22.11.2023 ob 13:45
Deli članek
Akcija Očistimo Zgornje Savinjsko dolino

Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava (MOREL)- Od uničujoče ujme minevajo trije meseci in pol. Prvi tedni so z izjemno pomočjo prostovoljcev vsem prebivalcem doline gotovo dali mnogo upanja in zagona, da svoje domove in kraje uredijo in očistijo. Zanimanje za dolino, prostovoljsko in drugo pomoč upada. Na drugi strani ljudje potrebujejo še dosti različne vrste pomoči za urejanje svojih domov, župani in občinske uprave rešujejo najnujnejše stvari na področju urejanja javne infrastrukture, vodotokov in pomoči najprizadetejšim.
Po poplavah ostaja po celi Zgornje Savinjski dolini – od Letuša do Logarske doline ogromno naplavin in odpadkov, na poljih in travnikih pa dosti kamenja. Neurejena okolica ne daje dobrega signala postavljanju doline na noge, še manj razvoju gospodarstva in turizma ter prihodu gostov, slabo pa vpliva tudi na počutje prebivalcev.
V novo nastajajočem Društvu za povezan razvoj so se odločili, da organiziramo akcijo “Očistimo Zgornje Savinjsko dolino” in s tem dvignejo motivacijo za prihodnji razvoj. K akciji želijo povabiti domačine pa tudi prostovoljce od drugod, da v dneh pred zimo strnemo moči in s civilno pobudo vrnejo moč prebivalcem, krajem in naravi.
Akcijo bodo prvič izvedli 2. decembra 2023 v vsaki občini po enotnem sistemu, popolnoma prostovoljsko, v sodelovanju z ribiškimi družinami, kajakaši, društvi v občinah in predvsem ljudmi dobre volje. Sodelovanje in podporo so izrazili vsi - županji in župani vseh sedmih zgornjesavinjskih občin*.
V akciji se bodo osredotočili na naplavine in odpadke ob rekah in potokih (kjer je to varno!) ter pomoč kmetom na poljih in travnikih in ne na splošno pobiranje odpadkov. Trenutno poteka natančen pregled terena, da se določijo varna območja za čiščenje. Pobudniki, županji in župani vabijo vse prebivalce doline in prostovoljce od drugod, se jim pridružijo na dan akcije, ponudijo pomoč pri traktorskih prevozih, delu z motorko itd. Na akcijo se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca na spletni strani:
https://savinjcan.si/popoplavna-akcija-ocistimo-zgornjo-savinjsko-dolino-bodi-zraven/
Akcijo bodo ponovili v spomladanskem času.

Več informacij:
● spletna stran: https://savinjcan.si/
● facebook stran: https://www.facebook.com/savinjcan.si
● o društvu: Združili smo se z namenom povezovanja, izmenjave informacij, izkušenj in dobrih idej. Naš cilj je prispevati k višji kakovosti bivanja v naši prelepi dolini, ki jo
povezujeta Savinja in Dreta. Naš slogan: Naj bo reka most, ki nas povezuje. Ustanovitelji društva so predstavniki civilne družbe, krajani vseh občin Zgornje
Savinjske doline.Po abecednem vrstnem redu: Boštjan Pahovnik, Dejan Ugovšek, Franci Kotnik, Gregor Križnik, Jure Matjaž, Luka Paulič, Marko Slapnik, Nejc Slapnik,
Nika Tiršek, Roman Čretnik, Urša Zgojznik. (konec)