17.06.2024 ob 15:47
Deli članek
Na papriju je sicer pogodba o odprtem morju,v praksi pa...

Bruselj (MOREL)- Svet EU je danes sprejel sklep o sklenitvi sporazuma ZN o biotski raznovrstnosti zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ), znanega tudi kot pogodba o odprtem morju. Z današnjo odločitvijo je EU pripravljena uradno deponirati listino o ratifikaciji, h kateri so se EU in njene države članice zavezale pred naslednjo konferenco ZN o oceanih junija prihodnje leto.

Sporazum predvideva skupno upravljanje na približno polovici zemeljskega površja in 95 % oceanov. Omogočil bo vzpostavitev zaščite morskih območij na odprtem morju, s čimer bo ocean zaščiten pred človeškimi pritiski in znatno prispeval k boju proti podnebnim spremembam, zaščitil biotske raznovrstnosti in doseganje cilja, da se do leta 2030 zaščiti najmanj 30 % planeta. Zapolnjuje očitno vrzel v zaščito oceanov, saj je trenutno zaščiten le približno 1 % odprtega morja . Območja, ki jih zajema sporazum, tako bistvena tako za ekološko Naloga kot za zagotavljanje naravnih virov ljudem.

EU je imela ključno vlogo pri sklenitvi sporazuma o BBNJ. Veljati bo začel, ko ga bo ratificiralo 60 držav. Trenutno ga je podpisalo 89 držav, ratificiralo pa sedem.To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)