21.02.2024 ob 19:34
Deli članek
Zadovoljivo izpolnjenih več kot 1150 mejnikov in ciljev

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je danes predstavila vmesno oceno mehanizma za okrevanje in poskuse , instrumenta EU za okrevanje, ki je v središču 800 milijard evrov vrednega načrta NextGenerationEU. Mehanizem za okrevanje in poskus je bil vzpostavljen februarja 2021, njegov cilj pa je pomagati državam članicam EU pri okrevanju po pandemiji COVID-19, okrepiti njihovo okrepitev ter narediti naše gospodarstvo in družbo bolj zeleno, digitalno in konkurenčnejše. Mehanizem je zaključen tudi za reševanje aktualnih izzivov, kot so posredni učinki ruske vojne agresije proti Ukrajini. Države članice EU so v svojih načrtih za okrevanje in možnosti oblikovanja reform in naložb, ki so skladne s prednostnimi nalogami zelene, digitalne in socialne politike EU ter hkrati prilagojene nacionalnemu izzivu. 

Poročilo pravi, da države članice EU uresničujejo načrt reform in naložb , ki je vključen v njihove načrte za okrevanje in možnost. Komisija je do konca leta 2023 ocenila, da je zadovoljivo izpolnjenih več kot 1150 mejnikov in ciljev . Doseganje teh korakov pri izvajanju reform in naložb je privedlo do pozitivnih sprememb in oprijemljivih rezultatov na terenu.

Komisija ocenjuje, da je približno polovica pričakovanega povečanja javnih naložb med letoma 2019 in 2025 posledica naložb, ki se financirajo iz proračuna EU, zlasti iz mehanizma za okrevanje in preprečevanje. V nasprotju s prejšnjimi krizami so se javne naložbe v Evropi med pandemijo COVID-19 in posledično energetska kriza povečale s 3,0 % leta 2019 na ocenjenih 3,3 % v letu 2023. Leta 2024 naj bi javne naložbe dosegle 3,4 % BDP .

Države članice EU so mehanizem za okrevanje in možnost strateške uporabe za reševanje dolgotrajnih izzivov in odzivanje na nove. Svet je do konca leta 2023 odobril revizije vseh 27 načrtov, da bi čim bolj povečali njihov učinek v spreminjajočih se razmerah, kot so višje cene energije po ruski agresiji proti Ukrajini, visoka inflacija in motnje v dobavnih verigah. Grčija, Slovenija in Hrvaška so posodobile svoje načrte tudi za pomoč pri spopadanju z naravnimi nesrečami, zaradi katerih je bilo težko izvesti nekatere reforme in naložbe.

Delež priporočil EU za posamezno državo za obdobje 2019–2020, pri katerih so države članice dosegle vsaj „določen napredek“, se je med letom 2021 in 2023 povečalo z 52 % na 69 %. To je znatno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti.

Mehanizem za okrevanje in vpliv je ključni instrument za pospeševanje zelenega prehoda v EU. Načrti vse države članice EU tako presegli cilj 37 % za podnebne cilje , pri čemer so nekatere države članice več kot 50 % svojega celotnega načrta namenile zelene agendi. Poleg tega mehanizem za okrevanje in negativne politike podpira zaposlovanje in socialne politike, s čimer prispeva k pravičnemu zelenemu prehodu. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)