10.11.2023 ob 12:17
Deli članek
Vrednost industrijske proizvodnje višja

 

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi z avgustom so bili skupni vrednosti industrijske proizvodnje in zalog v industriji ter skupni prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni višji. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila septembra za 4,2 odstotka višja kot mesec prej. V rudarstvu se je zvišala za 2,5 odstotka in v predelovalnih dejavnostih za 2,0 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja za 2,6 odstotka.
Na mesečni ravni se je dvignila pri skupinah izdelkov za široko porabo (za 27,8 %) in za vmesno porabo (za 0,9 %), medtem ko je pri skupini izdelkov za investicije upadla (za 8,2 %).
V primerjavi s prejšnjim septembrom je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 6,1 %, v primerjavi s septembrom 2021 pa za 5,0 %. 
V prvih treh četrtletjih letos se je skupna vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z istim lanskim obdobjem znižala za 5,3 %. Upadla je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 34,2 %), v rudarstvu (za 23,3 %) ter v predelovalnih dejavnostih (za 3,8 %). V primerjavi s prvimi tremi četrtletji 2021 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 1,8 %.
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni zvišal za 0,2 %, na letni ravni pa je bil nižji za 7,7 %. V primerjavi z avgustom se je povečal v rudarstvu (za 5,3 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 %). V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil v rudarstvu višji (28,3 %), v predelovalnih dejavnostih pa se je zmanjšal (za 8,0 %).
Na mesečni ravni so se zvišali prihodki od prodaje v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 24,0 %), nižji pa so bili prihodki od prodaje izdelkov za investicije (za 6,6 %) in prihodki od prodaje izdelkov za vmesno porabo (za 1,8 %).
V prvih devetih mesecih tega leta se je prihodek od prodaje v industriji v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 0,1 %. Na domačem trgu je bil večji za 0,3 %, na tujem trgu pa se je zmanjšal za 0,2 %. Višji je bil v rudarstvu (za 6,5 %), v predelovalnih dejavnostih pa se je znižal (za 0,2 %).
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 0,9 % višja kot avgusta in za 9,7 % višja kot v prejšnjem septembru. V mesečni primerjavi se je dvignila v rudarstvu (za 13,9 %) in v predelovalnih dejavnostih (0,7 %). V prvih treh četrtletjih tega leta je bila vrednost zalog za 15,9 % višja kot v istem obdobju lani. To so sporočili iz SURS. (konec)