05.12.2023 ob 22:30
Deli članek
Zbrali občutno več kosovnih in gradbenih odpadkov

Ljubljana (MOREL)- V 3. četrtletju je bilo, v primerjavi z istim obdobjem lani, zbranih precej več odpadkov, predvsem gradbenih. Med zbranimi komunalnimi odpadki je predvsem zaradi škode ob obsežnih avgustovskih poplavah najbolj porastla količina kosovnih odpadkov. Mešanih komunalnih odpadkov je bilo zbranih manj.

V primerjavi s 3. četrtletjem lani:

  • skupno zbranih za skoraj 40 % več odpadkov,
  • zbranih za 44 % več gradbenih odpadkov,
  • za desetino manj mešanih komunalnih odpadkov in
  • za skoraj petkrat več kosovnih odpadkov ter
  • odloženih za četrtino več komunalnih odpadkov.

Skupno je bilo zbranih več kot 3,5 milijona ton odpadkov ali milijon ton več kot v istem lanskem obdobju. Porast je bil posledica večjih količin zbranih gradbenih odpadkov, teh je bilo za 900.000 ton več in so predstavljali 84 % vseh zbranih odpadkov. 
V primerjavi s 3. četrtletjem lani je bila za recikliranje predvidena približno enaka količina odpadkov, 660.000 ton, od tega 15 % v kompostarnah in bioplinarnah. Odpadkov, predvidenih za sežig za energetske namene, je bilo za več kot tretjino manj, okrog 21.000 ton. Količina odpadkov, predvidenih za predelavo po postopku zasipanja, pa se je zaradi omenjene rasti količin zbranih gradbenih odpadkov povečala za več kot dvakrat. Za postopek odlaganja je bilo predvidenih 46.000 ton odpadkov, od tega 44 % komunalnih.
Količina zbranih komunalnih odpadkov je bila nekoliko večja (za 2 %) kot v istem obdobju lani, znašala je 268.000 ton, čeprav je bilo mešanih komunalnih odpadkov za desetino manj. Daleč največjo rast – skoraj petkratno – smo zaznali pri kosovnih odpadkih, kar je bila v največji meri posledica obsežnih poplav na začetku avgusta. Ti odpadki so predstavljali skoraj 17 % vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, medtem ko je njihov delež v istem obdobju lani znašal 4 %. Večji delež so med ločeno zbranimi komunalnimi odpadki obsegali le še biorazgradljivi odpadki (skoraj četrtino) ter papir in karton (skoraj petino). Skupno je bilo ločeno zbranih 78 % komunalnih odpadkov. To so sporočili iz SURS.  (konec)