03.02.2024 ob 18:56
Deli članek
Digitalno potrdilo imela manj kot polovica prebivalcev

Ljubljana (MOREL)- Pri izvedbi internetnih aktivnosti je pomembno varovanje osebnih podatkov oz. varno elektronsko poslovanje. Ena izmed takih aktivnosti je e-bančništvo. Tega je v 1. četrtletju lani uporabljalo 61 % prebivalcev (v EU-27: 64 %). Še več jih je uporabljalo spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov v 12 mesecih pred anketiranjem (maj 2022–april 2023), in sicer 71 % prebivalcev (v EU-27: 69 %). Med mladimi je delež takih znašal 84 % (v EU-27: 70 %).

Varnost osebnih podatkov na internetu je med drugim mogoče zagotoviti z uporabo digitalnega potrdila oz. certifikata (npr. SIGEN-CA, Rekono) ali mobilne identitete (smsPASS). Eno od omenjenih elektronskih identifikacij je v 1. četrtletju 2023 imelo 46 % prebivalcev. 36 % jih jo je uporabilo za dostop do spletnih storitev za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem (v EU-27: 41 %). Med državami EU je bil delež takih največji na Danskem in Norveškem (pri obeh 98-odstoten).

22 % prebivalcev je digitalno potrdilo ali mobilno identiteto uporabilo za storitve slovenskih javnih ustanov, npr. oddajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 24 % za storitve komercialnih ponudnikov, npr. dostop do e-bančništva, in 2 % za storitve javnih ustanov drugih evropskih držav.
Digitalnega potrdila oz. certifikata ali mobilne identitete za dostop do spletnih storitev ni uporabljalo 55 % prebivalcev. Razlogi za neuporabo so bili različni (mogočih je bilo več odgovorov). 81 % neuporabnikov ni imelo digitalnega potrdila ali mobilne identitete, 38 % jih zanj še ni slišalo, 15 % jih sploh ni dostopalo do spletnih storitev, ki ga zahtevajo. Le 1 % prebivalcev se je pri uporabi digitalnega potrdila srečal s tehničnimi težavami in enak delež jih je imel pomisleke zaradi varnosti, npr. varstva osebnih podatkov. To so sporočili iz SURS. (konec)