28.05.2024 ob 21:54
Deli članek
 85 odstotkov evropskih kopališč dosega najstrožje standarde EU glede čistosti vode

Bruselj (MOREL)-  Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda pravi, da malo več kot 85 % evropskih kopališč dosega najstrožje standarde EU glede čistosti vode.  Poleg tega 96 % od pregledanih 21.766 kopališč izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti v skladu s pravili EU, pri čemer je le 1,5 % ocenjenih kot »slabih«.

V Sloveniji je bilo leta 2023 pregledanih 47 kopališč , in sicer 21 ob morju, 26 pa ob rekah in jezerih. 37 jih je prejel odlično oceno (78,7 %) , 8 oceno dobro in 1 oceno zadostno. Kot »slabo« ni bilo ocenjeno nobeno kopališče.

V oceni, ki jo je pripravila Evropska agencija za okolje, je poudarjeno, kje lahko kopalci letos poleti najdejo varna kopališča v Evropi. Osredotoča se zlasti na varnost kopanja, sicer pa s spremljanjem bakterij, ki lahko povzročijo hude bolezni pri ljudeh, in ne na splošno kakovost vode.

Od sprejetja direktive o kopalnih vodah leta 2006 se je delež kopalne vode s slabo kakovostjo v zadnjem desetletju zmanjšal in je od leta 2015 stabilen. Vendar pa so zdravstvena tveganja zaradi plavanja v kopalnih vodah lahko včasih še vedno težava, saj je bilo leta 2023 odkritih 321 »slabih« območij v EU. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (Konec)