27.03.2024 ob 22:34
Deli članek
Izdatki na poslovnih potovanjih višji 

Ljubljana (MOREL)- Skupno so na zasebnih potovanjih ustvarili okoli 4,6 milijona prenočitev in v povprečju prenočili 3-krat, pri čemer so bila potovanja v tujini daljša od tistih v Sloveniji. V tujini so v povprečju prenočili 4-krat, v Sloveniji pa 2-krat. 
Udeleženec zasebnega potovanja je v povprečju potrošil 110 EUR na dan, kar je bilo za 22 % več kot v zadnjem četrtletju 2022. V Sloveniji je njegova povprečna dnevna poraba znašala 82 EUR, v tujini pa približno 123 EUR. Največji delež izdatkov so turisti namenili za različne aktivnosti, storitve in nakupe. 
Prebivalci Slovenije so se odpravili na skupno 200.000 poslovnih potovanj, od tega jih je bila več kot polovica opravljena v tujini. Število poslovnih potovanj se je v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2022 povečalo za 80 %, povprečni dnevni izdatki zanje pa so se zvišali za 8 % in so znašali 178 EUR. 
Domači turisti so v opazovanem četrtletju ustvarili okoli 608.000 enodnevnih izletov v tujino, od tega jih je bila večina zasebne narave. Število slednjih se je v primerjavi z istim obdobjem v letu 2022 povečalo za 37 %. Izdatki na takem potovanju so znašali približno 94 EUR na dan, njihov največji delež pa je bil porabljen za nakupe. To so sporočili iz SURS. (konec)