14.11.2023 ob 10:09
Deli članek
Začelo je delovati novo Združenje kliničnih farmacevtov Slovenije (ZKFS)

Ljubljana (MOREL)-  Združenje kliničnih farmacevtov Slovenije (ZKFS) je le nekaj mesecev po ustanovitvi organiziralo danes svoj prvi strokovni posvet v obliki okrogle mize na temo brezšivne skrbi. Klinična farmacija velja med zdravstvenimi strokami za relativno mlado. V svetu se je začela razvijati v 60-tih letih prejšnjega stoletja, v Sloveniji pa intenzivneje v zadnjih 20-tih letih. Razvoju klinične farmacije je narekoval tudi hiter razvoj medicine, ki vedno bolj zahteva multidisciplinaren pristop zdravljenja v tako imenovanem zdravstvenem timu. V njem ima pomembno vlogo klinični farmacevt kot svetovalec pri izbiri varnega in učinkovitega zdravljenja z zdravili, kar vodi do optimalnih kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja. Razcvet klinične farmacije v zadnjih letih je sprožil željo po intenzivnejšem povezovanju kliničnih farmacevtov in odločitvi o ustanovitvi Združenja kliničnih farmacevtov Slovenije (ZKFS).

ZKFS je neodvisna organizacija, katere namen bo spodbujati razvoj in odličnost na področju klinične farmacije v Sloveniji. Predstavlja prostovoljno, strokovno, samostojno, stanovsko združenje specialistov in specializantov klinične farmacije. V društvo se lahko včlanijo tudi drugi farmacevti, ki jih delovanje ZKFS zanima. Poslanstvo ZKFS je spremljanje razvoja stroke in zdravstvene politike ter oblikovanje smernic na področju klinične farmacije. ZKFS bo pripravljalo strokovna stališča in predlagalo nove metode in storitve v zdravstvu. Organiziralo bo strokovna izobraževanja. Opozarjalo bo na problematiko vezano na področje klinične farmacije. Skrbelo bo za povezovanje z mednarodnim okoljem. Predstavljalo dosežke in nova spoznanja na področju klinične farmacije.

Klinični farmacevti so že pred ustanovitvijo ZKFS aktivno sodelovali s predlogi za implementacijo storitev kliničnih farmacevtov v zdravstveni sistem. Ena od pomembnih novosti v letu 2023 na področju zdravstva je v zakonodajo implementirana lekarniška storitev brezšivna skrb. Storitev brezšivna skrb zagotavlja iz vidika zdravljenja z zdravili varen prehod bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe. Z navedeno storitvijo je klinični farmacevt postal odgovorna oseba za izmenjavo informacij o zdravilih. V bolnišnici storitev zajema usklajevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu in odpustu vključno z izdelavo osebne kartice zdravil (OKZ). Ob odpustu lahko za varen prehod v domače okolje farmacevt v bolnišnici bolniku vroči tudi novo uvedena zdravila. Na primarnem nivoju lahko OKZ brezplačno posodobi farmacevt v lekarni. Izbranim bolnikom lahko brezplačno ponudijo tudi storitev Pregled uporabe zdravil (PUZ). Storitev je v celoti plačana iz sredstev obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

To je sporočila predsednica ZKFS Marcela Omahen. (konec)