19.06.2024 ob 10:09
Deli članek

Ljubljana (MOREL)- Na koncertih in drugih glasbenih prireditvah v 2022 je bilo predstavljenih 3.887 novih ali na novo naštudiranih del, od tega večina (87,5 %) na koncertih. Največ novih del je bilo ustvarjenih za zborovsko in vokalno glasbo (več kot 25 %), najmanj pa za baletne predstave (26 ali 0,7 %).Med skupno 5.428 izvedenimi deli na glasbenih prireditvah je bilo 1.835 del slovenskih avtorjev.

Slovenske kulturne ustanove, to so kulturni domovi, gledališča, glasbene ustanove in drugi producenti, so organizirale tudi glasbene in plesne festivale. Teh je bilo 88 oz. za okrog 47 % vse festivalske ponudbe v omenjenem letu.
Prireditev na teh festivalih je bilo 2.399, kar je bilo nekaj več kot 38 % vseh festivalskih prireditev. Preostale festivalske prireditve so pripravili v okviru gledaliških, filmskih in drugih festivalov.

Nekatere kulturne ustanove ponujajo tudi izobraževalne dogodke, seminarje in delavnice. Pri 1.070 tovrstnih programih (ali približno 13 % vseh programov) je bil poudarek na glasbeni, plesni ali folklorni dejavnosti, samo glasbi pa je bilo namenjenih 658 programov. 
Skupno se je izobraževalnih programov, povezanih z glasbo, udeležilo približno 125.700 ljudi, od tega je bilo nekaj več kot 88 % otrok in mladine.

Glasbene ustanove so v letu 2022 zaposlovale 471 ljudi, večino med njimi po pogodbi za polni delovni čas (96 %). Nekaj več kot 15 % zaposlenih je bilo mlajših od 35 let.  K umetniškemu ustvarjanju glasbenih ustanov pomembno prispevajo tudi zunanji sodelavci – takih je bilo 1.594, med njimi pa največ samozaposlenih v kulturi.

Ob koncu leta 2022 je bilo v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva vpisanih:

  • 1.188 glasbenic in glasbenikov, pevk ter pevcev, skladateljic in skladateljev (tu na kratko: glasbeniki)
  • 263 plesalk in plesalcev, koreografinj in koreografov (tu na kratko: plesalci)
  • 1.119 učiteljic in učiteljev glasbe v glasbenih šolah ter zasebnih vaditeljic in vaditeljev glasbe (tu na kratko: učitelji glasbe)

To sporočili iz SURS. (konec)