15.09.2023 ob 21:24
Deli članek
V torek bo stopila za govorniški oder

Nataša Pirc Musar

 

Ljubljana (MOREL)- Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo udeležila 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku. Tema tokratnega zasedanja se glasi: 'Obnovitev zaupanja in oživitev globalne solidarnosti: pospešitev uresničevanja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja na poti k miru blagostanju, napredku in trajnosti za vse'.
Predsednica republike bo v torek, 19. septembra 2023 nastopila na splošni razpravi in tudi nagovorila zbrane na 78. zasedanju Generalne skupščine OZN. V sklopu udeležbe bo sodelovala tudi na odprti razpravi Varnostnega sveta OZN o Ukrajini, ter so-predsedovala na 3. dialogu voditeljev z naslovom: »Nosilci sprememb: Uporaba znanosti, tehnologije, inovacij in podatkov za ukrepe preobrazbe«, ki se bo potekal v sklopu Vrha o ciljih trajnostnega razvoja. Opravila bo tudi več dvostranskih srečanj z voditelji tujih držav ter z generalnim sekretarjem OZN Guterresom ter predsednikom Generalne skupščine OZN Francisem. Udeležila se bo tudi nekaterih sprejemov, med drugim sprejema, ki ga ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN pripravlja ameriški predsednik Joe Biden, sprejema nemškega kanclerja Olafa Scholza in tudi sprejema, ki ga organizira slovensko veleposlaništvo v ZDA.
Poseben vsebinski poudarek bo predsednica namenila vlogi žensk v mednarodnih odnosih. V ta namen se bo vključila in aktivno sodelovala na Letnem srečanju platforme GS OZN ženskih voditeljic (UNGA Platform of Women Leaders) z naslovom »Pospešeno izvajanje 5. cilja trajnostnega razvoja za dosego miru, blaginje, napredka in trajnosti.« V osrednjem govoru ter v dvostranskih srečanjih pa bo poudarila nujnost večje prisotnosti žensk v institucijah OZN, s posebnim poudarkom na predsedovanju Generalni skupščini OZN. V tem organu so do sedaj namreč predsedovale zgolj štiri ženske.
Slovenija se tradicionalno zavzema za krepitev učinkovitega in na pravilih temelječega multilateralizma z osrednjo vlogo OZN, ki temelji na neločljivi povezanosti in medsebojnem dopolnjevanju miru in varnosti, razvoja, okolja in človekovih pravic ob spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine OZN. Na tokratnem zasedanju Generalne skupščine OZN pa bo slovenska delegacija v ospredje postavila naslednje teme:

  • učinkovito delovanje OZN v novih globalnih razmerah,
  • mednarodni mir in varnost,
  • spoštovanje in progresivni razvoj mednarodnega prava,
  • nove tehnologije s poudarkom na digitalni agendi in umetni inteligenci,
  • človekove pravice, s poudarkom na enakosti spolov, večji vključenosti žensk v odločevalske procese in vodstvene funkcije, zaščiti ranljivih skupin in nediskriminaciji ter človekove pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja,
  • zeleno okrevanje, financiranje trajnostnega razvoja in podnebne spremembe.

Prvega januarja 2024 bo Slovenija začela svoj dvoletni mandat kot izvoljena članica Varnostnega sveta OZN (obdobje 2024–2025), prav tako pa bo to obdobje v znamenju nadaljevanja prvega članstva Slovenije v Ekonomskem in socialnem svetu OZN (2023–2025). Predsednica republike ob tem poudarja: »Prizadevati si moramo za nov globalni sporazum, ki mora biti načelen, presegati partikularne interese in temeljiti na globalni solidarnosti. V ospredje mora postaviti varstvo narave in človekovega dostojanstva.«To so sporočili iz kabineta predsednice države. (konec)