28.02.2024 ob 17:47
Deli članek
Izraelci ne sprejemajo nobenih priporočil glede njihove morije v Gazi

New York (MOREL)- Varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN) je na zahtevo Slovenije, Alžirije, Gvajane in Švice sklical brifing o prehranski nepreskrbljenosti v Gazi. Zasedanje je sledilo objavi bele note o tveganjih za prehransko preskrbljenost v Gazi, ki jo je Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) predložil članicam Sveta 22. februarja.
Predstavnik Slovenije v Varnostnem svetu OZN, veleposlanik Samuel Žbogar, se je zahvalil predstavnikom urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (angleško United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA), Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization - FAO) in Svetovnega programa za hrano (angleško World Food Programme - WFP) za njihovo informativno poročanje in "streznitveno opozorilo za ta Svet". 
Ob kratkem povzetku poročil in bele note je poudaril, da je Gaza postala neprimerna za bivanje. "Zaradi visoke stopnje akutne prehranske nepreskrbljenosti so ogroženi vsi prebivalci Gaze; tako velik delež ogroženih ni bil zabeležen še nikjer v svetu," je dodal.
V Gazi se soočajo s katastrofalno stopnjo prehranske nepreskrbljenosti kot posledico konflikta. Najmanj 576.000 ljudi v Gazi, ena četrtina prebivalstva, je na pragu lakote, veliko otrok trpi zaradi akutne podhranjenosti in oslabelosti. "Glavni razlog za lakoto v Gazi je očiten, a stradanje tamkajšnjega prebivalstva in akutno podhranjenost otrok lahko preprečimo," je poudaril veleposlanik.
V imenu Slovenije je ponovno pozval k doslednemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic, ki strogo prepovedujeta stradanje civilnih oseb kot način vojskovanja. Vse strani morajo spoštovati svoje obveznosti in zaščititi civilno prebivalstvo.
Samo takojšnje in trajno premirje ter ponovna vzpostavitev varne in trajne dostopnosti humanitarne pomoči po celotni Gazi lahko prepreči pretečo nevarnost lakote.
"V nekem trenutku se je treba odločiti in določiti prioritete. Slovenija se je odločila za premirje, da bi preprečili lakoto v Gazi. Za premirje, da bi palestinsko ljudstvo lahko prejelo pomoč in da bi izpustili talce," je sklenil veleposlanik Žbogar ob pozivu, naj se članice Sveta resno zavzamejo za nov osnutek resolucije.

Veleposlanik Žbogar je med drugim ponovno poudaril, da je Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (angleško The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees - UNRWA) ključna za preživetje Palestincev v Gazi. Zaradi tega je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 22. februarja 2024, sprejela sklep o finančnem prispevku tej agenciji v vrednosti 500.000 evrov. Hkrati je sprejela odločitev, da se palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi oboroženega konflikta med Izraelom in teroristično skupino Hamas, preko Jordanije nudi materialno pomoč v obliki hrane in opreme za nastanitev. To so sporočili iz zunanjega ministrstva, (konec)