28.05.2024 ob 10:50
Deli članek
Celje se je pridružilo izzivu »Trees in Cities«

Kosovelova/foto Matjaž Jambriško

Celje (MOREL)– Drevesa so pljuča mesta, so zelene oaze v urbanem okolju, ki jih nujno potrebujemo za dobro počutje in ugodnejšo klimo. Nudijo zatočišče ter v mestna okolja prinašajo svežino in občutek, da nismo preveč oddaljeni od narave. V Celju imajo veliko srečo, saj živijo v neposredni bližini gozda, pa tudi drevesa v mestnem središču in na obrobju mesta so njihovi pomembni zavezniki. V izzivu »Trees in Cities Challenge« se je Mestna občina Celje zavezala, da bodo v petletnem obdobju, do konca leta 2024, posadili 980 novih dreves.

Letos so v spomladanskem času ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice in nekaterimi drugimi partnerji na različnih lokacijah zasadili 55 dreves. Na podlagi analize pregledov dreves bo nato pripravljen načrt še za jesensko sajenje, ko je predvidena zasaditev še dodatnih 200 dreves. Tako bodo izpolnili zavezo in jo celo še nekoliko presegli, saj bo skupno število dreves jeseni okoli 1000.

Kot mesto so se zavezali tudi k trajnostnemu upravljanju mestnih gozdov in zelenih površin z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja, izboljšanja javnega zdravja in blaginje ter krepitve odpornosti na podnebne spremembe. Zavedajo se pomembnosti dreves za življenje ljudi ter so eno redkih mest, ki ima v lasti toliko gozda - kar 350 hektarjev.

S zavezo »Trees in Cities Challenge« si Celje poleg sajenja dreves prizadeva doseči naslednje cilje:

  • Ohraniti in zaščititi mestne gozdove za naše občane in prihodnje generacije
  • Spodbujati ljudi k sodelovanju pri ustvarjanju novih mestnih zelenih površin
  • Povečati preživetje mestnih dreves z sistematičnim vzdrževanjem
  • Zmanjšati temperaturo v mestu med poletnimi meseci

Izziv Drevesa v mestih je pobuda Urada za gospodarstvo Združenih narodov za Evropo (UNECE) in spodbuja župane, da se formalno zavežejo, da bodo posadili določeno število dreves v svojem mestu ter okrepili trajnostno upravljanje mestnih in obmestnih dreves ter gozdov. Izziv ponuja tudi mednarodno platformo za izmenjavo dobrih praks in izkušenj na področju mestnega gozdarstva. Uradni certifikat o pridružitvi izzivu UNECE so prejeli to pomlad. To je sporočila Alja Tihle. (konec)