12.05.2023 ob 11:01
Deli članek
Zelenjadnice na letni ravni v povprečju za več kot četrtino dražje

Ljubljana (MOREL)- Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so bili v marcu v povprečju za 15,4 odstotka dražji kot pred enim letom. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov se je zvišala za 17,6 odstotka.

Cene rastlinskih pridelkov so porasle v povprečju za 9,7 %. Zelenjadnice so se podražile za 26,6 %, sadike in cvetje pa za 17,8 %. Cene sadja so bile v povprečju nižje zaradi upada cene jabolk.

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 18,2 %. Cene živalskih proizvodov so se zvišale skoraj za četrtino, cene živali za zakol pa za 12,8 %. Od živali za zakol so se najizraziteje podražili prašiči in perutnina.

Cene živali in živalskih proizvodov so se zvišale v povprečju za 25,5 %. Povprečna cena mleka je v prvem četrtletju postopno upadala, a je bila kljub temu višja kot pred enim letom. Od živali za zakol so se najbolj podražili prašiči.

Na zvišanje cen rastlinskih pridelkov so najbolj vplivale višje cene zelenjadnic, sadik in cvetja ter tudi višje cene vina in krompirja. Cene sadja so bile v povprečju nižje kot pred enim letom. To so sporočili iz SURS. (konec)