21.06.2024 ob 19:46
Deli članek
Ženske za delo v oktobru 2023 neto zaslužile 4,5 % manj kot moški

Ljubljana (MOREL)- Čeprav so ženske v starosti 65+ let, zaposlene tako pri pravnih kot tudi pri fizičnih osebah, zaslužile več od moških, pa je razlika pri slednjih, tj. pri zaposlenih pri fizičnih osebah, precej večja, saj so ženske tu zaslužile za 18,2 % več kot moški. Razlika v povprečni neto plači žensk in moških, zaposlenih pri pravnih osebah, je bila 1,4 % v korist prvih.
Ženske so za delo v oktobru 2023 zaslužile v povprečju 1.389,09 EUR neto ali za 4,5 % manj kot moški. Tako v javnem kot zasebnem sektorju so najvišjo mesečno neto plačo prejele zaposlene v osrednjeslovenski statistični regiji (v prvem 1.654,36 EUR, v drugem pa 1.417,99 EUR). Najmanj so v javnem sektorju zaslužile ženske v zasavski regiji, kar 12,3 % manj kot zaposlene v osrednjeslovenski regiji. V zasebnem sektorju je bila razlika še opaznejša, saj so ženske v primorski regiji – v tej so imele v povprečju najnižjo neto plačo v Sloveniji (1.112,77 EUR) – prejele za 21,5 % manj kot tiste v osrednjeslovenski regiji.
Povprečna mesečna neto plača žensk z osnovnošolsko izobrazbo ali manj je bila za oktober 2023 za 10,2 % nižja od moške, tistih s srednješolsko izobrazbo za 12,1 % in tistih z višjo- ali visokošolsko izobrazbo za 15,9 %. Ta trend je značilen samo za zasebni sektor, medtem ko je bilo v javnem sektorju ravno obrnjeno – v tem je bila plačna razlika med spoloma največja med tistimi z najnižjo izobrazbo (21,3 %) ter se je zmanjševala do tistih z najvišjo izobrazbo (ženske so v povprečju prejele za 16,4 % neto manj).
S starostjo se povprečna mesečna plača zvišuje. Zaposleni, stari 65 let ali več, so za delo v oktobru 2023 zaslužili 1.688,03 EUR neto. To je bilo za 64,2 % več kot mladi zaposleni (15–24 let) in za 18,5 % več od slovenskega povprečja. Zanimivo je, da so v najvišji starostni skupini ženske neto zaslužile v povprečju več kot moški, in sicer za 2,4 %. Povprečna mesečna neto plača žensk, starih 65+, je tako znašala 1.715,23 EUR. To so sporočili iz SURS. (konec)