17.04.2024 ob 18:45
Deli članek
Institucije Unije zavezane najvišjemu etičnemu standardu in preglednosti

Věra Jourová

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes uradno odobrila dogovor med institucijami in organi EU o ustanovitvi prvega medinstitucionalnega organa za etiko. Organ bo pristojen za razvoj, posodabljanje in razlago skupnih minimalnih standardov za etično ravnanje, ki se bodo uporabljali za vse članice institucij in organov EU, ter za izvajanje in preglednost pravil. Prispeval bo tudi k spodbujanju skupne etične kulture za vse članice institucij EU ter olajšal izmenjavo mnenj med institucijami o njihovih notranjih pravilih, kar bo omogočilo napredek na podlagi medsebojnih izkušenj. Ukrepi organa za etiko bodo pregledni in dostopni javnosti.

» Ta dogovor je naša skupna močna zavezanost zagotavljanju, da bodo institucije Unije zavezane najvišjemu etičnemu standardu in preglednosti, ter oblikovanju skupne evropske etične kulture, ki bo veljala za vse. čeprav se lahko naše vloge zaradi narave naših nalog izdelajo in niso enotne rešitve težav, s katerimi se soočamo, je postalo jasno, da je potrebna skupna etična kultura, ki bo temeljila na skupnih standardih v sodelovanju z institucijami, « je poudarila podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)(konec)