če se trošarine in davščine ne bi spremenile, bi bila letna inflacija nižja (2,5-odstotna). To so sporočili iz SURS. (konec)