10.04.2024 ob 19:49
Deli članek
Minister Han: »Slovenija s Švico močno krepi gospodarsko sodelovanje«

Matjaž Han

Nyon, Basel (MOREL)- Minister za gospodarstvo  Matjaž Han je danes zaključil prvi uradni obisk v Švici na povabilo ministra za gospodarstvo, izobraževanje in raziskave Švicarske konfederacije Guya Parmelina. Han z obiskom utrjuje položaj Slovenije kot države za investicijsko in visoko tehnološko dejavnost, kar dokazujejo investicije farmacevtske industrije. Nadaljnja prizadevanja gredo v smeri razširitve sodelovanja s Švico tudi na druge gospodarske panoge.

Poleg bilateralnega srečanja s švicarskim gospodarskim ministrom Parmelinom je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han obiskal sedež globalnih farmacevtskih podjetij Sandoz in Novartis ter Evropsko organizacijo za jedrske raziskave CERN. Ob tej priložnosti se je srečal tudi s predsednikom Združenja evropskih nogometnih zvez UEFA Aleksandrom Čeferinom ter se udeležil enega izmed treh promocijskih dogodkov, na katerih se Slovenija na švicarskem trgu predstavlja kot privlačna država za turistično dejavnost.

Minister Matjaž Han je ob obisku izpostavil, da Slovenija utrjuje položaj kot država za investicijsko in visoko tehnološko dejavnost. Han je sogovornikom zagotovil nadaljnjo podporo države pri poslovanju in izvajanju investicij v Sloveniji: »Želimo še dodatno okrepiti našo vlogo in postati eno od svetovnih središč za razvoj in proizvodnjo zdravil. Za to imamo pogoje. Dosedanje investicije kažejo, da je Slovenija investicijsko konkurenčna na mednarodnem trgu. A ne smemo zaspati. Zato pripravljamo spodbude za talentirane kadre, potrebne pa bodo tudi določene davčne spremembe. Naša nadaljnja prizadevanja pa bodo šla tudi v smeri razširitve sodelovanja s Švico še na druge gospodarske panoge.«

Na srečanju z zveznim svetnikom in ministrom Švice za gospodarske zadeve, izobraževanje in raziskave Guyem Parmelinom sta ministra govorila o aktualnem dogajanju na področju evropskega gospodarstva. Strinjala sta se, da Evropa ne izkorišča potenciala, ki ga ima, in sicer v znanosti, novih tehnologijah, vlaganjih v inovacije in razvoj ter kadre. Industrija se tako seli v tretje države, predvsem Kitajsko in ZDA.

Minister Parmelin je sicer izpostavil odlično dosedanje sodelovanje s Slovenijo na področju vesoljskih tehnologij in polno podporo predvidenemu polnopravnemu članstvu Slovenije v Evropski vesoljski agenciji. Švica želi okrepiti sodelovanje tako na ravni med državnimi institucijami kot podjetji, ki se ukvarjajo z vesoljsko tehnologijo. Minister Han je švicarskega kolega pri tem seznanil s trendom razvoja vesoljske industrije v Sloveniji.

Minister Han je Parmelinu poleg farmacije in vesoljskih tehnologij predstavil priložnosti krepitve sodelovanja tudi na drugih gospodarskih področjih, kot so logistične storitve, naložbe v živilskopredelovalno industrijo, gradbeništvo, obnovljive vire energije, rešitve za digitalizacijo in krožno gospodarstvo, informacijske in komunikacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco ter električne mobilnosti. Ob tem je izpostavil tudi pomen krepitve sodelovanja na področju turizma.

Han je švicarskim sogovornikom izpostavil zavezanost Slovenije, da ohrani in še dodatno okrepi privlačnost za investicijsko in visoko tehnološko dejavnost. Slovenija danes omogoča davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, finančne spodbude za investicije v Sloveniji, ki dvigujejo dodano vrednost, ter finančne nepovratne in povratne podpore za razvoj podjetij v Sloveniji. Slovenija je povečala vlaganja tudi v znanost in izobraževalni sistem, odlikujejo jo visoko usposobljeni kadri, pospešeno vlaga tudi v infrastrukturo.

Na sedežu globalnih podjetij Sandoz in Novartis ter organizaciji za jedrske raziskave CERNu

V Baslu je minister Han obiskal sedež globalnih farmacevtskih podjetij Sandoz in Novartis, ki sta med največjimi tujimi investitorji v Sloveniji. Srečal se je s članoma izvršnega odbora Sandoza Simonom Goellerjem in Asafom Galom ter Robertom Ljoljo, predsednikom Sandoz Slovenija.

Nato se je srečal z glavnim finančnim direktorjem in članom uprave Novartisa Harryem Kirschem ter globalnim finančnim direktorjem za proizvodnjo zdravil Christopherjem Buerkijem, predsednikom Novartis Slovenija in direktorjem inovativnih zdravil Novartis Slovenija Aymericom Royerom ter Petro Štefanič Anderluh, generalno direktorico Novartisa d.o.o.

Minister se je seznanil s stanjem in načrti obeh globalnih farmacevtskih družb, ki jima je pomembna aktivna podpora države na področju povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarskega okolja na različnih področjih spodbud, davkov in delavnopravne zakonodaje.

Sogovorniki so izpostavili prednosti slovenskega investicijskega okolja, pri čemer še posebej cenijo ekonomsko in politično stabilnost, visoko delovno kulturo in usposobljenost kadrov, kakovost življenja, hitrost izvedbe investicij in podporo države pri izvajanju inovacij in investicij v visoke tehnologije.

Izpostavili so potrebo po stabilnem davčnem sistemu, pri čemer si želijo ugodnejše davčne obravnave za talentirane kadre, povečanje privlačnosti za tuje kadre in Slovence, ki delajo v tujini in bi lahko zapolnili področja, kjer primanjkuje strokovnih profilov v Sloveniji ter povečanje podpornega okolja za start-upe. Predstavili so tudi svoja stališča do aktualne EU zakonodaje s področja farmacevtske in okoljske zakonodaje.

Sandoz pripoznava Slovenijo kot eno ključnih držav, kjer stalno povečuje svoj odtis. Že danes Lek s preko 3.700 zaposlenimi izvaja celostno storitev znotraj Sandozovega portfelja, od zgodnjega razvoja in proizvodnje učinkovin in zdravil, do pakiranja in distribucije končnih izdelkov na različne trge po vsem svetu. Z dodatnimi naložbami na področju podobnih bioloških zdravil (naložba v Lendavi v novo tovarno za proizvodnjo učinkovin v vrednosti preko 400 milijonov USD in naložba v Ljubljani v nov razvojni center v vrednosti 90 milijonov USD) Lek postaja najpomembnejša in največja lokacija za Sandozove dejavnosti na celem svetu.

Podobno tudi Novartis v Sloveniji preko dveh podjetij, Novartis d.o.o. in Novartis Pharma Services, na dveh lokacijah v Ljubljani in Mengšu, skupaj zaposluje več kot 3.600 zaposlenih. Novartis razvija, proizvaja in trži inovativna zdravila. Novartis je z 10-odstotnim tržnim deležem vodilni na slovenskem farmacevtskem trgu. V Novartisu v Sloveniji je trenutno za okoli 500 milijonov evrov naložb v teku, od tega sta največji naložba v izgradnjo proizvodnje aseptičnih izdelkov v Ljubljani in naložba v center za tehnični razvoj bioloških zdravil v Mengšu.

Na obisku Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN v Meyrinu si je minister ogledal pospeševalnik, podatkovni center in ATLAS center za obiskovalce ter se srečal z direktorico za mednarodne odnose Charlotte Lindeberg Warakaullijevo in s slovenskimi znanstveniki. Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN), ki je leta 2016 podelil Sloveniji status pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u. Obstoječi status velja do julija letos, ko je načrtovan prehod v polnopravno članstvo Slovenije v CERN. Polnopravno članstvo bo po eni strani olajšalo in okrepilo sodelovanje in dejavnosti slovenskih znanstvenikov, obenem pa bo omogočil poln dostop slovenskega gospodarstva do naročil CERN-a in s tem povezan prodor na zahtevne trge z izdelki z visoko stopnjo vloženega znanja.

Šport mora ostati odprt za vse in nas povezovati

Minister Han je ob tej priložnosti obiskal tudi sedež Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA) v Nyonu in opravil pogovore s predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom. Han je po srečanju povedal: »Pogovarjali smo se o UEFI in pripravah na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo v Nemčiji in na katerem bo nastopila tudi Slovenija. Nismo se mogli izogniti niti geopolitiki ter seveda zagotavljanju varnosti. UEFA in nogomet sta lep primer, kako se gradi organizacijo od spodaj navzgor, vsak lahko igra z vsakim. Nogomet in šport ne moreta biti samo za elite. Šport mora ostati odprt za vse, nas povezovati in poosebljati pozitivne vrednote.« Ob tem je Han poudaril: »Verjetno se premalo zavedamo pomena UEFE in dejstva, da jo vodi Slovenec, kar je hkrati zelo velika promocija Slovenije."

Gospodarsko sodelovanje s Švico

Gospodarsko sodelovanje s Švico je za Slovenijo izjemno pomembno. V zadnjih letih beležimo skokovit trend rasti medsebojne menjave. Blagovna menjava je lani znašala 24,35 milijarde evrov, kar je 26 odstotkov več kot preteklo leto; od tga je izvoz znašal 15 milijard evrov (povečanje 35,5 odstotka), uvoz pa 9,34 milijarde evrov (povečanje 13 odstotkov). Storitvena menjava je leta 2022 znašala 1,16 milijarde evrov, od tega izvoz 821,2 milijona evrov, uvoz pa 334,8 milijona evrov.

K visokim rezultatom blagovne menjave pripomorejo predvsem posli oplemenitenja blaga v farmacevtski panogi, ki zavzemajo vodilno mesto v dvostranskem gospodarskem sodelovanju. Tudi Slovenija je zelo pomembna za švicarsko izvozno gospodarstvo, saj se je leta 2023 po podatkih švicarskega Zveznega carinskega urada uvrstila na 6. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Švice (za Nemčijo, ZDA, Italijo, Kitajsko in Francijo).

Švica je tako na strani izvoza kot uvoza najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica Slovenije ter 3. največja investitorica v slovensko gospodarstvo (oziroma 4. po izvorni državi lastnika). Švicarske neposredne naložbe v Sloveniji so leta 2022 znašale 2,3 milijarde evrov, kar predstavlja povečanje za 10 odsotkov glede na preteklo leto. Slovenske naložbe v Švici pa so znašale 13 milijonov evrov, kar je 0,15 odstotka celotnih slovenskih investicij v tujini.

Na področju turizma je lani Slovenijo obiskalo nekaj več kot 84.000 turistov iz Švice (povečanje 14 odstotkov) in opravilo 180.000 nočitev (povečanje 15 odstotkov). Delež švicarskih gostov med vsemi tujimi gosti je 1,8 odstotka.

Slovenija ključni akter v svetovni proizvodnji zdravil

Slovenska farmacevtska industrija je v zadnjih letih postala ključni akter v svetovni proizvodnji zdravil. V zadnjih 20 letih je izvoz farmacevtskih izdelkov iz Slovenije skokovito narasel, in sicer z 2 milijard evrov leta 2010 na 15 milijard evrov leta 2022, medtem ko se je bruto dodana vrednost industrije v istem obdobju podvojila. Sektor zdaj predstavlja približno 5 odstotkov BDP Slovenije in neposredno zaposluje približno 12.000 delavcev. Pri tej rasti je imela pomembno vlogo Švica, zlasti Novartis in njegov oddelek za generična zdravila Sandoz, ki se je oktobra 2023 izločil v ločeno podjetje. Brez upoštevanja prevzema Leka sta družbi v zadnjih dveh desetletjih v Slovenijo vložili več kot 3,5 milijarde evrov, z Lekom pa 5,5 milijarde evrov, zaradi česar je Slovenija postala nepogrešljiv partner dveh največjih švicarskih farmacevtskih družb. To so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo. (konec)