04.05.2024 ob 21:28
Deli članek
Cene kmetijskih pridelkov v uniji višje

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je včeraj objavila pomladansko poročilo o kratkoročnih obetih za kmetijske trge, v katerem je predstavila sedanje izzive pa tudi razloge za optimizacijo na različnih področjih. Tako npr. na kmetijstvo še vedno vpliva na več dogodkov, na katere kmetje ne morejo vplivati, kot sta podnebna in geopolitična kriza, kar vpliva na produktivnost, trgovino, povpraševanje potrošnikov, cene in navsezadnje njihov dohodek.

Od zadnjih kratkih obetov in kljub kljub pozitivnim, vendar omejenim gibanjem proizvodnih stroškov, tako da so njihove cene, ki vključujejo tudi stroške za energijo, gnojila in krmo, precej nad ravnmi pred pandemijo COVID-19. Poleg tega so cene hrane še vedno visoke, kar skupaj s slabimi obeti za gospodarsko rast omogoča možnosti za okrevanje povpraševanja potrošnikov.

V poročilu so poudarjena stalna prizadevanja Komisije za podporo kmetom v EU , zlasti glede njihovega upravnega bremena in položaja v verigi preskrbe s hrano. Poleg tega skupna kmetijska politika zagotavlja varnostno omrežje za kmete in podpira pri prehodu sektorja na večjo trajnost.

Po podatkih iz poročil naj bi se proizvodnja žita v EU v obdobju 2024/25 povečala na vsaj 278,5 milijona ton (+3 % na srednji ravni), predvsem zaradi boljšega donosa, medtem ko naj bi se proizvodnja oljnic in stročnic povečala zaradi več pridelave soje, njivskega graha in fižola.

Strukturne spremembe, ki jih doživlja živinorejski sektor, pa so predvsem odraz sprememb preferenc potrošnikov, ki namesto govejega mesa posegajo po perutnini, in okoljskih omejitev. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)