Sreda

27. september 2023

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Slovenj Gradec- Predsednik vlade in ministri se bodo med regijskim obiskom na Koroškem srečali z župani koroških občin, predstavniki gospodarstva, podjetniki in drugimi. Rdeča nit pogovorov bo obnova regije po katastrofalnih avgustovskih poplavah. Na skupnem srečanju bo narejen pregled tega, kaj je bilo v dobrem mesecu po poplavah že narejenega, predstavljeni bodo posamezni že sprejeti ukrepi, pa tudi načrti do konca leta. Obisk vlade v regiji je tudi priložnost za predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetnikov, pa tudi nevladnih organizacij, da izrazijo svoja pričakovanja glede poteka obnove in izpostavijo tudi morebitne težave, ki so jih zaznali na terenu v dobrem mesecu dni po poplavah. V naslednjih dneh in tednih bo vlada prebivalcem, gospodarstvu in občinam iz državnega proračuna izplačala za več kot 500 milijonov evrov, od tega:

 •  predplačilo lokalnim skupnostim v ocenjeni višini okrog 222 milijonov evrov - na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene neposredne škode na stvareh
 •  za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu nekaj manj kot 32 milijonov evrov
 •  povračilo intervencijskih stroškov občin ter stroškov sil zaščite, reševanja in pomoči v času od 4. do 31. avgusta 2023 - okrog 106 milijonov evrov
 •  izplačilo izrednih denarnih socialnih pomoči in izrednih denarnih socialnih pomoči za najem stanovanja - okrog 43 milijonov evrov
 •  47 milijonov evrov za interventne ukrepe na vodni infrastrukturi
 •  50,4 milijona evrov - za interventne ukrepe na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi.

Vlada poleg tega intenzivno pripravlja zakon o obnovi in razvoju, ki bo dal odgovore za zagotovitev učinkovite sanacije. Del odgovora pa bo zagotovo dala tudi državna tehnična pisarna s svojimi izpostavami. Država je s popisom škode sicer že dobila precej jasno sliko o razmerah na terenu, vendar pa je neposredna oblika dialoga med lokalno in državno ravnjo nujna, če želimo, da bo sanacija jasno načrtovana in učinkovito vodena. Cilj vseh nas pa seveda je, da na prizadetih območjih čim prej vzpostavimo kakovostne življenjske razmere.

Program

Skupni dogodki

13.00 – 15.00 -Srečanje z župani, predstavniki gospodarstva in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Odprto za medije, Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

15.00 – 15.15- Izjava predsednika vlade za medije. Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

15.30 – 17.00- Seja vlade Republike Slovenije. Fototermin na začetku. Sejna soba Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec

17.00 – 17.15- Izjava za medije. Poročna dvorana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec

Posamezni programi predsednika vlade, ministric in ministrov vlade Republike Slovenije

Robert Golob, predsednik vlade

10.00 – 11.00-  Srečanje z županom Občine Prevalje, ogled odprave posledic poplav in obnove vodovoda. Odprto za medije. Gasilski dom Prevalje, Trg 28, Prevalje

11.30 – 11.40- Srečanje z družino, ki je bila prizadeta v poplavah. Samo uradni fotograf. Slovenj Gradec

15.00 – 15.15-  Izjava predsednika vlade za medije. Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec,

15.15 – 15.30-  Srečanje z županom MO Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec (županova pisarna)

17.00 – 17.15-  Intervju predsednika vlade za Radio Slovenja za oddajo Ob osmih. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec (županova pisarna)

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in  Asta Vrečko, ministrica za kulturo

10.30 – 12.30-  Srečanje z vsemi štirimi enotami CSD Koroška (Ravne, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec). CSD Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem

Klemen Boštjančič, minister za finance

10.30 – 10.40- Ogled industrijske cone v Dobji vasi. Dogodka se bo udeležil tudi DS Frangeš, MGTŠ. Dobja vas

Helga Dobrin, državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve

9.00- Srečanje z županom Občine Ribnica na Pohorju. Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,

10.50-  Policijska postaja Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, Francetova ulica 9, 2380 Slovenj Gradec

Marjan Šarec, minister za obrambo

10.00 – 11.00- Srečanje z županom Občine Prevalje, ogled odprave posledic poplav in obnove vodovoda.  Skupaj s PV, ministrom Brežanom in ministrico Bratušek. Gasilski dom Prevalje, Trg 28, Prevalje

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje in Jure Trbič, državni sekretar na ministrstvu za javno upravo

10.00 – 11.00- Srečanje z načelniki upravnih enot.  UE Dravograd

11.00 – 12.00- Srečanje s predstavniki stičišča nevladnih organizacij koroške regije KOROCIV.  UE Dravograd

Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost

11.00- Obisk Koroškega doma starostnikov, enota Slovenj Gradec. Slovenj Gradec

Valentina Prevolnik Rupel, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje

9.30 – 11.00- Sestanek s predstavniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in zdravstvenimi domovi Koroške regije: Odzivanje v času izrednih razmer. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,

11.30 – 12.30-  Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja / Omilitev in sanacija ekološke škode. Sodelujejo: MOPE, MNVP, MZ, NIJZObčina Dravograd

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

9.45 – 11.00- Sestanek z DEM in županom Vuzenice na temo režim vodostaja reke Drave v času poplav. Vuzenica

11.30 – 12.30- Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja / Omilitev in sanacija ekološke škode. Sodelujejo: MOPE, MNVP, MZ, NIJZ. Občina Dravograd, sledi ogled na lokaciji v Otiškem vrhu

Jure Gašparič, državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije

10.00 – 11.00- Obisk Fakultete za tehnologijo polimerov, ogled odprave posledic poplav in pogovor o ukrepih. Slovenj Gradec

Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport

9.30 – 10.15- Ogled podjetij, ki so bila prizadeta v poplavah, Mežica. Gačnikova pot 3, Ravne na Koroškem

10.45 – 12.30- Podjetniške podporne aktivnosti za okrevanje po poplavah: MPIK, Mrežni podjetniški inkubator Koroška. Industrijska cona v Dobji vasi.  Dogodka se bosta udeležila tudi ministra Boštjančič in Jevšek. Dobja vas 253

11.25 – 11.50- Ogled malih podjetij, ki so bila prizadeta v poplavah.  Mežica

Darij Krajčič, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8.30 – 9.15- Izgradnja širokopasovnih povezav na območjih "belih lis". Državni sekretar se bo dogodka udeležil skupaj z ministrico Stojmenovo Duh.Podvelka 13, Podvelka

10.15 – 11.15- Sanacija gozdnih in kmetijskih zemljišč po ujmi ter problematika naplavljene biomase (sodelujoči: ZGS, SiDG, KGZS, občine) Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje

11.15 – 11.30- Možnost izjave za medije

11.30 – 12.30- Terenski ogled večjega plazu na gozdni cesti in škode na gozdnih prometnicah (sodelujoči: ZGS, SiDG) TBC (lokacijo sporoči ZGS)

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

8.40 – 9.05- Terenski ogled stanja na cestni infrastrukturi v občini Črna na Koroškem in ogled odprave posledic poplav na cestni infrastrukturi, prisotna tudi županja. Na dogodku prisotni tudi sodelavci DRSI in nadzorni inženir gradbeništva DRI Črna na Koroškem

9.15 – 9.40- Terenski ogled stanja na cestni infrastrukturi v občini Mežica in ogled odprave posledic poplav na cestni infrastrukturi, prisoten tudi župan. Na dogodku prisotni tudi sodelavci DRSI in nadzorni inženir gradbeništva DRI.  Mežica

10.00 – 11.00- Srečanje z županom Občine Prevalje, ogled odprave posledic poplav in obnove vodovoda. Skupaj s PV in ministroma Brežanom in Šarcem. Gasilski dom Prevalje, Trg 28, Prevalje

.11.30 – 12.00- Srečanje z županom občine Slovenj Gradec in ogled odprave posledic poplav na cestni infrastrukturi (montažni most). Na dogodku prisotni tudi sodelavci DRSI in nadzorni inženir gradbeništva DRI. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor

10.00 – 11.00- Srečanje z županom Občine Prevalje, ogled odprave posledic poplav in obnove vodovoda.  Prevalje

11.30 – 12.30- Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja / Omilitev in sanacija ekološke škode. Sodelujejo: MOPE, MNVP, MZ, NIJZ.  Dravograd

Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj

9.30 – 10.30-  Ogled posledic naplavin ob poplavah v vodnem parku in ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi, mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi

10.45 – 12.30- Podjetniške podporne aktivnosti za okrevanje po poplavah: MPIK, Mrežni podjetniški inkubator Koroška. Industrijska cona v Dobji vasi.  Dogodka se bosta udeležila tudi ministra Boštjančič in DS Frangeš, MGTŠ.Dobja vas 253

Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo

8.30 – 9.15- Srečanje z županom občine Podvelka na temo Izgradnja širokopasovnih povezav na območjih "belih lis". Srečanja se bo udeležil tudi DS Krajčič, MKGP.   Podvelka 13, Podvelka

9.45 – 10.30- Srečanje z županjo občine Muta na temo Izgradnja širokopasovnih povezav na območjih "belih lis". Glavni trg 17, Muta

11.15 – 12.00- Srečanje z županjo Črne na Koroškem na temo škode na telekomunikacijskem omrežju in ogled terena, Center 101, Črna na Koroškem

Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo

10.00 – 11.00- Srečanje z načelniki upravnih enot. UE Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd Fototermin na začetku srečanja

11.00 – 11.30- Srečanje s predstavniki stičišča nevladnih organizacij koroške regije KOROCIV. Fototermin na začetku srečanja. Izjava za medije po končanem srečanju. UE Dravograd, Meža 10,  Dravograd

Dablin- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič se bo udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov, ki bo potekala od danes  do petka v Dublinu na Irskem. V delegaciji predsednice državnega zbora bosta tudi vodja slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PSSE) Tamara Vonta in generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Konferenco, ki jo soorganizirata irski parlament (Oireachtas) in Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE), bodo odprli predsednik spodnjega doma irskega parlamenta Seán Ó Fearghaíl, predsednik zgornjega doma irskega parlamenta senator Jerry Buttimer, predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Tiny Kox in generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić.Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič se bo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu srečala s skupino prijateljstva s Slovenijo irskega parlamenta, ob tej priložnosti pa si bo ogledala tudi razstavo Ustava v stripu. Razstava je bila ob 30. obletnici članstva Slovenije v Svetu Evrope na ogled v prostorih Sveta Evrope, trenutno pa gostuje na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu.

Dunaj- Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se bo  udeležila srečanja ministrov za zunanje zadeve formata Central 5 (C5), ki ga gosti minister za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexander Schallenberg. Srečanja zunanjih ministrov C5 se bodo udeležili tudi minister za zunanje in evropske zadeve Slovaške republike Miroslav Wlachovský, minister za zunanje zadeve Češke republike Jan Lipavský in minister za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Péter Szijjárto. V zaključnem delu srečanja C5 bo kot gostja sodelovala generalna sekretarka Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) Helga Schmid. Tokratno ministrsko srečanje bo namenjeno izmenjavi pogledov o regionalnem sodelovanju med državami v formatu C5. Osrednje teme pogovorov bodo predvidoma ruska agresija na Ukrajino, razmere na Zahodnem Balkanu, širitev EU ter boj proti nezakonitim migracijam. Ministri pa bodo razpravljali tudi o drugih aktualnih evropskih in mednarodnih temah.

8.30-  Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Direktorat za javno in gospodarsko diplomacijo, v sogostiteljstvu urada vlade RS za Slovence v zamejstvu organizira 3. srečanje častnih konzulov Republike Slovenije, prvo po letu 2016. Posveta, ki je namenjen utrjevanju vezi častnih konzulov z našo državo in krepitvi dejavnosti slovenske gospodarske diplomacije, se letos udeležuje 80 častnih konzulov iz več kot 50 svetovnih držav. Prvi dan dogodka, je namenjen srečanju častnih konzulov s predstavniki države in slovenskega gospodarstva. Častne konzule bo v predsedniški palači sprejela predsednica države Pirc Musar. Srečali se bodo tudi z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčonom, s predstavniki ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Gospodarske zbornice Slovenije in agencije SPIRIT.  Perla Hoter, Kidričeva ulica 7, Nova Gorica

10:00- Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo udeležila odprtja Festivala za tretje življenjsko obdobje. Predsednica bo imela na odprtju govor. Linhartova dvorana, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana

11:00-  Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo kot častna gostja udeležila svečane akademije ob 20. obletnici sprejema zakona o dostopu do informacij javnega značaja - Informacije javnega značaja so in bodo krojile odprtost družbe. Predsednica republike bo udeležence akademije tudi nagovorila.  Dvorana Julija Betetta, Akademija za glasbo, Kongresni trg 1, Ljubljana

11.00- Na novinarski konferenci bodo predstavili letošnji festival angažiranega pisanja Itn., ki bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra. Letos se bo festival odvil že sedmič, vsako leto ga pripravi skupina mladih, ki se odzovejo na razpis, pri oblikovanju programa pa jih vodi ideja angažiranega pisanja. Kot so zapisali: »Dobre knjige donijo, včasih svet in naše poglede obračajo na glavo in odpirajo vprašanja, ob katerih rastemo in postajamo. Festival Itn. izbira med tistimi avtoricami in avtorji, ki se tega lotevajo še posebej angažirano, opozarjajo na spregledano ali samoumevno, rušijo predsodke in rišejo poudarke, za katere verjamemo, da nas lahko vodijo k sestavljanju boljšega sveta. Na festivalu se sprašujemo: Kakšen je preplet med osebnim in političnim? Se to dvoje sploh razlikuje? Kakšna je naloga kritičnih glasov in zakaj jih potrebujemo? Gradi identiteta literaturo ali literatura identiteto? Kakšna je povezava? in Kako vse skupaj povežemo v bitko za pravičnejši svet? Bitko, ki jo bijemo z roko v roki z literaturo, teorijo in kakovostnim novinarstvom.« Letošnjega festivala se bo udeležilo tudi rekordno število gostij in gostov iz tujine, poleg Lale Gül, nizozemske avtorice turških korenin, tudi skupina pesnic in pesnikov iz Srbije, ki sodelujejo pri projektu POT-VOT. V treh dneh se bodo zvrstili pogovori z avtoricami in avtorji, predavanja, javne razprave, literarni zajtrki in pesniška branja. Celoten program festivala najdete v priponki. Na tiskovni konferenci bodo festival predstavile Tina Popovič, vodja Vodnikove domačije, v prostorih katere se bo festival odvil, Alenka Veler, urednica založbe Mladinska knjiga, Bjanka Kršmanc, pedagoginja Pionirskega doma in vodja projekta POT-VOT, ter del programske ekipe, Dagmar Nered, Nika Pušlar, Matevž Rems in Jaka Klun. Tiskovno konferenco bo vodila Nika Kovač.Vodnikovi domačiji Center, Stritarjeva 7, Ljubljana

11.30- Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se bo sestal z ministrom za gospodarski razvoj in načrtovanje kraljevine Savdske Arabije, Faisalom Alibrahimom. Govorila bosta o nadaljnji krepitvi dvostranskih gospodarskih odnosov in identifikaciji novih področij gospodarskega sodelovanja med državama. Fototermin ob začetku srečanja, to je 11:30. Dogodek ni odprt za javnost. Vila Podrožnik, Ljubljana

15:30-  Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar bo sprejela Junake 3. nadstropja - otroke in mladostnike, ki so se ali se še zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Obisk bo potekal v okviru mednarodnega meseca ozaveščanja o otroškem raku, ki ga obeležujemo vsak september. Junaki 3. nadstropja bodo predsednici republike predali zlato pentljico, ki je simbol raka pri otrocih. (FOTOTERMIN na začetku) Dvorana France Bučar, Predsedniška palača, Erjavčeva cesta 17 Ljubljana

15.30-  Dogodek Quantifly Connect: Vloga HR pri strateškem načrtovanju.  Na drugem dogodku Quantifly Connect, na katerem letos pričakujejo 200 predstavnikov podjetij.  Današnji nestabilni časi so časi pomembnih odločitev. To so časi, v katerih lahko podjetja, ki so pripravljena, prožna in inovativna, dosežejo največje preboje. Navzoči  bodo predstavnice in predstavniki slovenskih podjetij ter poznavalke in poznavalci kadrovskega področja: Edisa Avdić Çiçek (Plastika Skaza), Monika Teran (SPAR Slovenija), Anisa Faganelj (Incom Leone), Urška Stanovnik (Optiweb), Marin Vladović (AutoBrief), Tina Kastelic, Tamara Valenčič, Lucia Josić Jazbinšek, Gregor Kosi, Tina Troha, Maša Androjna, Branko Žunec in Luka Pregelj. Klub Cankarjevega doma, Ljubljana

16.30- V gledališki sezoni 2023/24 sta Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) in SNG Drama Ljubljana svoje sodelovanje nadgradila še z izobraževalnim programom za odrasle, ki bo potekal v obliki rednih mesečnih srečanj. Prvo, uvodno srečanje bo danes. Sandra Jenko (SLOGI) in Špela Šinigoj (SNG Drama Ljubljana) bosta predstavili gledališče preteklosti in sedanjosti ter nudili vpogled v zakulisje muzeja in gledališča. Na vodstvih, pogovorih in delavnicah se bodo udeleženci srečevali z različnimi gledališkimi poklici, izkusili potek dela v gledališču ter skupaj širili svoja gledališka obzorja. v SNG Drama, Erjavčeva cesta 2, Ljubljana

20:00-  Plešoči (p)ogledi / Dancing Audience je interaktivna in potopitvena plesna uprizoritev, ki brez napora zlije virtualno resničnost (VR) plesnih filmov s plesalci v živo v skupnem prostoru. En–Knap v sodelovanju s fabien prioville dance company popelje občinstvo na doživeto izkušnjo VR filmov, medtem ko prispevajo k sočasni uprizoritvi v živo. Občinstvo si nadene VR očala in raziskuje virtualno okolje, plesalci v živo pa se interaktivno odzivajo z gibi in ustvarjajo dinamično in vzajemno plesno izkušnjo. Španski borci, Ljubljana

 • 13. september 2023
 • 9.00- Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament v rednem letnem govoru o stanju Unije. V njem bo predstavila glavne prednostne naloge in vodilne pobude za prihodnje leto ter se pri tem navezala na uspehe in dosežke Evropske unije iz preteklih let.Ob tej priložnosti Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji organizirata ogled govora o stanju v Uniji v živo v prostorih Hiše Evropske unije na Dunajski cesti 20,  Ljubljana

  10.00- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport se bo od 13. do 17. septembra predstavljalo na 55. sejmu obrti in podjetništva MOS. Skozi vse dni sejma bodo na stojnici ministrstva v Dvorani L1 potekale predstavitve vseh področij ministrstva, od gospodarstva, turizma do športa. Predstavili se bodo organi v sestavi ter nekatere izvajalske institucije ministrstva. Organiziranih bo tudi več strokovnih dogodkov. Minister Matjaž Han bo imel danes nagovor ob otvoritvi sejma. Po otvoritvi bo organizirana izjava za medije.ki bo v Modri dvorani Kongresnega centra Celje.

  11.30-13.45- Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo z uvodnim nagovorom otvorila 12. Dan gospodarske diplomacije, ki bo potekal  v okviru 55. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. V okviru dogodka bo potekal panel na temo internacionalizacije prebojnih rešitev slovenskih podjetij za predvidevanje naravnih nesreč in preprečevanje posledic podnebnih sprememb. Kongresni center, Celje

  11.30- Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, bosta podpisala pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev. OZS bo po tej pogodbi po vsej državi odprla 222 digi info točk, na katerih bodo svetovalci vsak dan prebivalcem svetovali pri uporabi digitalnih javnih storitev.  Izjavo za medije bosta dala po podpisu pogodbe na Celjskem sejmu MOS, in sicer na razstavnem prostoru OZS (dvorana L1) Celje

  13.00-Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 69. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  14.30- Na novinarski konferenci ministrstva za zdravje bodo predstavili Usmeritve zdravstvene politike za leto 2024 in 2025. Velika sejna soba, ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

  17,00- »Skupaj v iskanju dokazov« je geslo 11. evropske konference duševnega zdravja, ki se bo odvijala  do petka . Konferenca sodi med že ustaljene letne dogodke in učne platforme za strokovnjake na področju duševnega zdravja, uporabnike storitev, raziskovalce in vse, ki jih področje duševnega zdravja zanima. Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje na konferenci kot nacionalni partner, organizatorji pa prihajajo iz Finske. Otvoritev konference bosta odprla z nagovorom Ivana Eržena, strokovnega direktorja NIJZ in predsednice znanstvenega odbora konference  Brende Happell iz Avstralije. Uvodnim nagovorom bo sledilo predavanje Anje Baš, avtorice knjige »Lačna življenja«, ki govori o njenem desetletnem boju z bulimijo. Grand hotelu Union v Ljubljani

  18.00- Na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljajo septembrski večer z izseljenskimi ustvarjalci »Sredi domovine«. Svojo razstavo fotografij z naslovom Mikrokozmos Buenos Aires – Ljubljana 1986 – 2023, ki jo bodo ob tej priložnosti odprli v avli urada, bo predstavil argentinski Slovenec, fotograf, publicist, raziskovalec in profesor Oskar Molek. Pogovor z avtorjem razstave bo vodila novinarka, sodelavka Združenja Slovenska izseljenska matica Blanka Markovič Kocen. V okviru niza večerov pod naslovom Sredi domovine na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu gostimo izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine. Vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti imate tako priložnost, da v prestolnici od blizu spoznate zamejske in izseljenske ustvarjalce ter njihove stvaritve. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15,
  Ljubljana

  19.00-20.00-  V sodelovanju s Slovensko kinoteko pripravljajo dogodek v spomin na letos preminulo pisateljico Dubravko Ugrešić. Uvodoma na sporedu predavanje Svetlane Slapšak, nato0 pa bo sledila projekcija filma V žrelu življenja, ki je nastal po kultnem romanu Dubravke Ugrešić – Štefica Cvek v krempljih življenja. Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

 • 6. september 2023
 • Bukarešta – Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo na povabilo predsednika Romunije Klausa Wernerja Iohannisa udeležila 8. srečanja voditeljev pobude Tri morja. Predsednica republike bo sodelovala na plenarnem zasedanju voditeljev, ki bo tudi koristna priložnost za srečanja z voditelji držav in drugimi visokimi udeleženci. Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem – to so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Z letošnjim letom se kot polnopravna članica pobudi pridružuje Grčija, stalne partnerice pobude pa so ZDA, Nemčija in Evropska komisija. Poseben status ima Ukrajina. Predsednica Republike Slovenije bo sodelovala na plenarnem zasedanju voditeljev držav. Poudarila bo pomen sodelovanja med državami in povezljivosti, ki sta pomembno krepilo razvoja in varnosti v regiji. »Povezljivost držav članic je ključna za naše države in ljudi,« je pred odhodom v Bukarešto poudarila predsednica Pirc Musar, ki poziva k iskanju trajnostnih rešitev za upravljanje z naravo in naravnimi viri in za izboljšanje povezanosti ljudi in držav. Zvečer se bo udeležila uradne večerje, ki jo bo v čast visokim gostom priredil gostitelj letošnjega srečanja, romunski predsednik Klaus Werner Iohannis. Vrh pobude Tri morja je koristna priložnost za srečanja z voditelji držav in drugimi visokimi udeleženci. Na srečanju bodo med drugimi sodelovali avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, estonski predsednik Alar Karis, grška predsednica Katerina Sakellaropoulou, latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs, litvanski predsednik Gitanas Nausėda, madžarska predsednica Katalin Novák, poljski predsednik Andrzej Duda, slovaška predsednica Zuzana Čaputová in John Kerry, posebni odposlanec predsednika ZDA za podnebje. Republika Slovenija si prizadeva za razvoj pobude Tri morja v smeri zagotavljanja močne in povezane Evrope ob polni podpori ciljem Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in Evropskega zelenega dogovora.

  Predvideni program
  med 15.40 in 15.55- Prihodi vodij delegacij v Palačo Cotroceni, kjer jih pričaka in pozdravi predsednik Romunije Klaus Werner Iohannis. Prihod predsednice Republike Slovenije je predviden ob 15.49. FOTOTERMIN ZA URADNE FOTOGRAFE in SNEMALCE.

  15.58- Skupinsko fotografiranje vodij delegacij. FOTOTERMIN.

  16.00– 18.10- Plenarno zasedanje voditeljev držav pobude Tri morja.FOTOTERMIN na začetku.

  18.45– 20.30- Uradna večerja, ki jo v čast vodjem delegacij priredi predsednik Romunije Klaus Werner Iohannis.

  Ljubljana- Na povabilo predsednice državnega zbora  Urške Klakočar Zupančič bo danes in jutri na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković z delegacijo. V delegaciji bosta predsednik odbora za gospodarstvo v hrvaškem saboru in predsednik medparlamentarne skupine prijateljstva Hrvaška-Slovenija Žarko Tušek ter članica skupine prijateljstva - poslanka slovenskega rodu v hrvaškem saboru - Barbara Antolić Vupora. Danes bo predsednika hrvaškega sabora najprej sprejela gostiteljica, predsednica sržavnega zbora  Urška Klakočar Zupančič. Pred pogovorom bo v preddverju velike dvorane Državnega zbora potekal vpis predsednika hrvaškega sabora v Zlato knjigo gostov in uradni fototermin. Pogovor bo potekal v velikem salonu, na njem pa bo sodelovala tudi predsednica skupine prijateljstva z Republiko Hrvaško Nataša Avšič Bogovič. Ob 11.40 bosta predsednica državnega zbora in predsednik hrvaškega sabora v preddverju velike dvorane Državnega zbora podala izjavi za medije. Predsednik Hrvaškega sabora bo imel v sredo pogovor še s predsednikom vlade Republike Slovenije  Robertom Golobom. V okviru uradnega obiska se bo predsednik hrvaškega sabora srečal tudi z vodji poslanskih skupin državnega zbora ter nekaterimi predsedniki delovnih teles državnega zbora. Obisk bo priložnost za pogovor o nadaljnjem razvoju medparlamentarnega sodelovanja ter bilateralnih odnosov, vključno s spodbujanjem gospodarskega sodelovanja. Delegaciji si bosta predvidoma izmenjali poglede glede razmer v regiji Zahodnega Balkana ter glede globalne politične in varnostne situacije ter drugih aktualnih vprašanjih.

  PROGRAM URADNEGA OBISKA:
  10.45- 
  Predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića sprejme predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič. Vpis v Zlato knjigo gostov. Fototermin. Državni zbor, preddverje velike dvorane, 1. nadstropje, Šubičeva ul. 4, Ljubljana

  sledi pogovor s predsednico Državnega zbora z delegacijo. Fototermin.Veliki salon, 1. nadstropje, državni zbor. Šubičeva ul., 4, Ljubljana

  11.40- Izjava za medije predsednice državnega zbora in predsednika hrvaškega sabora. Državni zbor, Preddverje velike dvorane, 1. nadstropje, Šubičeva ul. 4, Ljubljana)

  15.00-  Fototermin predsednika vlade Republike Slovenije  Roberta Goloba in predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića. Vlada RS

  sledi Pogovor s predsednikom vlade Republike Slovenije z delegacijo,Fototermin. Velika dvorana, 1. nadstropje, Soba 72, 1. nadstropje, Prešernova 8, Ljubljana

  9.00- Državni sekretar Matevž Frangež bo slavnostno odprl mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo – TBMCE 2023. Konferenco pod pokroviteljstvom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport organizirata Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo in bo do 8. septembra v Grand hotelu Bernardin.Portorož

  10.30- Vsako leto 10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Letos že tretjič zapored poteka pod geslom »Ustvarjajmo upanje z dejanji«. Geslo je usmerjeno v povečanje zaupanja ter zavedanja vsakega izmed nas, da lahko tudi naša dejanja, ne glede na to, kako majhna ali velika so, pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo upanje. In rešijo življenje. Zaradi samomora letno po svetu umre več kot 700.000 oseb. V Sloveniji v letu 2022 manj samomorov kot v 2021. Prizadevanja na področju preprečevanja samomora bi bila težje izvedljiva, če ne bi mediji prepoznali svoje vloge pri tem. O tem bodo govorili na novinarski konferenci. Govorci  bodo: Saška Roškar, Nacionalni inštitut za javno zdravje,  Vita Poštuvan, univerza na Primorskem, Bogdan Dobnik Čoderl, Društvo, Ozara Slovenija in Jana Dragar, Posvet, Slovensko združenje za preprečevanje samomora.  V prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 3. nadstropje (dvorana pod kupolo).

  12.00- Z delom bo začel nacionalni Klicni center za obnovo po poplavah 2023, ki ga bo vodil Andrej Šter. Klicni center bo  obiskal tudi predsednik vlade.Robert Golob. Izjava za javnost bo predvidoma ob 12.15. Fototermin na začetku. Preddverje v pritličju ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana

  15.00- Predsednik vlade Robert Golob bo  sprejel predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića, ki se bo mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Osrednje teme pogovorov bodo razmere na Zahodnem Balkanu in odnosi med sosednjima državama.Fototermin na začetku, izjava za javnost ni predvidena. Velika dvorana predsedniške palače in nato soba 72, Prešernova 8, Ljubljana

  19.00- V petek so v Novem mestu podelili nagrado Maruše Krese, ki jo je letos prejela Ajda Bračič za zbirko Leteči ljudje. Z avtorico se bo pogovarjal Sašo Puljarević. Avtorico bodo gostili tudi na Vodnikovi domačiji Center. Stritarjeva 7, Ljubljana

 • 30. avgust 2023
 • 10-12.00-17.00-19-00-Ex-tempore Piran je z nagrado otroci namenjen tudi mladim ustvarjalcem, ki lahko sodelujejo pod enakimi pogoji kot odrasli (do 15. leta brezplačno). Ob tem smo za mlade pripravili tudi poseben program.Danes bosta potekali dve delavnici: dopoldne delavnica slikanja z markerji, popoldne pa poslikava obraza in izdelava tatoojev. V Galeriji Monfort v Portorožu

  13.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 67. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  13.00- bo potekalo delovno srečanje predstavnikov koordinacije AGRASLOMAK iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Srečanja se bosta iz urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu udeležila vodja sektorja za Slovence v zamejstvu in strokovni sodelavec, pristojen za kmetijstvu. Delovno srečanje se bo odvilo v okviru 61. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in bo namenjeno seznanitvi z aktivnostmi in izzivi ter izmenjavi mnenj s predstavniki slovenskih kmetijskih struktur v vseh štirih zamejstvih. Srečanja se bodo udeležili predstavniki Kmečke zveze Trst iz Italije, Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov ter Kmečke izobraževalne skupnosti iz Avstrije, Razvojne agencije Slovenska krajina iz Madžarske in Kmetijske izobraževalne skupnosti Gorski kotar iz Hrvaške. Na sejmu se zamejske kmetijske organizacije, ki so združene v koordinacijo, predstavljajo na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pomurski sejem, Cesta na stadion 2, Gornja Radgona

  15.00- Tretje strokovno srečanje, ki ga bodo v okviru Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje. Na strokovnem srečanju bodo sodelovali Miha Kramli, vodja Centra za bolezni odvisnosti v ZD Nova Gorica, Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, avtorica FIT pedagogike in Zvezdana Mlakar, gledališka in filmska igralka ter soavtorica knjige Pogovori, ki so mi spremenili življenje. V veliki športni dvorani I. osnovne šole Celje, vhod z Vrunčeve ulice, Celje

  Bruselj –  Odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve in za proračun bosta na skupnem zasedanju razpravljala o predlogu Evropske komisije, da bi za pomoč pri obnovi in modernizaciji Ukrajine v obdobju 2024-2027 namenili 50 milijard evrov. 

  Bruselj-  Odbor evropskega parlamenta za proračun bo opravil razpravo o vmesnem pregledu izvajanja večletnega finančnega okvira (MFF) za obdobje 2021-2027. 

 • 23. avgust 2023
 • 13.30- Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic si bo s podžupanom MOL Dejanom Crnekom, vodjo oddelka za zaščito in reševanje Robertom Kusom in vodjo službe za lokalno samoupravo Jero Grobelnik ogledal poplavljena območja v Sneberjah. Izjava za javnost  javno parkirišče ob Sneberskem nabrežju 4 (iz avtocestne smeri),  Ljubljana Polje

  19.30- Predsednica državnega zbor  Urška Klakočar Zupančič se bo udeležila odprtja 3. mednarodnega otroškega festivala Pri svetilniku z uvodno uprizoritvijo "Dnevnik Ane Frank, plesna pripoved po dnevniških zapisih Anne Frank". Gledališče Koper, (velika dvorana), Verdijeva 3, Koper

 • 16. avgust 2023
 • 11.00- Na novinarski konferenci bo župan Zoran Janković bo med drugim podal aktualne informacije o nudenju pomoči po poplavah  meščankam in meščanom kot tudi drugim prizadetim občinam v Sloveniji, ki so se za pomoč obrnile na Ljubljano. Na novinarski konferenci bodo sodelovali vodja Oddelka za zaščito in reševanje ter namestnik poveljnika Civilne zaščite MOL Robert Kus in vodja izmene Gasilske brigade Ljubljana Boštjan Žagar, direktor JP Voka Snaga David Polutnik, vodja Službe za lokalno samoupravo MOL Jera Grobelnik ter častna meščanka Ljubljane in predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. Slednja bo z županom predstavila donacijski sklad za pomoč prizadetim družinam, ki so v poplavah na območju Ljubljane izgubili svoje bivalne prostore. V Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Mestni trg 1, Ljubljana

  11.00- Minister za gospodarstvo Matjaž Han je sklical drugi interni sestanek s predstavniki gospodarstva, in sicer z Gospodarsko zbornico Slovenije,  Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije ter  s Civilno zaščito Republike Slovenije in pristojnimi ministrstvi. Na sestanku si bodo prisotni izmenjali informacije ter nadaljevali z oblikovanjem ustreznih rešitev za nastalo situacijo po rušilnih poplavah v preteklem tednu. Dogodek je zaprt za javnost.  Kotnikova ulica 5,  Ljubljana

  13.00- Predsednik vlade  Robert Golob se bo ponovno srečal s predstavniki občinskih združenj - Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Na drugem srečanju bodo spregovorili o dosedanjem poteku intervencijskih in sanacijskih del na prizadetih območjih ter se pogovorili o novih predlogih in potrebah. Na sestanku bodo sodelovali tudi predstavnika Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas, ministrice in ministri ter drugi predstavniki pristojnih resorjev. Fototermin na začetku srečanja. Izjava za medije po koncu v malem medijskem središču, predvidoma ob 14.uri. Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana

  16.30- 17.00- Medijski termin moške odbojkarske reprezentance. Za izjave pred odhodom na Poljsko, kjer bo slovenska reprezentanca konec tedna nastopila na Wagnerjevem memorialu, bodo poleg selektorja Gheorgheja Cretuja za izjave na voljo Tine Urnaut, Nik Mujanović, Klemen Čebulj, Sašo Štalekar in Urban Toman. V dvorani Maksa Pečarja (Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče

  16.00-19.00-Foto galerija f 2,8 praznuje svoj tretji rojstni dan. V teh treh letih so svoja dela razstavili tako zasavske fotografinje in fotografi kot tudi priznani slovenski mojstri fotografije. Do sedaj se je zvrstilo že trinajst razstav, prihajajo pa nove. Letos vsaj še dve ali mogoče celo tri. Zagotovo pa bodo prisotni nekatere razstavljavke in razstavljavci in pogovori z njimi bodo dodatno popestrili popoldansko dogajanje. Seveda pa si bod obiskovalce še lahko ogledali trenutno fotografsko postavitev Ples je življenje, ki  jo na ogled ponuja fotograf Janez Kukec Mezek. Zagorje ob Savi

  17.00-20.30- 17. avgusta obeležujemo državni praznik dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je spomin na dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference leta 1919 pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih znova združeni z matičnim narodom. Ob tej priložnosti bodo pripravili proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostni govornik bo Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali prekmurski umetniki: KUD Beltinci, glasbena skupina Ethnotrip, učenci Glasbene šole Lendava, program pa bo povezoval Boštjan Rous.  Živahno že od 17.00 ure dalje, saj se bodo na stojnicah predstavljali različnih ponudniki in akterji iz Prekmurja. Na Prekmurskem trgu, Ljubljana

  19.00- Samo enkrat je prvikrat. Razstavni niz Preoblačimo ogledala nadaljujejo s prvo samostojno razstavo Zlate VK. Videografinje, montažerke, režiserke, fotografinje, 2D animatorke, oblikovalke in ustvarjalke stripov. Umetnice, ki rednim obiskovalcem MksMc Botegina ni neznana. Že zaradi njene vpletenosti v podzemno ustvarjalno sceno Vojvodinskega mesta Vršac katere nepogrešljiva članica je. Zaradi prepletenosti neodvisnih umetnikov iz tega mesta pa njena samostojna predstavitev nujno pomeni tudi predstavitev kolektiva. Doprinos posameznice širši skupnosti, ki smo jo v okviru psihogeografskih povezav v jugosferi, ki jih je spletel Marko Brecelj s posamezniki iz Vršca že predstavljali. Med večmedijskimi deli, prikazanimi na razstavi ima največjo težo njeno delo za samoniklo televizijsko hišo TV Krpelj, ki jo je soustanovila skupaj s partnerjem in stripovskim avtorjem Wostokom leta 2015. V osmih letih je soustvarila na desetine dokumentarnih oddaj, videospotov in umetniških filmov. izjemne vrednosti. Obiskovalci si bodo med različnimi večmedijskimi deli lahko ogledali serijo fotografij, fotomanipulacij in kolažev, pa tudi njen prvi samostojni strip, po scenariju pokojnega Bogdana Miloševa Boće: Kako sam naučio da drkam, v katerem se kot statist pojavi tudi osamosvojitelj in nekdanji predsednik vlade, gospod Janez Janša. (Vasja Cenčič). Na otvoritvi razstave in seveda tudi kasneje vstop prost.  V Boteginu na Glagoljaški 4 v Kopru

   

 • 9. avgust 2023
 • Ljubljana (MOREL)- Po sobotnem telefonskem pogovoru predsednika vlade Roberta Goloba s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen o hudih poplavah in ujmi bo predsednica Evropske komisije v znak podpore danes obiskala Slovenijo. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
  Predsednica von der Leyen si bo na vabilo premierja  Goloba ogledala posledice poplav, ki so v zadnjih dneh prizadele Slovenijo. Predsednik vlade bo z vodjo Evropske komisije pred tem opravil pogovore o možnostih, kako bi lahko Evropska komisija podprla načrte Slovenije za obnovo in preprečevanje poplav. Po prihodu v Slovenijo bo premier predsednico sprejel v Kongresnem centru Brdo, kjer bosta opravila dvostranske pogovore o razmerah na terenu in možnostih podpore Evropske komisije. Sledil bo prelet s helikopterjem nad prizadetimi območji, med drugimi nad Komendo, Mengšem, Kamnikom, Lučami, Ljubnim ob Savinji, Mozirjem in Črno na Koroškem. Po pristanku v Črni na Koroškem si bosta posledice razdejanja ogledala tudi na terenu.  Zatem se bosta s helikopterjem odpeljala v Ljubljano, kjer bo pred ministrstvom za obrambo izjava za javnost. Sledi še obisk državnega zbora in srečanje s predsednico mag. Urško Klakočar Zupančič. Predsednica von der Leyen bo na izrednem plenarnem zasedanju nagovorila poslanke in poslance. Na dnevnem redu bodo rešitve za upravljanje tovrstnih kriz in odpravo njihovih posledic v prihodnosti.

  PROGRAM
  8.55- Prihod predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pred Kongresni center Brdo, kjer jo pričaka in pozdravi predsednik vlade Robert Golob Fototermin  Kongresni center Brdo pri Kranju

  9.00–9.40- Delovni sestanek delegacij Vlade RS in Evropske komisije Fototermin na začetku Steklena soba 1, pritličje Kongresnega centra Brdo

  9.40- Zaključek sestanka in odhod do heliporta pred Kongresnim centrom Brdo

  9.45- Helikopterski polet proti Črni na Koroškem, prelet nad Komendo, Mengšem, Kamnikom, Lučami, Ljubnim ob Savinji, Mozirjem in Črno na Koroškem

  10.25–11.15- Pristanek v Črni na Koroškem, ogled prizadetih območij in nato polet nazaj proti Ljubljani (MORS)

  11.50–12.00- Izjava za medije predsednika vlade in predsednice Evropske komisije Fototermin, platforma za Ministrstvom za obrambo

  12.45- Prihod predsednika vlade in predsednice Evropske komisije pred državni zbor in odhod do preddverja velike dvorane Fototermin

  nato

  Uradni fototermin predsednice Evropske komisije s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič v preddverju pred veliko dvorano
  Fototermin, državni zbor

  12.50–13.00- Srečanje predsednice Evropske komisije s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar.  državni zbor

  13.05–13.15- Udeležba predsednika vlade in predsednice Evropske komisije na izredni seji državnega zbora, na kateri bo predsednica von der Leyen nagovorila poslanke in poslance Fototermin na začetku

  13.15- Odhod iz državnega zbora in zaključek delovnega obiska

  11.00- Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij  z drugimi številnimi slovenskimi ustanovami, medijskimi hišami in gospodarskimi sredinami v Italiji vabi na predstavitev solidarnostne akcije Pomoč Sloveniji, ki bo potekala v dvorani ZKB, Ul. Ricreatorio 2, .na Opčinah

  11.00 do 13.15-  Novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlaniki bodo predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar predali poverilna pisma:

  • -  ob 11. uri novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Bosne in Hercegovine Dario Novalić,
  • -  ob 11.45 novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Države Kuvajt Talal Sulajman Alfasam,
  • -  ob 12.30 novoimenovana izredna in pooblaščena veleposlanica Republike Gane Merene Benyah (Botsio),
  • -  ob 13.15 novoimenovana izredna in pooblaščena veleposlanica Republike Filipini Evangelina Lourdes "Luli" Arroyo-Bernas.  


  Predaji poverilnega pisma sledi vpis v knjigo gostov predsednice Republike Slovenije in pogovor veleposlanice ali veleposlanika s predsednico republike.: Predsedniška palača, Kristalna dvorana, Erjavčeva cesta 18 Ljubljana

 • 26. julij 2023
 • 16.45- Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo udeležila Olimpijskega festivala evropske mladine (European Youth Olympic Festival – EYOF) 2023, ki poteka pod njenim častnim pokroviteljstvom. Ogledala si bo košarkarsko tekmo trojk med moškima mladinskima reprezentancama Slovenije in Litve, ob 18.10 pa med ženskima mladinskima reprezentancama Slovenije in Francije (FOTOTERMIN). Trg Leona Štuklja, Maribor

  18.30 -  Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar si bo ogledala rokometno tekmo med slovensko in poljsko žensko mladinsko reprezentanco (FOTOTERMIN). UŠC Leona Štuklja, Koroška cesta 130, Maribor

 • 19. julij 2023
 • 10.00- Na novinarski konferenci ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),bo minister  Aleksander Jevšek predstavil prvi javni razpis v okviru Sklada za pravični prehod, namenjenega prestrukturiranju premogovnih regij, ter trenutno stanje pri porabi evropskih kohezijskih sredstev obdobja 2014-2020. V prostorih ministrstva 4. nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana

  10.45- Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se bo mudila delegacija Evropske vesoljske agencije (ESA), pod vodstvom direktorice pristojne za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost. Direktorica se bo srečala z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport, Matjažem Hanom. Minister bo delegacijo ESE seznanil s pomembnimi dosežki Slovenije na področju vesolja od leta 2016 in pripravo Slovenske vesoljske strategije. Z ministrom bodo potekali pogovori glede polnopravnega članstva Slovenije v ESI ter o globalnih trendih na področju vesoljskih tehnologij in vesolja. Prav tako bo slovenska stran s sogovorniki izmenjala poglede na možnosti krepitve sodelovanja na področju vesolja tako z ESO kot njenimi državami članicami. FOTOTERMIN; ob 11. uri skupna izjava ministra Matjaža Hana in direktorice Geraldin Naja, kjer bosta predstavila vsebino pogovorov, nadaljnje korake in bosta na voljo za vprašanja novinarjev.  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5,  Ljubljana

  11.00- Predsednik vlade Robert Golob se bo udeležil seje Sveta za nacionalno varnost, ki se bo sestal na temo nacionalne varnosti Republike Slovenije v luči nestalnega članstva v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov v obdobju 2024–2025. Fototermin na začetku seje, izjava po seji, predvidoma ob 12.30, v velikem medijskem središču na Gregorčičevi ulici 20. Ljubljana

  18.00-  Predsednica Republike Slovenije se bo udeležila slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva, na kateri bo slavnostna govornica (FOTOTERMIN). Z dnevom slovensko-izraelskega prijateljstva se državi in njuni ljudje spominjamo skupnega boja proti nacizmu in fašizmu v drugi svetovni vojni. Dan obeležujemo od leta 2021 – od 100. obletnice rojstva izraelske pesnice in narodne herojinje Hane Seneš, članice skupine padalcev zavezniških sil, ki so spomladi 1944 pristali v Beli krajini in tam našli zatočišče pri dobrih ljudeh. Slovesnost ob dnevu prijateljstva med državama poteka v sodelovanju z Veleposlaništvom Države Izrael in Občino Metlika in je utemeljena na dolgem in dobrem sodelovanju in prijateljstvu med državama. Atrij Metliškega gradu, Trg svobode 4, Metlika

  Bruselj –  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko bo glasoval o predlagani reformi trga električne energije, s katero naj bi vzpostavili bolj prožen, zanesljiv in potrošnikom prijazen trg električne energije, ki bi spodbujal uporabo obnovljivih virov energije ter ščitil potrošnike pred cenovnimi nihanji.

  Bruselj   Odbor za  industrijo, raziskave in energetiko bo glasoval stališču do Akta EU o kibernetski odpornosti, ki naj bi zagotovil večjo kibernetsko varnost za izdelke z digitalnimi elementi, kot so telefoni, izdelki bele tehnike, avtomobili, igrače. Z njim bi zagotovili, da bi bili ti izdelki manj ranljivi glede varnosti in da bi proizvajalci resno upoštevali vidik varnosti skozi celoten življenjski cikel proizvodov. V letu 2021 so stroški, povezani s kibernetskim kriminalom, na globalni ravni dosegli 5,5 bilijona evrov.

 • 5. julij 2023
 • 8.30- Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo nagovorila udeležence dogodka "Leaders of the Future", ki poteka v organizaciji Centra za odličnost v financah (CEF).CEF, Cankarjeva cesta 18, Ljubljana

  9.00- Državna sekretarka na uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se bo udeležila uvodne slovesnosti V. Konference slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Državna sekretarka Humar bo imela pozdravni nagovor. Institut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana

  11.00- Novinarska konferenca ob predstavitvi Analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva. Analiza zajema pregled dobaviteljev 26 javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni na področju nabave medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. Predstavili bodo rezutate  Analize, s katero so identificirali korupcijska tveganja iz svojih pristojnosti in podali nova priporočila za njihovo ustreznejše upravljanje.  V sejni sobi Komisije na Dunajski cesti 56, Ljubljana

  11.00- Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se bo udeležila  slovesne obeležitve nove naložbe v izgradnjo Centra za razvoj bioloških zdravil. Lek, Kolodvorska 27, Mengeš

  11.00- Predsednik vlade Republike Slovenije . Robert Golob bo častni govorec na obeležitvi nove naložbe v izgradnjo Centra za razvoj bioloških zdravil v Mengšu.  Lek, Kolodvorska 27, Mengeš

  11.00-  Novinarsks konferencs pred začetkom arheoloških izkopavanj na območju SNG Drama Ljubljana. Udeležili se jo bodo ministrica za kulturo  Asta Vrečko, državni sekretar Matevž Čelik Vidmar ter arheologinja in vodja Centra za preventivno arheologijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Barbara Nadbath. Novinarska konferenca  bo v Drama Kavarni, Linhartova 1, Ljubljana

  12.00- Na avtocestnem počivališču Lopata bodo izvedli poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Izjavi za medije in ogled poteka nadzor in kakšno opremo pri tem uporabljajo. Vodja Sektorja prometne policije  na Generalni policijski upravi  Ivan Kapun bo izjavo podal ob na avtocestnem počivališču Lopata (v smeri proti Mariboru).

   21.30 – Predstavništvo evropske komisije v Sloveniji in veleposlaništvo Španije v Sloveniji vabita na ogled filma Dobri šef in degustacijo španskih dobrot. Dogodek je brezplačen, potrebna pa je predhodna prijava. Projekcija filma bo opremljena s slovenskimi in angleškimi podnapisi.  Dogodek poteka v znamenju španskega predsedovanja Svetu  EU v drugi polovici 2023 in v okviru serije družabnih dogodkov Odkrivaj EU.  V primeru slabega vremena bomo projekcijo filma prestavili na drug termin. Ploščad pred Hišo EU, Dunajska 20, Ljubljana

 • 28. junij 2023
 • 10.00- Premier  Robert Golob se bo  v Hiši Evropske unije v Ljubljani srečal z veleposlaniki držav članic EU. Pogovor ob zaključku predsedovanja Švedske Svetu EU bo osredotočen na aktualne teme, ki bodo na dnevnem redu junijskega zasedanja Evropskega sveta.Fototermin le za uradne fotografe. Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

  11.00- Trajnost je ključna prednostna naloga evropskega vinskega sektorja. V luči najnovejših strategij in akcijskih načrtov EU ter pričakovanj potrošnikov jo je v ospredje svojih aktivnosti postavilo tudi Evropsko združenje vinarjev CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins). V vinogradih in vinskih kleteh je trajnost povezana s skrbništvom nad zemljo in družbo, kakovostjo izdelkov ter konkurenčnostjo vinarskih podjetij. Trajnost zajema celotno dobavno verigo – od praks v vinogradih in proizvodnih obratih do informacij kupcem in nenazadnje potrošnikom.CEEV od nekdaj proaktivno spodbuja ravnovesje med vsemi tremi stebri, ki sestavljajo trajnost – ekonomskim, družbenim in okoljskim. Obstaja namreč tveganje, da bi ogrozili globalno trajnost vinskega sektorja, če bi obravnavali ali vrednotili samo enega od njih. Namen konference je celovito izpostaviti posodobljeno vizijo trajnosti vinskega sektorja EU, izzive in priložnosti.GZS, dvorana A, 1. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana

  11.00Hervis odpira največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji. Na 3500 kvadratnih metrih športa si boste lahko ogledali nov kolesarski center, v katerem je več kot tisoč koles najbolj priljubljenih znamk na enem mestu. Zbrane medije in poslovne partnerje bo nagovoril direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška Aleš Černe. Na dogodku bodo prisotni tudi nekdanji alpski smučar in Elanov ambasador Bojan Križaj, mladi kolesarski up in del ekipe Bahrain Victorious Matevž Govekar ter eden najboljših ultrakolesarjev na svetu Marko Baloh. V nakupovalnem središču Citypark, Ljubljana

  11.00- Novinarska konferenca na temo izvedbe letošnjega Art & Music Festivala Sajeta. Predstavitev programa SAJETA ART&MUSIC FESTIVALA 2023, ki se bo 24-ič zgodil na tolminskem Sotočju med 5. in 9. julijem: ekskluzivni koncerti nastopajočih iz 10-ih držav ter Slovenije, spremljevalni program in sodelovanja (XMobil, No Travel Agency, BridA, Zavod Sploh,Hybrida Space itd.),  delavnice za odrasle, otroški program Sajet'ca;  predstavitev interaktivne razstave „SUBA SOBA“, v sodelovanju s SUBA FUNDACIJO iz Novega Sada,  štiridnevni program 5.-8. julij, Galerija SDK, Trg m. Tita 11, Tolmin, predavanja, razstava, debate, CD promocije, glasba, delavnica. Sodelujeta Janez Leban, direktor festivala Sajeta in predsednik Zveze Mink Tolmin ter Vera Kopicl, programska urednica “SUBA SOBA” interaktivne razstave. Xcenter, Delpinova 20, Nova Gorica

  13.00- Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo sprejela predstavnike Društva poslancev 90. Fototermin bo na začetku sprejema v sejni sobi 217, 2. nadstr., Šubičeva ul.4, Ljubljana

  14.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 56. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  Seul- Do sobote se bosta podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han skupaj z gospodarsko delegacijo mudila na obisku v Republiki Koreji.Gre za nadaljevanje srečanj med državama na najvišji politični ravni in korak v smeri krepitve gospodarskega sodelovanja. Republika Koreja je ena izmed najpomembnejših partneric Slovenije v Aziji. Oba ministra bosta imela več srečanj na politični in gospodarski ravni. Ministrica Fajon se bo sestala z gostiteljem, zunanjim ministrom Park Jin-om in s predsednikom vlade Han Ducksoo-jem ter z nekdanjim Generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki-Moonom. V počastitev dneva državnosti bo ministrica uradno otvorila prostore Veleposlaništva Republike Slovenije v Seulu, ki je pričelo delovati lani.Vladno delegacijo bo spremljala gospodarska delegacija predstavnikov devetih slovenskih podjetij iz različnih panog: letalske, turistične, prehrambne, IKT, pristaniške, športne in drugih. V času obiska so predvidene številne gospodarsko-promocijske aktivnosti, ki sta jih Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport organizirala v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Gospodarsko zbornico Slovenije. Podjetja se bodo predstavila na skupnem slovenskem paviljonu na enem najpomembnejših uvoznih sejmov »Korea Import Fair Trade«. Slovenija bo organizirala tudi poslovno-investicijsko konferenco in B2B srečanja, ministra pa bosta obiskala tudi raziskovalno-razvojni center podjetja KIA in se srečala z njenim vodstvom.

  Bruselj –  Odbora za temeljne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter za pravice žensk in enakost spolov bo glasoval o predlogu evropske zakonodaje o boju proti nasilju nad ženskami in družinskemu nasilju. Poslanke in poslanci si prizadevajo za enotno definicijo posilstva, za uvrstitev kibernetskega nasilja med kazniva dejanja v zakonodaji EU (vključno z deljenjem intimnega gradiva brez privolitve), ter varnejše postopke pri prijavljanju nasilja.

 • 21. junij 2023
 • 9.30 – Nacionalna kontaktna točka programa CERV (Citizens, Equality, Rights, Values) pripravlja interaktivno delavnico o načelu enakosti spolov v projektnih predlogih. Delavnica je namenjena vsem, ki pridobivajo evropska sredstva, tako javnim kot zasebnim (profitnim in neprofitnim), s ciljem predvsem spodbuditi razmišljanje o tem, da je enakost spolov treba vključevati tudi, ko in če se zdi na prvi pogled to nemogoče.Kovačnica, Poštna ulica 4, Kranj

  10.00 – Informacijska točka EUROPE DIRECT Pomurje pripravlja razpravo o sovražnem govoru. Udeležba na dogodku je brezplačna.Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, Murska Sobota

  10.00-  Sestanek delovne skupine za pripravo ključnih izhodišč za predlog zakona, ki bo urejal področje psihoterapije. Dnevni red:Uvodni nagovor vodje delovne skupine; Predstavitev stališč članov delovne skupine; Razprava o izhodiščih za predlog zakona in razno. Predstavniki medijev lahko sejo spremljate, na koncu (predvidoma bo trajala do 12. ure) pa bodo udeleženci na voljo tudi za pojasnila. V prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, (velika predavalnica), Zaloška 29,  Ljubljana .

  11.00- Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe Luka Omladič se bo kot slavnostni govornik udeležil otvoritve novega doma starejših v Vrtojbi.Državni sekretar Luka Omladič bo na voljo za izjavo za javnost in dodatna novinarska vprašanja po uradnem delu otvoritvene slovesnosti. Novi dom bo ponudil mesto 154 oskrbovankam in oskrbovancem, za katere bo skrbelo 84 zaposlenih. Vrtojba, Ulica 9. septembra 240, Šempeter pri Gorici

  11.00- Novinarska konferenca v okviru festivala »Borštnikovanje«.Na novinarski konferenci bodo predstavili podrobnosti o festivalu, ki bo največji kulturni dogodek za Cerklje in okolico v zadnjih 10 letih.  Govorci na konferenci bodo: Mojca Pačnik, vodja festivala Borštnikovanje, ki vam bo predstavila glavne poudarke in cilje festivala ter njegov pomen za oživitev slovenske kulturne dediščine. Brina Jenček, kuratorka festivala, ki bo predstavila predstave in vsebine, ki jih boste lahko doživeli na festivalu ter Danijel Novak, skrbnik rojstne hiše Ignacija Borštnika, ki bo predstavil svoje dolgoletno delo in skrb za snovno in nesnovno dediščine slavnega prednika svoje družine. Na novinarski konferenci boste imeli priložnost postaviti vprašanja govornikom ter pridobiti informacije za vaše medijske prispevke o festivalu. Novinarska konferenca bo na vrtu Borštnikove domačije v Cerkljah na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 12,  Cerklje na Gorenjskem

  11.00- Evropska poslanka Ljudmila Novak bo gostila pogovor o spletnem nasilju. O pasteh in posledicah spletnega nadlegovanja, ustrahovanja in izsiljevanja, predvsem med mladimi, bo med drugim spregovorila Jacqueline Marie Fox Fenlon, mama irske najstnice, ki je zaradi spletnega nadlegovanja naredila samomor. Irska je na njeno pobudo sprejela zakon (t.i. Coco's law), ki je tovrstno nasilje opredelil kot kaznivo dejanje. V pogovoru bosta sodelovala še sodelavka projekta Safe.si z Arnesa Maja Vreča in direktor Inštituta Integrum Benjamin Tomažič. Hiša Evropske unije, dvorana Rim, Dunajska cesta 20, Ljubljana

  12.00-Na povabilo ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana bo Slovenijo obiskal predsednik italijanske dežele Lombardije Attilio Fontana, na srečanju bo prisoten tudi nekdanji predsednik Republike Borut Pahor. Namen obiska je okrepitev gospodarskega sodelovanja z Italijo, predvsem z deželo Lombardijo, s poudarkom na krepitvi sodelovanja na področju vesoljskega sektorja, lesarstva, krožnega gospodarstva ter medicine in zdravja. Dežela Lombardija namreč spada med pet najrazvitejših regij v Evropi – med vsemi italijanskimi deželami je s Slovenijo najintenzivnejša blagovna menjava prav z Lombardijo, ki obenem prispeva kar četrtino k italijanskemu bruto domačemu proizvodu. Minister Han se bo najprej srečal s predsednikom Lombardije Fontano na bilateralnem srečanju v ožji sestavi, istočasno pa bodo potekale ločene okrogle mize slovenskih predstavnikov in predstavnikov iz Lombardije s področij vesoljskih tehnologij, lesarstva, Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva zdravje – medicina in Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva krožno gospodarstvo. Sledilo bo skupno delovno kosilo širše delegacije, kjer bodo predstavniki posameznih področij poročali o svojih pogovorih. Dogodek bo zaprt za javnost. Skupna izjava ministra Hana in predsednika Lombardije Fontane ter nekdanjega predsednika Republike Pahorja s fototerminom. Hotel Maestoso, Lipica 5, Sežana 

  13.00- 5. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje, v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje

  17.30- Predsednik Primož Feguš je sklical redno letno Skupščino Atletske zveze Slovenije, ki bo potekala v sejni sobi Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, Ljubljana

  Stockholm- Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin se bo danes in jutri mudil na neformalnem srečanju članov Sveta za splošne zadeve v Stockholmu. Na srečanju bo švedsko predsedstvo organiziralo ministrsko razpravo o izzivih v zvezi z nadaljnjo širitvijo Evropske unije in o posledicah, ki bi jih ta lahko imela na njen institucionalni ustroj in delovanje. Ministri se bodo seznanili tudi z oceno Evropske komisije o napredku Ukrajine, Moldavije in Gruzije pri izvajanju reform v okviru širitvenega procesa.

  London - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar se bo v vlogi ministra za razvoj udeležil Konference o okrevanju Ukrajine, ki jo so-gostita britanski minister za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj James Cleverly in ukrajinski minister za zunanje zadeve Dmitro Kuleba.
   

 • 14. junij 2023
 • Beograd-  Na povabilo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića bo predsednica republike Nataša Pirc Musar danes in  jutri na delovnem obisku v Republiki Srbiji. V okviru obiska se bo sestala s srbskim predsednikom, kot častna gostja pa se bo predsednica udeležila tudi sprejema, ki ga slovensko veleposlaništvo v Beogradu organizira ob dnevu državnosti. Obisk pomeni nadaljevanje srečanj med državama na najvišji politični ravni. Namenjen je splošnemu pregledu razvoja dvostranskih odnosov, sodelovanju na multilateralnem področju, razvoju odnosov med EU in Srbijo ter izmenjavi stališč o razmerah na Zahodnem Balkanu ter o aktualnih regionalnih in globalnih vprašanjih.

  9.00- Minister za gospodarstvo  Matjaž Han se bo udeležil srečanja ambasadorjev slovenskega gospodarstva. Javna agencija SPIRIT Slovenija z namenom krepitve ugleda slovenskega gospodarstva v tujini že od leta 2019 vodi uspešno nacionalno promocijsko kampanjo »I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART.«  V sklopu kampanje so izbrali tudi 41 ambasadorjev, izjemnih slovenskih podjetij, ki izstopajo po svojih prebojnih poslovnih modelih, rešitvah, izdelkih in storitvah ter prispevajo k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in zelene države na tujih trgih. Letošnje tradicionalno srečanje ambasadorjev slovenskega gospodarstva bo letos v znamenju prestižne oblikovalske nagrade "Red Dot Design Award". Minister bo nagovoril goste, na okrogli mizi pa bodo sogovorniki – prejemniki prestižne nagrade – med drugim spregovorili o dodani vrednosti dizajna in kako unovčiti prislužene nagrade. Dogodek je odprt za medije. Minister bo na voljo za izjavo. Restavracija Marina Portorož

   9.50 – Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše bo uvodoma nagovorila udeležence poslovne konference investitorjev The Investors Edge. Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana 

  10.00- Pred evropskim dnevom paliativne oskrbe, ki je 15. junija,bod predstavili paliativne oskrbe otrok, ki se razlikuje od paliativne oskrbe odraslih. Predstavili bodo delo paliativnega tima Pediatrične klinike z otroki in svojci otok z neozdravljivo in napredujočo boleznijo. Sogovornika bosta: Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike in  Anamarija Meglič. Izjava bo v avli Pediatrične klinike, Bohoričeva 20.Ljubljana

  10.30-Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan se bo udeležil konference 60 let športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani, kjer bo prisotnim predstavil aktivnosti ministrstva na področju športa. Dogodek je odprt za medije. Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

  10.30- Predaja  sredstev, zbranih na  Gala dobrodelnem prekmurskem večeru, ki ga je Klub Prekmurcev v Ljubljani organiziral na Ljubljanskem gradu. Zbrana sredstva bo Center Janeza Levca Ljubljana namenil za balinarsko stezo za učence in mladostnike. Predaja sredstev bo na Centru Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana

  10.30- Novinarska konferenca Gorske reševalne zveze Slovenije pred poletno sezono v gorah. Govorili bodo o vse večjem obisku tujih državljanov - turistov v slovenskih gorah, pomenu dobre pripravljenosti za obisk gora, posebnosti slovenskih gora in ustrezni opremi, ki jo vsi obiskovalci gora nujno potrebujejo. Na terenu bodo prikazali praktični prikaz gorskega reševanja s helikopterjem po scenariju ene od nesreč tujih državljanov, ki se je zgodila v preteklem letu. Z dogodkom želijo opozoriti na vse več gorskih nesreč, v katerih so udeleženi tudi tuji državljani. Da bi bilo nesreč čim manj in da bi se tuji državljani obiska Slovenije spominjali po lepih doživetjih, bodo predstavili pomembne informacije za varen obisk slovenskih gora. Sodelujoči:Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), GRS Bohinj, reševalci letalci GRZS, Posadka helikopterja Slovenske vojske, Planinska zveza Slovenije in Združenje gorskih vodnikov Slovenije

  Predviden program:

  • 10.30 - zbor predstavnikov medijev, veleposlaništev in Slovenske turistične organizacije (pred gondolo na Vogel - Ukanc, Bohinj)
  • 11.00 - prikazna vaja gorskega reševanja po scenariju resnične reševalne akcije
  • 11.30 - predstavitev obvezne opreme v gorah in opreme za gorsko reševanje
  • 12.00 - novinarska konferenca v planinski koči Merjasec (govorci:  Gregor Dolinar, predsednik GRZS,  Klemen Belhar, podpredsednik GRZS, Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, Peter Jeromel, predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije)
  • 12.30 - pogostitev za vse udeležene na Voglu

  11.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič bo obiskala Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (ZUDV). Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128,  Dornava

  11.00-  javni posvet Etični in medicinski vidiki vprašanja evtanazije.Javni posvet organizirajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Slovenska medicinska akademija in Komisija RS za medicinsko etiko pri MZ v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS.  Zdravniki se pri svojem delu vso svojo poklicno pot srečujejo z boleznijo, človekovim trpljenjem in umiranjem, zato želijo s svojega strokovnega zornega kota osvetliti pomembne vidike tega vprašanja in prispevati k odprti razpravi.Govorci in teme na javnem posvetu: Uvodni nagovori - Bojana Beović, , predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, Peter Svetina, varuh človekovih pravic,  Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, Etični vidik evtanazije: dostojanstvo in prevrednotenje vrednot - Borut Ošlaj, Filozofska fakulteta,  Evtanazija in zdravniki –Jadranka Buturović Ponikvar,  zdravnica, UKC Ljubljana, Stališča Komisije RS za medicinsko etiko (KME) Ministrstva za zdravje –  Božidar Voljč, predsednik KME, Pravica do življenja – Peter Svetina, varuh človekovih pravic, Vloga zdravnika po predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) – Peter Renčel, vodja Oddelka za pravne zadeve pri ZZS, Pogled pacienta na vprašanje o življenju s težko boleznijo –  Sara Ahlin Doljak, odvetnica in bolnica , Okrogla miza: Etični in medicinski vidiki vprašanja evtanazije; sodelujejo Matjaž Zwitter,  Alojz Ihan,  Maja Ebert Moltara, . Nevzet Porić. Govorci bodo medijem po zaključku posveta na voljo za individualne izjave.V Cankarjevem domu, v dvorani Alme Karlin.Ljubljana

  11.00- Predsednik vlade Robert Golob bo prisostvoval podpisu pogodbe za nakup 20 novih potniških vlakov. Pogodbo bosta podpisala generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in predsednik upravnega odbora STADLER Peter Spuhler. Sledilo bo ogled prenovljene postaje v Grosupljem.
  Program

  10:40- Prihod na železniško postajo Ljubljana in sprehod do perona. železniška postaja Ljubljana Fototermin

  11:00- Podpis pogodbe za nabavo 20 novih potniških vlakov.  vlak na relaciji Ljubljana - Grosuplje Fototermin
  11.30- Otvoritev prenovljene postaje Grosuplje,  železniška postaja Grosuplje Fototermin

  12.15- Izjava za javnost železniška postaja Ljubljana

  12.00- Ob 45 letnici mladinskega raziskovanja v Celju bodo pripravili  zaključno prireditev s podelitvijo priznanj mladim raziskovalcem z osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Celje ter pridruženih osnovnih šol, ki bo v veliki dvorani Narodnega doma. Celje

  12.00- Novinarska konferenca z naslovom destinacije Štajerska.  Pred nami je pomemben mejnik destinacije Štajerska. Na ekskluzivni predstavitvi boste med prvimi spoznali novo blagovno znamko Štajerska,ki bo destinacijo še močneje povezovala, povzdigovala in s ponosom ponašala v svet. V Dominikanskem samostanu na Ptuju

  12.00- Novinarska konferenca pred odhodom slovenske atletske reprezentance na ekipno evropsko prvenstvo v atletiki / evropske igre. Slovenska reprezentanca bo v drugi deviziji tekmovala od 20. do 22. junija v poljskem Chorzówu. Novinarska konferenca bo na sedežu GEN energija,Vrbina 17,  Krško

  13.00- ljubljanski župan Zoran Janković in direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink bosta dprla stanovanjsko sosesko Rakova jelša II.  Sosesko sestavlja pet večstanovanjskih stavb, v katerih je 156 neprofitnih najemnih stanovanj.  Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se bo tudi  udeležil slavnostnega odprtja nove soseske javnih najemnih stanovanj Rakova jelša II v Ljubljani. Na prireditvi bo udeležence naslovil s slavnostni nagovorom in sodeloval pri rezanju traku. Ob Poti na Rakovo jelšo, Ljubljana

  13.15 - Novinarska konferenca na temo 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. V Veliki sejni sobi ministrstva za zdravje na Štefanovi 5, Ljubljana

  18.00- Festival Spider odpirajo.   Po uvodnem setu DJ Orlanda in nazdravljanju s Spider koktejli se bo v parku Tivoli razgrnila vrsta plesnih in performativnih predstav mednarodnih ter lokalnih umetnic_kov. V Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom v parku Tivoli. Ljubljana

 • 7. junij 2023
 • 9.00-16.30-  22. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, kjer bodo preverili konkurenčnost in produktivnost v kmetijskih in živilskih podjetjih ter govorili o politikah na področju proizvodnje hrane in prehrane ter o realnih izzivih, s katerimi se srečujemo. Gostijo ugledne domače in tuje strokovnjake. Posebno pozornost bodo namenili kulturi zagotavljanja varnosti živil, ki postaja osrednje vodilo v upravljanju podjetij in pametni proizvodnji hrane. Grand hotel Bernardin, Portorož

  10.00- 9. redna seja Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

  11.00- Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo  sprejela predsednika Fiskalnega sveta Davorina Kračuna, ki ji bo ob tej priložnosti predal letno poročilo. Fototermin bo na začetku pogovora v salonu 112, 1. nadst., Šubičeva ul.4, Ljubljana 

  11.00- Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo sprejel predsednika Mednarodnega inštituta ombudsmanov Chrisa Fielda, ki je sicer tudi ombudsman, pristojen za Zahodno Avstralijo, kjer med drugim živi slovenska skupnost. Mednarodni inštitut ombudsmanov je svetovna organizacija, katere delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Inštitut je bil ustanovljen leta 1978, v njem pa že nekaj več kot desetletje sodeluje tudi Slovenija. Na sestanku bosta prisotna tudi državna sekretarka na uradu Vesna Humar in varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji Peter Svetina. Fototermin na začetku srečanja in izjava za medije po koncu, predvidoma ob 11.30. Urad za Slovence v zamejstvu, Erjavčeva 15, Ljubljana

  11.00- Na novinarski konferenci župana Zorana Jankovića bodo predstavili projekte, ki so pretekli petek na malteški univerzi v Valletti prejeli mednarodne nagrade Liveable Communities 2023 (LivCom 2023), s katerimi nagrajujejo mesta, ki z izvedenimi ukrepi in projekti pomembno prispevajo k višji kakovosti življenja. Za projekte Mestne občine Ljubljana ter ljubljanskih javnih zavodov so prejeli eno zlato in tri bronaste nagrade. V nadaljevanju konference bo župan Zoran Janković komentiral aktualno dogajanje. V Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Mestni trg 1, Ljubljana

  11.00- Sprejem za najuspešnejše devetošolke in devetošolce celjskih osnovnih šol ter učenke in učence Glasbene šole Celje, ki so na področju znanja, kulturnega poustvarjanja in raziskovalnih dejavnosti dosegli izjemne uspehe in si tako na široko odprli vrata v uspešno prihodnost. V veliki dvorani Narodnega doma v Celju

  11.00- Predstavitev in pokušina sodobne interpretacije ljubljanskega štruklja, ki so jo pripravili na BIC Ljubljana. Izvedeli boste, zakaj je ljubljanski štrukelj sladica, ki jo mora poskusiti vsak, ki pride v Ljubljano, kje bo na voljo in zakaj predstavlja pomemben del kulturne dediščine in gastronomske ponudbe glavnega mesta Slovenije.O ljubljanskem štruklju bodo spregovoril etnolog  Janez Bogataj, slaščičarki in avtorici sodobne interpretacije ljubljanskega štruklja na BIC Ljubljana Stela Špoljar in Francka Mršnik ter idejni pobudnik Anton Skubic iz Kavarne Be Trendy. Okusite zgodovino Ljubljane z mestno sladico iz leta 1868 po navdihu najstarejšega zapisanega recepta iz prve izvirne slovenske kuharice, ki je plod kuharskega znanja Magdalene Knafelj Pleiweis. Ljubljanski štrukelj so v sodobni interpretaciji pripravili na BIC Ljubljana. Na šoli, ki je v letu 2020 prejela nagrado evropske komisije, ki jo je uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. V kavarni Be Trendy, Hradeckega cesta 11,  Ljubljana

  11.00- Vse o  Festivalu Parada ponosa 2023 bo predstavljeno na tiskovni konferenci, Predstavil bodo  politično sporočilo ter program Festivala Parada ponosa 2023, ki letos raziskuje temo mednarodne LGBTIQ+ solidarnosti. V Pritličju, na Mestnem trgu 2, v Ljubljana

  12.00- Minister za gospodarstvo Matjaž Han se bo udeležil otvoritve nove komore za preskušanje elektromagnetne združljivosti (electromagnetic compatibility – EMC) v avtomobilski industriji, ki bo pomembno prispevala k razvoju in konkurenčnosti slovenske avtomobilske industrije. Ta industrija sicer ustvari 10 % bruto domačega proizvoda, ministrstvo pa je že večkrat poudarilo in pokazalo, da preoblikovanje te industrije podpira z različnimi projekti. Dogodek je zaprt za medije. V poslovnih prostorih SIQ Ljubljana v Ljubljani

  12.20- Predstavitev alfa verzije spletne aplikacije PSL . Dogodek se bo začel z okroglo mizo na temo trajnostnega življenjskega sloga, ki jo bo moderirala Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica instituta za krožno gospodarstvo Circular Change in sopredsedujoča Evropski platformi deležnikov za krožno gospodarstvo (ECESP), sodelovala bosta še ambasadorja projekta PSLifestyle - Aljoša Bagola, govorec, kreativni direktor in avtor knjižnih uspešnic ter  Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije. Predstavitve se bo udeležila tudi podžupanja Tjaša Ficko. V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, Ljubljana 

  13.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič bo pozdravila otroke, ki so tekmovali na mednarodnem tekmovanju iz Brainobraina. V preddverju velike dvorane državnega zbora, Šubičeva ul.4, Ljubljana

  14.00- Na novinarski konferenci bodo predstavili uprizoritev igre Antona Pavloviča Čehova Striček Vanja v režiji Janusza Kice, s katero zaokrožujejo program sezone 2022/23 na Velikem odru. V uprizoritvi, ki je nastala po novem prevodu Tatjane Stanič in bo na Velikem odru SNG Drama Ljubljana premierno zaživela v petek, 9. junija, ob 20.00, igrajo Igor Samobor, Maša Derganc, Maruša Majer, Silva Čušin, Branko Šturbej, Marko Mandić, Valter Dragan in Petra Govc. Mednarodno avtorsko ekipo pod režijskim vodstvom Janusza Kice sestavljajo dramaturginja Mojca Kranjc, scenografinja Karin Fritz, kostumografinja Bjanka Adžić Ursulov, avtor izvirne glasbe Kyrre Kvam, oblikovalec svetlobe Aleš Vrhovec, oblikovalec videa Sandi Skok in lektor Arko. V Drama Kavarni, Ljubljana

  14.00- Slovenska članska nogometna reprezentanca je začela priprave za naslednji tekmi kvalifikacij za UEFA Euro 2024. Slovenija. Slovenija bo najprej gostovala v Helsinkih pri Finski (16. 6. ob 18:00), nato v Ljubljano prihajajo udeleženci zadnjega evropskega prvenstva, Danci (19. 6. ob 20:45). Zaradi sprecifičnega junijskega reprezentančnega zbora, ko se klubska tekmovanja po Evropi že zaključujejo in nekateri igralci že trenirajo na Brdu, bo celotna reprezentanca tokrat zbrana na Brdu pri Kranju že danes. Aktivnosti bodo pričeli z novinarsko konferenco s predstavitvijo seznama igralcev  v športnem kompleksu NNC Brdo, nekaj minut čez 15h pa bodo v Hotelu Elegans za izjave na voljo štirje reprezentanti. Brdo pri Kranju

  18.00- Odprtje razstave v okviru Festivala Borštnikovo srečanje- 40 let sem delal. Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka.v Univerzitetni knjižnici Maribor, Gospejna ulica 10, Maribor

 • 31. maj 2023
 • 10.00-  Nekaj dni pred začetkom letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji bodo na novinarsko konferenco spregovorili o policijskem varovanju kolesarskih dirk, o varnosti športnikov in navijačev ob progi. O zahtevni organizaciji in trasiranju 833 km kolesarske dirke Po Sloveniji, ki letos praznuje 30-letnico prve izvedbe, bo spregovoril Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji. Matjaž Leskovar iz Uprave uniformirane policije generalne policijske uprave bo predstavil, kako poteka usposabljanje policistov za varovanje, na kaj vse morajo biti pozorni, v kakšnih vlogah nastopajo pri varovanju, kaj so mobilne zapore, na katere znake policistov morajo biti vozniki in obiskovalci pozorni itd. Navzorč bo tudi Martin Hvastija, nekdaj odličen kolesar, danes pa trener in športni direktor Kolesarske zveze Slovenije ter odličen poznavalec zakulisja največjih kolesarskih dirk po svetu. Kako kolesarji doživljajo glasno navijanje in spodbujanje, kaj so želena ravnanja in kakšne so nevarnosti in posledice nepremišljenih dejanj gledalcev, ki lahko vplivajo na potek dirke, o naših navijačih in tistih na Giru ali Touru itd. Novinarska konferenca in predstavitev bo na parkirnem prostoru velodroma v Češči vasi v Novem mestu.

  10.00- Uvodno srečanje projekta Kras-Carso II, Gra za skupno upravljanje in trajnostni razvoj območja Matičnega Krasa.  Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. V Sežani v Botaničnem vrtu v interpretacijskem centru kraške vegetacije. Partizanska cesta 2,  Sežana

  11.00- Novinarska konferenca ob 1. obletnici vlade, na kateri bodo sodelovali premier dr. Robert Golob ter podpredsednika vlade Tanja Fajon in Luka Mesec. Novinarska konferenca bo: Veliko novinarsko središče, Gregorčičeva 20, Ljubljana

  11.00-Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se bo skupaj z državnima sekretarjema Matevžem Frangežem in Dejanom Židanom srečal s člani odbora državnega zbora RS za gospodarstvo v Planici. Na srečanju bo minister poslancem predstavil dosedanje opravljeno delo ministrstva v prvem letu mandata vlade ter načrtovane prioritetne aktivnosti v prihodnje. Dogodek je zaprt za medije. Center Planica

  11.00- Predstavitev koncertne sezone 2023/24 Koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor. Za nami je ena najbogatejših sezon Koncertne poslovalnice doslej. V prihajajoči sezoni bodo gostili umetnike in umetnice, katerimi se kitijo največja glasbena središča. Če jih omenimo zgolj nekaj: francoski pianist Pierre-Laurent Aimard, zvezdniški flavtist Emmanuel Pahud in virtuozni klarinetist Kevin Spagnolo, Komorni orkester Franza Liszta iz Budimpešte pod vodstvom Istvána Várdaija, Komorni orkester iz Stuttgarta pod vodstvom Thomasa Zehetmairja, Slovaško filharmonijo pod taktirko Daniela Raiskina ter sloviti Ensemble Modern. Piko na i bo dal nastop Kvarteta Ébène, enega najboljših in najbolj iskanih godalnih kvartetov vseh časov. Program Orkestrskega in Komornega cikla bo predstavila Barbara Švrljuga Hergovich, vodja programa klasične glasbe, program Mladinskega cikla pa producentka Tina Vihar. Novinarska konferenca bo v Vetrinjskem dvoru. Maribor

  11.00- 2. okrogla miza Povratek na delo Združenja Europa Donna Slovenija, s katero želijo opozoriti na težave delodajalcev in osvetliti njihov vidik pri vračanju žensk po zdravljenju raka dojk in rakov rodil, nazaj na delovno mesto. Okrogla miza bo potekala v tehnološkem centru Triglav Lab, Dunajska cesta 20, Ljubljana

  12.00- Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo udeležila prireditve ob 70-letnici Doma Lukavci, kjer bo nagovorila varovance doma in zbrane goste. (FOTOTERMIN),  Dom Lukavci, Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru

  13.00-Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 52. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  18.00- Na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljajo majski večer z zamejskimi ustvarjalci »Sredi domovine«. Tokrat se bo predstavila koroška Slovenka in avtorica knjige Mamin glas Helga Mračnikar. Pogovor z avtorico knjige in z njenim urednikom Hanzijem Filipičem bo vodila državna sekretarka na uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. V okviru niza večerov pod naslovom Sredi domovine na uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu gostimo izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine. Vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti imate tako priložnost, da v prestolnici od blizu spoznajo zamejske in izseljenske ustvarjalce ter njihove stvaritve. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, Ljubljana

  Bruselj-  Evropski parlament se bo sestal na drugem majskem plenarnem zasedanju. Osrednje tematike bodo: Razprava in glasovanje o strategiji EU proti tujemu vmešavanju, manipuliranju z informacijami in napadom na demokracijo; Razprava in glasovanje o predlogu za nujno dobavo streliva in raket Ukrajini in o pomoči državam članicam EU pri obnovi njihovih zalog; Razprava in glasovanje o predlogu pravil o skrbnem pregledu, ki bodo od podjetij zahtevala, naj preprečijo, ustavijo ali omilijo negativne učinke, ki jih imajo njihove aktivnosti na okolje in človekove pravice; Razprava in glasovanje o  resoluciji glede stanja pravne države na Madžarskem;  Razprava in glasovanje o  priporočilih za ostrejše ukrepe na ravni EU pri odpravi odvečne proizvodnje in potrošnje tekstilnih izdelkov

 • 24. maj 2023
 •  

  10.00- Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han bo nagovoril udeležence Dnevov slovenskega gozdarstva, ki ga že 4. leto zapored pripravlja Direktorat za lesarstvo v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico. Gre za osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije. Dogodek je odprt za medije. Kongresni center Thermana Park Laško

  11.00-  Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik bo predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar predal Letno poročilo Zagovornika načela enakosti Republike Slovenije za leto 2022. (FOTOTERMIN na začetku). dvorana Jože Pučnik, Predsedniška palača, Erjavčeva 17, Ljubljana

  12.00- Novinarska konferenca in javna predstavitev 19. festivala Kino Otok v Kinodvoru.  Festivalska ekipa bo predstavila osrednje poudarke letošnjega filmskega programa, nepogrešljiva festivalska sodelovanja in druge dejavnosti, ki bogatijo festivalsko doživetje. Na in po konferenci boste lahko članom ekipe zastavili s festivalom in drugimi dejavnostmi zavoda Otok povezana vprašanja.

  13.00-  Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar bo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priredila sprejem ob slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela.Zlata čebela je najvišja državna nagrada na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.  Velika dvorana, Predsedniška palača,Erjavčeva 17, Ljubljana

  13.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič bo sprejela direktorico ZOO Ljubljana Barbaro Mihelič.  Fototermin bo pred začetkom sprejema v sejni sobi 217, 2. nadst., Šubičeva ul.4, Ljubljana

  13.00- Novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS),  na kateri bodo predstavili stališče odbora za pravno etična vprašanja Zdravniške zbornice do predloga zakona o prostovoljnem končanju življenja.Odbor za pravno-etična vprašanja  (OPEV) pri Zdravniški zbornici Slovenije je na svoji zadnji seji oblikoval in sprejel stališča v povezavi z predlogom zakona o prostovoljnem končanju življenja in jih bo predstavil na novinarski konferenci. Na novinarski konferenci sodelujeta:. Bojana Beović,  predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in Peter Golob, predsednik Odbora za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije,  Na Zdravniški zbornici Slovenije (Rantova soba), Dunajska 162, Ljubljana

  15.00-  Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar bo sprejela predstavnike Mladinskega sveta Slovenije. (FOTOTERMIN), Dvorana Ivan Oman, Predsedniška palača,Erjavčeva 17, Ljubljan

  19.00- Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo udeležila prireditve ob 70. obletnici ustanovitve Glasbene šole Kamnik, kjer bo imela tudi govor.: Športna dvorana Kamnik, Šolska ulica 2, Kamnik

  19.00- Pogovor ob razstavi  Etbin Kristan in gledališče Cankarjeve dobe. V Slovenskem gledališkem inštitutu so razstavili Kristanova dramska dela, gradivo o njihovem uprizarjanju, rokopise in avtorjeve revialne objave ter pripravili pogovor o dramatiku in njegovih sodobnikih.  O vlogi Etbina Kristina v dogajanju v slovenskem gledališču in književnosti od preloma stoletja do prve svetovne vojne, o kulturnih ustvarjalcih in ustvarjalkah tega obdobja in o prijateljstvih, ki so se prepletala z njihovim umetniškim in političnim delovanjem, se bosta pogovarjali  Katja Mihurko Poniž, vodja Raziskovalnega centra na Univerzi v Novi Gorici in avtorica številnih znanstvenih monografij, ter Katarina Kocijančič, ki je skupaj s sodelavci iz SLOGI pripravila razstavo in objavo Kristanovih dramskih besedil na spletni strani Gledališkega inštituta. Pogovor je dogodek v projektu Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in vodi  Katja Mihurko Poniž. v dvorani SLOGI, Mestni trg 17, Ljubljana

  20.30- Protagonista čikaške glasbene scene Damon Locks & Ken Vandermark. Ken Vandermark najbrž ne potrebuje posebne predstavitve. Že več kot 30 let je ena ključnih osebnosti na čikaški glasbeni sceni, aktiven je tako v jazzu in improvizaciji kot tudi v polju alternativnega roka, soula in funk glasbe. Le malokdo se lahko ponaša s tako širokim vplivom na nastanek glasbenih scen kot Ken. Prav nič ne pretiravamo, če zapišemo, da je soustvaril živopisano sceno v Chicagu, na Poljskem in, nenazadnje, tudi v Sloveniji. Samo v Mariboru je doslej nastopil devetkrat: s skupino Vandermark 5 (2001 in 2009), DKV trio (2002 in 2015), Spaceways Inc. (2003), Made to Break (2013), kot gost v zasedbah AALY trio (2001) in Ab Baars trio (2007) ter v zasedbi slovensko-ameriškega sodelovanja Transatlantic Bridge (2002). Leta 1999 je bil najmlajši prejemnik prestižne nagrade MacArthur Fellowship (Genius Grant), četrtmilijonski izkupiček pa je porabil predvsem za to, da je odigral čim več koncertov – tudi po 300 na leto. Danes, pri 59-ih letih, ga lahko štejemo za enega najbolj vplivnih glasbenikov svoje generacije, ki z vsakim projektom prinese nov odtenek v neusahljiv vrelec kreativnosti. Na tokratnem koncertu ga bomo videli in slišali s še enim tačas najbolj vidnih protagonistov v Chicagu. Damon Locks je pri svojem delu prestopil tako rekoč vse meje in discipline: je vizualni umetnik, učitelj, pevec, pesnik, glasbenik in deejay. Njegova glasba črpa iz bogate lokalne tradicije soul, funk, hip-hop in druge popularne glasbe, ki jo meša z afrocentričnimi in psihadeličnimi elementi. Spontana interakcija obeh glasbenikov prinaša kombinacijo v živo obdelanih posnetih zvokov, elektronike in pihal ter na svež, doslej neslišan način, pričara bogato tradicijo ameriške glasbe.Koncert pripravljajo v sodelovanju s festivalom Druga godba.. Jazz v Narodnem domu x Druga godba, Mali oder Narodnega doma, Ulica Kneza Koclja 9, Maribor

 • 17. maj 2023
 • 10.00- Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se bo udeležil slavnostnega odprtja bivanjske enote Varstveno-delovnega centra Saša v Velenju Za izjave bo na voljo po uradnem delu prireditve. Topolšica.

  10.00 – Informacijska točka EUROPE DIRECT Koper - Capodistria bo z informacijsko stojnico sodelovala na Kariernem sejemu Univerze na Primorskem, kjer bodo študenti lahko spoznali programe Evropske unije in možnosti, ki jih slednja nudi, npr. zaposlovanje v EU, mednarodne izmenjave, Evropska solidarnostna enota. Preizkusili se bodo lahko tudi v igri EU namigi in zavrteli kolo sreče. Univerza na Primorskem, atrij rektorata, Titov trg 4, Koper

  10.00- Na ogled bo razstava Boruta Krajnca z naslovom Kot tu in onkraj- Fotografije 2005 – 2021. Trije cikli avtorskih dokumentarnih fotografij Praznine, Pritisk in Prehajanje, ki so bili ustvarjeni v letih 2005-2021, kažejo visoko občutljivost avtorja za lokalne in globalne socialnopolitične pojave. Z domišljenim konceptualnim pristopom upodablja aktualne dileme kapitalistične ekonomije, tiska in post-covidne družbe. Med svetlobo narave in zamolčano svetlobo sveta so bile ustvarjene fotografije na razstavi Kot tu in onkraj Boruta Krajnca.V molku, ob molku sveta, v času virusa, v obdobjih, ko so bili propagandni panoji v pokrajinah in na stenah hiš prazni in beli, takrat smo videli in tudi kupili prazno naslovno stran slovenskih dnevnikov. Zunaj je bila natisnjena ekonomska propaganda praznine. Prazno, praznina sveta, ki postavlja panoje za različna podjetja in izdelke od kdo ve kod. S pogledom na fotografije Boruta Krajnca ljudje izginjamo in minevamo že zdaj. Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3,  Ljubljana

  10.00-12.00- 20. maj je proglašen za svetovni Dan meroslovja, v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875.  Letos bo Dan meroslovja potekal 17. maja  na GZS. Pod krovno temo mednarodnega Dneva meroslovja 2023 »Meritve, ki podpirajo globalni prehranski sistem« bodo svoje strokovno znanje iz prakse predstavili strokovnjaki iz gospodarstva in nosilci nacionalnih etalonov. Uvodni nagovor na dogodku bo imel minister za gospodarstvo Matjaž Han. Dogodek bo odprt za medije.
  GZS, v dvorani A, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

  12.30-  Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo pozdravil udeleženke in udeležence Specialne olimpijade in sodeloval v podelitvi medalj. Za izjave bo na voljo ob robu prireditve. V Športni park Trebnje

  13.00- Mestni svet Mestne občine Celje se bo sestal na svoji 4. redni seji v tem sklicu. V veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje

  13.00- Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo  sprejela predsednika Veterinarske zbornice Slovenije  Ožbalta Podpečana.Fototermin bo na začetku srečanja v sobi 217, 2. nadst., Šubičeva ul.4, Ljubljana

  14.00- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja  posvet o ureditvi področja osebne asistence. Po posvetu, ki je zaprt za javnost, bo sledila novinarska konferenca ministrstva. Novinarska konferenca, na kateri bo sodeloval minister Luka Mesec, bov prostorih Upravne enote Ljubljana, Linhartova 13. Ljubljana

  18.00- Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se bo udeležila slavnostne akademije ob 100-letnici ustanovitve Bolnice za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani ter nagovorila navzoče. Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana

  18.00- 76. Vanekov večer- Uroš Lipušček in Tomislav Jakič na temo VOJNA IN (ALI) MIR; SVET NA PRELOMNICI,v PIŠK, Zvezna ulica 10. Murska Sobota

  19.00- Bíborka Molnár-Gábor, direktorica Lisztovega inštituta vabi na fotografsko razstavo »Festival Sziget – otok svobode« Györgya Konkolya-Thegeja, ki bo v Lisztovem inštitutu. Barvarska steza 8,  Ljubljana

  19.00- Tradicionalni letni koncert pevskega zbora Pravne fakultete Univerze v Ljubljani PEGIUS z naslovom »I'm gonna sing« Na letošnjem letnem koncertu bo kot gost nastopil tudi Parlamentarni pevski zbor Kvorum, ki ga sestavljajo zaposleni v državnem zboru in državnem svetu ter nekateri poslanke in poslanci. V preddverju rdeče predavalnice Pravne fakultete UL.

  21.00 - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevacse se bo kot slavnostni govornik in razpravljalec udeležil posveta ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji (IDAHOBIT). Za izjave bo na voljo pred pričetkom prireditve.  V Slovenski kinoteki Ljubljana

  Brdo pri Kranju - Prvi tematski dogodek v sklopu slovenskega predsedovanja EU Strategiji za Podonavje (EUSDR) z naslovom »K družbi znanja in poklicem prihodnosti« Dogodek bosta s pozdravnimi nagovori otvorila državni sekretar ministrstva za zunanje in evropske zadeve Marko Štucin ter državni sekretar ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije  Jure Gašparič. Dvodnevna konferenca, ki jo v sklopu slovenskega predsedovanja organizira ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, bo osredotočena na pogovore o pričakovani transformaciji družbe in vlogi znanja v družbi. Podnebne spremembe ter spremembe digitalnih tehnologij in geopolitike močno vplivajo na življenja Evropejcev in Evropejk ter odpirajo nove priložnosti za posameznike, organizacije in države. Močan vpliv je čutiti tudi v državah Podonavske regije. Poudarja se vse večji pomen vključevanja strateškega predvidevanja, zato bodo razprave prvega dne osredotočene na pomen prepoznavanja trendov in potreb v regiji in svetu s pomočjo strateškega predvidevanja. V drugem dnevu se bodo razprave dotaknile napovedovanja potreb trga v letu 2040, hkrati pa se bodo strokovnjaki posvetili boljšemu usklajevanju in povezovanju na ravni politik in instrumentov za izvajanje reform.

 • 10. maj 2023
 • 10.15- Izjava za javnost po sestanku o težavah v prometu zlasti na primorski avtocesti zaradi prevozov tovornjakov v Luko Koper in iz nje. Potekal bo sestanek, na katerem bodo predstavniki pristojnih institucij govorili o težavah v prometu zlasti na primorski avtocesti zaradi prevozov tovornjakov v Luko Koper in iz nje. Na sestanku bodo sodelovali minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za infrastrukturo  Alenka Bratušek ter predstavniki Policije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Luke Koper in Mestne občine Koper. Zaključke sestanka bosta v izjavi za javnost predstavila oba ministra v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. Litostrojska 54, Ljubljana

  14.30- Predsednik vlade  Robert Golob se bo udeležil 6. seje strateškega sveta za prehrano, na kateri bodo med drugim spregovorili o prenovi šolske prehrane in Smernicah za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Izjava za javnost je predvidena po seji strateškega sveta za prehrano, predvidoma ob 15.45. Na izjavi bodo sodelovali predsednica strateškega sveta za prehrano dr. Nataša Fidler Mis, Boštjan Jakše ter državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami  Boris Černilec. Velika sejna dvorana vlade RS na Gregorčičevi ulici 27, Lubljana

 • 3. maj 2023
 • Ljubljana- Novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlaniki bodo predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar predali poverilna pisma:

  • ob 10.00 novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Severne Makedonije Goran Milevski,
  • ob 10.45 novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Ekvador Miguel Falconi Puig,
  • ob 11.30 novoimenovana izredna in pooblaščena veleposlanica Republike Ciper Maria Michail,
  • ob 12.15 novoimenovana izredna in pooblaščena veleposlanica Kneževine Monako Anne Marie Eastwood,
  • ob 13.00 novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Ljudske demokratične Republike Alžirije Abdelhafid Alahoum.

  Predaja poverilnih pisem tokrat prvič potekala po nekoliko spremenjenem ceremonialu. Zunanja postavitev gardistov na Prešernovi cesti ostaja nespremenjena, dodatno so postavljeni štirje gardisti v notranjosti, ki pozdravijo gosta tudi na vhodu v Veliko dvorano Predsedniške palače. Novost je tudi, da pri ceremonialu predaje poverilnega pisma sodeluje kvintet policijskega orkestra, ki tudi sicer sestavlja častno enoto Republike Slovenije. Glasbena spremljava je za vse veleposlanike enaka. Predaji poverilnega pisma po novem sledi še vpis v knjigo gostov predsednice Republike Slovenije, nato pa pogovor z veleposlanikom, kar je bila praksa tudi do sedaj. Čas pogovora se je v mandatu predsednice Pirc Musar podaljšal na 30 minut. FOTOTERMIN. Velika dvorana, Predsedniška palača, Prešernova cesta 17, Ljubljana

   10.00- Nadaljevala se bodo  pogajanja o plačnem stebru zdravstva (fototermin). V veliki dvorani na Gregorčičevi 27, Ljubljana

  12.15- Ob dnevu svobode medijev, bodo novinarji in predstavniki novinarskih organizacij spregovorili o stanju medijev in novinarstva.  Pred RTV Slovenija, Kolodvorska 4, Ljubljana

  13.00 – Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji se v sodelovanju z več kot 20 organizacijami in Ekologi brez meja zavezuje, da bo letošnji dan Evrope prireditev z manj odpadki, zato bosta vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in predsednica Ekologov brez meja Katja Sreš podpisali zero waste zavezo. Predstavili pa bodo tudi program ob letošnjem dnevu Evrope.Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

  18.00- Slavnostno odprtje razstave Vizije iz narave, avtorja Zlata Rudolfa, akademskega kiparja, ki je domačin, ki je grad Bogenšperk nekoč olepšal s kamnito podobo lastnika Janeza Vajkarda Valvasorja. V novem razstavnem prostoru, mini galeriji gradu, se avtor predstavlja z nekaterimi deli obsežnega kiparsko-fotografskega opusa, razstavljenimi pod imenom »Vizije iz narave«.Razstava bo na ogled v odpiralnem času gradu vse do 10. septembra. V atriju gradu Bogenšperk.

  Ljubljana- Od danes do 9. maja bodo v ljubljanskem Kinodvoru na ogled brezplačne projekcije petih finalistov za letošnjo filmsko nagrado občinstva LUX. Brezplačne vstopnice za vseh pet projekcij so na voljo na blagajni Kinodvora. Danes ob 20:30: Trikotnik žalosti (Triangle of Sadness, Ruben Östlund, 2022)

  Bruselj- Na svetovni dan svobode tiska bo Evropski parlament objavil razpis za oddajo prispevkov za novinarsko nagrado Daphne Caruana Galizia. Nagrada, ki je odprta za poklicne novinarje, vsako leto nagrajuje izjemno novinarstvo, ki spodbuja ali zagovarja temeljna načela in vrednote Evropske unije, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice.

 • 26. april 2023
 • 9.30- Ženska reprezentanca v odbojki na mivki bo začela s pripravami na kvalifikacije za olimpijske igre. Naša dekleta kvalifikacijski turnir čaka 17. maja v Apeldoornu. 
  Selektor Tadej Boženk in reprezentantke  bodo dajale izjave v Športnem parku Ludus.  Ljubljana

  10.00- Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo  udeležila odprtja razstave Arhiva Republike Slovenije o Ferdinandu Avguštinu Hallersteinu, kjer bo tudi nagovorila zbrane. Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana

  11.00 – Informacijska točka EUROPE DIRECT Pomurje v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico ter ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj vabi na dogodek z naslovom Potujoča pisarna evropskih sredstev z razpravo o novem obdobju kohezijske politike v Pomurju. Po predstavitvi programov Evropske unije in delovanja informacijske točke bo sledila okrogla miza o razvojnih priložnostih Pomurja z evropskimi sredstvi. Uvodni nagovor bo podal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.Udeležba na dogodku je brezplačna. Trg kulture ter Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, Murska Sobota

  12.00- Odkritje bronastega doprsnega kipa akademkinje profesorice dr. Lidije Andolšek Jeras, pionirke slovenske reproduktivne ginekologije. Pozdravni nagovor bo imel podžupan  Aleš Čerin. Oris življenjske poti akademikinje profesorice dr. Lidije Andolšek Jeras pa bo predstavila akademikinja profesorica Alenka Šelih. Dogodek bo potekal bo v parku imenovanem po njej, ki je med Medicinsko fakulteto in stavbo stare porodnišnice, nasproti Leonišča.Ljubljana

  20.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič se bo kot slavnostna govornica udeležila državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju, ki bo v Športni dvorani Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. Tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo udeležila državne slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju. Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Koroška cesta 7,  Šoštanj

  Bruselj- Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin bo sodeloval na otvoritvenem panelu 4. Tedna makroregionalnih strategij.   

  Bruselj – Odbora evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter za industrijo bosta sprejela svoji stališči do predloga zakonodaje EU o zmanjševanju izpustov metana v energetskem sektorju.

  Bruselj – Posebni odbor evropskega parlamenta o tujem vmešavanju bo sprejel svoje predloge v boju proti zlonamernim tujim akterjem, zlasti proti Rusiji in Kitajski, ki manipulirata z informacijami in tako skušata vplivati na demokratične procese. Pričakovati je, da se bo tuje vmešavanje vključno z dezinformacijami nadaljevalo z vse večjo intenziteto pred evropskimi volitvami, ki bodo leta 2024.