24.11.2023 ob 15:54
Deli članek

Ljubljana (MOREL) – V Cankarjevem domu v Ljubljani se je končala 2. mednarodna znanstvena konferenca na primarni ravni ISCPC, ki jo je Zdravstveni dom Ljubljana organiziral skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Na predavanjih in delavnicah je sodelovalo več kot 140 udeležencev iz 16 različnih držav. Konferenca ISCPC je osvetlila prave pristope za zmanjšanje obremenitve zdravstva in izboljšanje preživetja pacientov. Z bolj učinkovitim in pacientu prijaznim pristopom namreč povečamo varnost pacienta in njegovo dolgoročno zdravje, obenem pa dosežemo bolj varčno oskrbo. S pomočjo simulacijskega centra pa zdravstveno osebje postane še bolj kompetentno, samozavestno in učinkovito.

Glavne teme konference so bile:

  • integrirana oskrba na primarni ravni
  • kakovost in varnost medpoklicnega dela na primarni ravni
  • trajnost in planetarno zdravje na primarni ravni
  • medpoklicno izobraževanje in usposabljanje v zdravstvu s simulacijami in drugimi novimi pristopi

Na drugem tovrstnem mednarodnem znanstvenem dogodku na področju primarnega zdravstva v Sloveniji, so poleg domačih strokovnjakov sodelovali slavnostni govorniki profesor Robin Miller iz Velike Britanije, Mieke Rijken iz Nizozemske, Andrée Rochfort MICGP iz Irske in Marit Vassbotten Olsen iz Norveške. Na konferenci so potekale tudi tri izkustvene delavnice, med drugim delavnica uporabe simulacij za integrirano oskrbo, ki jo je vodil David Halliwel. Predstavili so uporabo virtualne resničnosti za preprečevanje zapletov in izobraževanje s simulacijami z visoko stopnjo resničnosti za bolj kakovostno in varnejšo primarno zdravstveno oskrbo.

Robin Miller je na temo Socialno varstvo: manjkajoči del sestavljanke primarnega zdravstvenega varstva? dejal, da je zdravje posameznikov in skupnosti ne temelji le na ravni in kakovosti storitev primarnega zdravstvenega varstva, temveč tudi na širših dejavnikih, kot so kakovostna prehrana, finančna stabilnost, telesna dejavnost, varno stanovanje ter dostop do izobraževanja in zaposlitve. Vloga socialnega varstva je delo s posamezniki in skupnostmi, ki se soočajo z izključenostjo in neenakostjo zaradi dejavnikov, kot so dolgotrajna invalidnost in druge socialne okoliščine. Zato je skupno delo med strokovnjaki in službami primarnega in socialnega varstva ključnega pomena, če želimo izboljšati splošno blaginjo naših prebivalcev. V preteklosti je bilo takšno sodelovanje omejeno, kar je negativno vplivalo na kakovost oskrbe. Profesor Miller je predstavil izzive takšnega sodelovanja in možnosti za njegovo izboljšanje v prihodnosti.

 

Mieke Rijken je na temo V osebo usmerjena integrirana oskrba za osebe z multimorbidnostjo: potrebe, modeli oskrbe in rezultati, je med drugim povedal, da zaradi daljše življenjske dobe in dejstva, da večina starejših ljudi dlje živi samostojno, se strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva srečujejo z vse več (starejšimi) osebami z multimorbidnostjo. V nekaterih državah ima pomembno vlogo tudi prenos bolnišnične oskrbe v primarno zdravstveno varstvo.

Povečalo se je zavedanje, da (posamezni) programi obvladovanja kroničnih bolezni, npr. za obvladovanje bolezni srca in ožilja ali KOPB, ne izpolnjujejo celovitih potreb teh ljudi in lahko povzročijo razdrobljeno oskrbo. Zato se v številnih državah v primarnem zdravstvenem varstvu preizkušajo in izvajajo modeli integrirane oskrbe, osredotočeni na posameznika. To je zapleteno, saj zahteva drugačen način dela, tako z bolniki kot z drugimi izvajalci zdravstvenega in socialnega varstva. To pa zahteva druge vloge in strokovna znanja ter druge organizacijske in finančne modele. Prof. Mieke Rijken je razpravljala o prepoznavanju populacij multimorbidnih bolnikov z velikimi potrebami za integrirano oskrbo, osredotočeno na posameznika, in predstavila primere pobud na področju primarnega zdravstvenega varstva, namenjenih takšnim populacijam v evropskih državah. Razpravljala je tudi o trenutnih dokazih, na katerih temeljijo takšni pristopi.

Andree Rochfort je v temi Pacienti, strokovnjaki, primarno zdravstveno varstvo in planetarno zdravje predstavila nekatere koncepte in terminologijo, ki se uporabljajo na področju planetarnega zdravja. Raziskala je dejavnosti družinske medicine in primarnega zdravstvenega varstva z vidika planetarnega zdravja. Predstavila je praktične primere ukrepov, ki jih lahko v primarnem zdravstvenem varstvu izvajajo strokovnjaki in bolniki, opisala pa je tudi skupne koristi skrbi za naš planet, med oskrbo bolnikov.

Marit Vassbotten Olsen je v okviru razprave Simulacijsko učenje v izobraževanju na predavanju predstavila različne primere uporabe simulacije, ki se uporablja kot pedagoška metoda pri izobraževanju zdravstvenih delavcev - opazovanje pacientov, timsko delo s pacienti ali priprave s pomočjo programov virtualne resničnosti. Na koncu so udeleženci razmišljali o tem, zakaj je simulacija uporabna in pomembna učna metoda ter kaj pomeni za klinično prakso, varnost bolnikov in, kar je najpomembneje, za bolnika.

Omenjena konferenca je pokazala strateške usmeritve, kje lahko dajemo poudarek nadaljnjim ukrepom v slovenskem primarnem zdravstvu za boljše in kakovostno ukrepanje. Pokazalo se je tudi, da kljub dejstvu, da področje družinske medicine nima zakonsko financirane raziskovalne dejavnosti v okvirju terciarja kot druge klinične stroke, kljub vsemu doprinaša k znanosti. To je posebej pomembno zato, ker se ta dejavnost srečuje z najširšimi množicami pacientov, ki imajo od tega lahko koristi. To so sporočili iz službe za promocijo in odnose z javnostmi Zdravstvenega doma Ljubljana. (konec)