23.05.2024 ob 16:01
Deli članek
Letni obseg sredstev ne bo smel preseči 40 milijonov evrov

Ljubljana (MOREL)- Državni zbor je potrdil spremembo zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS v letih od 2023, ki podaljšuje obdobje v katerem bodo zagotovljena sredstva za investicije v športno infrastrukturo.

Leta 2022 sprejeti zakon predvideva zagotovitev finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v skupni višini 150 milijonov evrov v obdobju od 2022 do 2027. Sprememba, ki jo je predlagala vlada in potrdil državni zbor, ohranja skupno višino sredstev, vendar za tri leta podaljšuje obdobje, v katerem bodo sredstva zagotovljena, to je od 2023 do 2030. Spreminjajo se tudi zneski letno namenjenih sredstev, v obdobju od 2025 do 2030 bo za investicije v športno infrastrukturo predvidoma namenjenih 20 milijonov evrov letno, v letu 2024 pa 22,6 milijona evrov (upoštevajoč prerazporeditve neporabljenih sredstev iz 2023). Letni obseg sredstev bo lahko višji za znesek nerealiziranih sredstev iz preteklih let, vendar ne bo smel preseči 40 milijonov evrov. 

Predlog za podaljšanje financiranja je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predhodno predstavilo Olimpijskemu komiteju Slovenija, predstavnikom vseh treh združenj občin in Strokovnemu svetu za šport, pri čemer je bilo izkazano razumevanje do potrebnih sprememb. S predlogom se je želela vlada prilagoditi na nastalo javnofinančno situacijo ob poplavah v avgustu 2023, saj sanacija škode zahteva izdaten finančni prispevek države. Zlasti pa je pomembno, da podaljšanje obdobja omogoča občinam lažje sofinanciranje projektov, hkrati pa kvalitetno pripravo strokovnih podlag za umeščanje objektov regionalnega in nacionalnega pomena. V pripravi je namreč desetletni nacionalni program športa, katerega del bo tudi strategija razvoja športne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Gre za najpomembnejši nacionalni dokument s področja športa v Sloveniji, ki ga bo še letos obravnaval in tudi sprejemal državni zbor RS. To so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. (konec)