21.06.2024 ob 17:41
Deli članek
Pobudi Žarki upanja

Generalni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana Andraž Jakelj ob podpisu pogodbe z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo na Dunaju. V začetku junija 2024./Foto: IAEA

Ljubljana  (MOREL) – Onkološki inštitut Ljubljana se je na povabilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) pridružil pobudi Žarki upanja (angl. Rays of Hope). Namen pobude je pomagati državam članicam pri vzpostavitvi ali razširitvi zmogljivosti na področju radioterapije in slikovne diagnostike, in tako povečati dostop do onkološke zdravstvene oskrbe po vsem svetu.

Onkološki inštitut Ljubljana, ki ga je IAEA prepoznala kot zaupanja vrednega partnerja in izbrala za sodelovanje v pobudi, bo kot vodilni – sidrni center projekta v regiji v prihodnjih štirih letih spodbujal mreženje ter zagotavljal mentorstvo drugim onkološkim centrom v regiji in širše. Osrednji del pobude Žarki upanja je zagotavljanje podpore t. i. sidrnim centrom, ki bodo usposabljali štipendiste, organizirali izobraževanja za zdravstvene delavce, sodelovali v koordiniranih raziskovalnih projektih pod okriljem IAEA, spodbujali mreženje ter nudili strokovno znanje in mentorstvo drugim centrom, ki izvajajo radioterapijo ali slikovno diagnostiko.

Generalni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana Andraž Jakelj je povedal: »Sodelovanje v tej pobudi je izjemno pomembno tako za Onkološki inštitut Ljubljana kot za Slovenijo, saj potrjuje našo zavezanost k napredku in inovacijam v medicini ter skrb za dobrobit bolnikov. Ponosni smo, da je Mednarodna agencija za jedrsko energijo naš inštitut prepoznala kot zaupanja vrednega partnerja in nas povabila k sodelovanju. Takšno priznanje je dokaz, da slovenska medicinska stroka dosega visoke mednarodne standarde in da smo pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov povsod po svetu.« »To priznanje Onkološkemu inštitutu Ljubljana predstavlja izjemen dosežek, ki potrjuje visoko strokovnost in mednarodni ugled naših zaposlenih in inštituta. Vloga sidrnega centra v tej pobudi predstavlja odgovornost, hkrati pa smo ponosni, da lahko Slovenija prek tega sodelovanja prispeva k izboljšanju onkološke oskrbe tudi na globalni ravni,« je povedal Primož Strojan, iz Sektorja za radioterapijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Pobuda Žarki upanja vključuje projekte, ki temeljijo na trajnem pristopu, gradijo in krepijo infrastrukturo za varno diagnostiko in zdravljenje, ki temelji na uporabi ionizirajočega sevanja (radiologija, nuklearna medicina in radioterapija), ter zagotavljajo nadzor kakovosti, smernice, usposabljanja in potrebno opremo. Pobuda se osredotoča na podporo zlasti državam, ki nimajo dostopa do slikovne diagnostike in Onkološki inštitut Ljubljana,  To je sporočila Katarina Plantosar, Služba za komuniciranje, Državni program obvladovanja raka (DPOR) .  (konec)