30.01.2024 ob 14:10
Deli članek

Celje (MOREL) – V veliki dvorani Narodnega doma je včeraj potekala tradicionalna prireditev Športnik leta v Celju, ki jo je že 56. leto zapovrstjo pripravila Športna zveza Celje. Športnice in športnike, trenerje, športne delavce, funkcionarje in druge goste, med katerimi je bil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, je nagovoril tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač. V svojem nagovoru je celjskim športnikom čestital za številne odlične dosežke v minulem letu, se jim zahvalil za njihov prispevek pri ohranjanju in utrjevanju ugleda Celje kot športnega mesta in jim zaželel veliko uspeha tudi v tem letu.

Na svečani podelitvi so bile podeljene nagrade, priznanja ter plakete najboljšim športnikom, društvom ter drugim zaslužnim posameznikom, ki so s svojim delovanjem zaznamovali minulo leto. Laskavi naziv najboljšega celjskega športnika za leto 2023 je prejel deskar na snegu Tim Mastnak, ki se je v imenu vseh športnikov Mestni občini Celje in drugim pokroviteljem celjskega športa zahvalil za podporo, za najboljšo športnico pa je bila izbrana atletinja Tina Šutej. V ekipni konkurenci sta nagrado za naj ekipo prejela Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje.

»Da smo kot športno mesto prepoznavni v slovenskem in mednarodnem prostoru, ste seveda zaslužni športniki, trenerji, športni delavci v klubih in društvih ter entuziasti, ki soustvarjate vrhunske in odmevne športne rezultate, skrbite za razvoj mladih športnikov, organizirate rekreacijske ali večje dogodke za vse generacije. Ob tem ne gre prezreti prispevka Športne zveze Celje in številnih podjetij, ki so kot sponzorji ključni podporni steber športnikov in športnih klubov pri uresničevanju njihovih programov in ciljev. Ta predanost športu v Celju in bogata športna zgodovina mesta sta zaveza in navdih tudi za nas, Mestno občino Celje, da prispevamo svoj delež k ohranjanju in utrjevanju ugleda Celja kot športnega mesta. Naše poslanstvo je, da podpiramo programe delovanja športnih klubov in društev, zagotavljamo dobro športno infrastrukturo, spodbujamo množičnost in dolgoročno usmerjamo razvoj športa v občini,« je dejal župan Matija Kovač.

V Celju smo tako v minulem letu začeli s pripravo Strategije športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024 do 2033. Gre za strateški dokument, ki prinaša ključne usmeritve razvoja športa, med najpomembnejšimi cilji strategije pa so vzpodbujanje množičnosti in večje dostopnosti do športnih vsebin ter programov, zagotavljanje kakovostne športne infrastrukture, podpora profesionalnemu športu ter predvsem vzpodbujanje sodelovanja in povezovanja na vseh ravneh delovanja športa. Temeljna naloga Mestne občine Celje bo tako zagotavljanje okolja, ki bo športu prijazno in bo vzpodbujalo še večjo aktivnost že sicer zelo športno usmerjenega prebivalstva v Celju.

»V letošnjem letu bomo za šport namenili skoraj pet milijonov evrov. Prvič po dolgih letih smo povišali sredstva, ki so namenjena Letnemu programu športa in ki bodo v letošnjem letu znašala doslej najvišjih 895.050 evrov. Rekordna dva milijona evrov bomo namenili tudi subvencioniranju cen uporabe javnih objektov, med katere spadajo tudi vsi športni objekti, ki jih upravlja družba ZPO Celje d.o.o., prav tako pa Mestna občina Celje športnim društvom subvencionira tudi cene najemov osnovnošolskih telovadnic, ki so v mnogih primerih pravzaprav nosilke športne dejavnosti v Celju. 150.000 evrov bo klubom namenjenih na razpisu za promocijo Mestne občine Celje skozi šport, v letu 2024 pa nas čaka kar nekaj investicij, s katerimi bomo izboljšali pogoje za delovanje športa tako na najvišjem, profesionalnem nivoju, kot tudi na področju dela z najmlajšimi ter predvsem rekreacije in prostočasnih dejavnosti vseh občanov,« je letošnje načrte na področju športa opisal župan.

Med večjimi investicijami na tem področju sta v letošnjem letu načrtovana dokončanje obnove atletske steze na stadionu Kladivar in rekonstrukcija nogometnega stadiona Z'dežele, ki bo omogočila prehod na višji nivo UEFA kategorizacije. Načrtujemo tudi ureditev številnih otroških in športnih igrišč, s katerimi bomo zagotavljali dobre pogoje za aktivno preživljanje prostega časa in spodbujali zdrav način življenja. To je sporočila Alja Tihle, vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo v kabinetu celjskega župana. (konec)