26.10.2023 ob 13:16
Deli članek
Informacije za obiskovalce pokopališča Žale

 

Ljubljana (MOREL)- Za vse, ki težje hodijo, bosta v času praznikov na Žalah na voljo dva odprta kavalirja in sicer od sobote, 21. oktobra, do srede, 1. november 2023, med 9. in 17. uro, ko bosta obiskovalce zapeljala do želenih lokacij. Vozili lahko v tem času ustavite kjerkoli in kadarkoli oziroma ju pokličete na telefonski številki 031 666 332. Istočasno bo po pokopališču Žale, od 21. 10. do vključno 30. 10. 2023, po voznem redu vozilo dodatno električno vozilo, ki bo s 1. postaje krenilo ob vsaki polni uri, z 8. postaje pa na pol ure. Vozilo bo ustavljalo na osmih postajališčih na starem in novem delu pokopališča Žale, in sicer:

1. Pri cerkvi Sv. Križa pri glavnem vhodu na pokopališče Žale,

2. v bližini Lipe sprave in italijanskega pokopališča,

3. na križišču PST in glavne poti na pokopališču,

4. na PST pri fontani »Kamen življenja«,

5. na križišču Poti med javorji in Poti med akacijami,

6. na križišču Poti med javorji in Poti med gabri,

7. pri vhodu na oddelek D7 in D9,

8. pri zvončku Navček

Vožnje so BREZPLAČNE in so prednostno namenjene starejšim in osebam, ki težko hodijo.

V primeru dežja ali sneženja vozila ne bodo aktivna.

PROMETNI REŽIM OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Prometni režim na Tomačevski cesti ne bo spremenjen in bo enak kot preteklo leto, torej bo potekal dvosmerno. 

P I – Žale I pri cerkvi Sv. Križa

P II – Žale II ob Pokopališki ulici pri Plečnikovih Žalah

P III – Žale III pri Zavodu za rehabilitacijo

P IV – Žale IV  ob Koželjevi ulici

P V– Žale V ob Tomačevski cesti

P VI – Parkirišče Kranjčeva ob Kranjčevi ulici

Parkirna hiša ŠRC Stožice

Začasno parkirišče ob vrtnariji Ravnikar.

Dostop do parkirišč Žale V in Ravnikar je možen samo iz smeri obvoznice, dostop na parkirišče Žale I pa iz smeri Koželjeve.

V času od 21. 10. do vključno 1. 11. 2023 bo parkiranje možno tudi na začasnem parkirišču ob vrtnariji  Ravnikar ob Koželjevi ulici (med 7 in 19. uro). Parkiranje na sami Tomačevski cesti ne bo možno, zaradi dvosmerne prometne ureditve.

Na plačljivih parkiriščih bo parkiranje brezplačno od 28.10. do vključno 1.11 .2023. V tem času bodo zapornice dvignjene.

Voznike prosimo, naj parkirajo le na za to urejenih površinah in naj upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila policije in redarjev.

Praznični režim voznih redov avtobusov ljubljanskega potniškega prometa

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v torek, 31. oktobra in v sredo, 1. novembra 2023 obratovali po posebnih voznih redih, prilagojenih povečanemu obisku pokopališča na Žalah. Na linijah 2, 7, in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Prav tako bodo obratovale linije 11B, 18, 20 in 21 katere ob nedeljah ne obratujejo. Vse ostale linije mestnih avtobusov bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu. Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z bo veljal nedeljski vozni red.

V prazničnih dneh bodo avtobusi mestnega potniškega prometa vozili po naslednjih voznih redih:

torek 31. 10. Nedeljski – praznični vozni red

liniji 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z obratujejo po nedeljskem voznem redu.

linije 2, 7 in 22 obratujejo po prirejenem voznem redu.

linije 11B, 18, 20 in 21 prav tako obratujejo (sicer te ob nedeljah in praznikih ne    obratujejo)

sreda 01. 11. Nedeljski – praznični vozni red

liniji 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z obratujejo po nedeljskem voznem redu.

linije 2, 7 in 22 obratujejo po prirejenem voznem redu.

linije 11B, 18, 20 in 21 prav tako obratujejo (sicer te ob nedeljah in praznikih ne obratujejo)

Navedene vozne rede si lahko potniki ogledajo na www.lpp.si.

TRASE LINIJ

V torek, 31. oktobra in v sredo, 1. novembra 2023

Liniji 12 in 12D  bosta delno spremenjeni in bosta obratovali mimo Žal v obeh smereh.

V torek, 31. oktobra 2023 in sredo, 01. 11. 2023 bo zaradi boljše pretočnosti potnikov samo na postajališču Žale mogoč vstop in izstop na vseh vratih avtobusov. Validacijo Urbane (plačilo prevoza) bodo potniki lahko izvedli neposredno pri kontrolorjih LPP, ki bodo stali pri vratih.

Na vseh linijah, ki vozijo mimo Žal (2, 7, 12, 12D, 19B, 19I in 22) - bodo od 23. oktobra do 1. novembra 2023 vozili nizkopodni, zgibni avtobusi.

Vse aktualne informacije o voznih redih avtobusov LPP lahko potniki spremljajo na spletni strani www.lpp.si.

Dobrodelna prodaja sveč

Podjetje ŽALE, d.o.o. ob letošnjem dnevu spomina na mrtve že devetnajsto leto zapored organizira dobrodelno prodajo sveč. S sredstvi, zbranimi na že tradicionalni stojnici pred cerkvijo Svetega križa na Plečnikovih Žalah, je bilo pomagano že mnogim pri uresničitvi njihovih projektov in zadanih ciljev.

Letos bodo dobrodelna sredstva namenjena MLADIM ZMAJEM. Mladi zmaji so mreža prostorov in programov za mlade v Ljubljani, kjer mladi (10-29 let) lahko kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas. Najdete jih v Četrtnih mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Golovec, Šiška in Zalog, v mobilnem mladinskem centru Ljuba in Drago v različnih ljubljanskih soseskah (ČS Šentvid, ČS Sostro, ČS Polje), skupnostnem centru Borc v Kašlju, digitalnem mladinskem centru DigiMC na igralniški platformi Discord, na terenih ulične mobilne ekipe (Celovški dvori, ČS Golovec, ČS Posavje, ČS Vič, ČS Šmarna Gora), na upravi v centru. V prihodnjih dveh letih se najbolj veselijo nove pridobitve - vzpostavitve osrednjega mladinskega centra Center mladih Ljubljana v stanovanjskem delu nekdanje tovarne sladkorja nasproti Galerije Cukrarna v centru mesta.

Mladi se lahko pri Mladih zmajih podružijo, se informirajo o priložnostih za kakovostno preživljanje prostega časa v mestu, se kaj novega naučijo, delijo svoje ideje, ki vam jih bodo z veseljem pomagali razvijati. Mladi pridejo k njim »hengat«, malo poklepetati in spoznati nove ljudi. Včasih jim zaupajo svoje stiske in potrebujejo nasvet, podporo. Udeležujejo se delavnic, usposabljanj, izobraževanj, ki so jim zanimive. Nekateri izmed njih postanejo prostovoljci, opravljajo študijsko prakso, obvezne vsebine, opravljajo študentsko delo ipd. Drugi imajo preprosto hude ideje, ki jih lahko realizirajo prekorazličnih orodij; mladinske pobude, adhoc projekta ali Mestnega inkubatorja, pri čemer jim zagotavljajo mentorsko, infrastrukturno in finančno podporo.

Sile Mladih zmajev so mladinski delavci in drugi sodelavci z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje delo z mladimi doživljajo kot poslanstvo. Z njimi delijo sebe, svoje znanje in izkušnje, jih spodbujajo, podpirajo in gradijo svet, kjer je ustvarjalnost vrhovna vrednota za boljše življenje vseh. Tokratna donacija bo namenjena v podporo izvedbi programa strokovne podpore mladinskim delavcem v Ljubljani, ki jo Mladi zmaji izvajajo preko serije izobraževanj iz psihosocialnega področja za mladinske delavce Mreže mladinskih centrov Ljubljana in preko letne mednarodne konference Mladost (je) ni norost. (konec)