14.05.2024 ob 21:53
Deli članek
556 gasilcev iz 12 držav, strateško postavljenih na ključnih lokacijah v Evropi

Bruselj (MOREL)- V pričakovanju prihajajočega oblikovanja sezone gozdnih požarov Evropska unija sprejema pomembne ukrepe, sicer z vnaprejšnjim nameščanjem gasilcev in flote letal za gašenje požarov.

To poletje bo tako 556 gasilcev iz 12 držav, strateško postavljenih na ključnih lokacijah v Evropi, kot so Francija, Grčija, Portugalska in Španija, da bi bili pripravljeni pomagati lokalnim gasilcem. Ta proaktiven ukrep krepi zavezanost Evrope proti gozdnim požarom in za blažitev njihovih uničujočih posledic za življenje, domove in okolje ter dokazuje moč solidarnosti EU v teh krizah.

EU je v okviru rescEU za to poletje ustanovila tudi posebno floto letal za gašenje požarov , ki sestavlja 28 letal in 4 helikopterje, nameščene v 10 državah članicah. Komisija je namenila tudi skupno 600 milijonov evrov sredstev EU za prihodnjo javno naročilo 12 novih letal za gašenje požarov , ki jih razdeli šest držav članic EU. Poleg tega bo EU v prihodnosti financirala več helikopterjev .To so sporočili iz prestavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)