04.03.2024 ob 10:37
Deli članek
Kakšna je povprečna ženska v Sloveniji?

Ljubljana (MOREL)- V Sloveniji je lani prebivalo skoraj 1.054.000 žensk, njihova povprečna starost je bila 45,4 leta. Poročenih je bilo 42,0 % žensk, starejših od 14 let. Skoraj tretjina žensk, starih vsaj 15 let, je imela terciarno izobrazbo. V 4. četrtletju 2023 je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 45,3 % žensk.

V Sloveniji je na začetku lanskega leta živela 1.053.701 ženska. Njihova povprečna starost je bila 45,4 leta, kar je bilo skoraj 3 leta več od povprečne starosti moških. Poimenovane so bile z več kot 30.000 različnimi imeni, največ je bilo Marij, sledile so Ane, Maje, Irene in Mojce. Ženske v povprečju živijo skoraj 8 let dlje kot moški – povprečna starost prebivalk, umrlih v 2022, je bila 82,5 leta, prebivalcev pa 74,9 leta. Pričakovano trajanje življenja deklic, rojenih v 2022, je bilo 83,9 leta, dečkov pa 78,4 leta. 
Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo med prebivalkami Slovenije, starimi 15 let ali več, 75,7 % takih, ki so rodile vsaj enega otroka. Med 25-letnicami je bilo 22,1 % mater, medtem ko je med 30-letnicami ta delež znašal 55,0 %. Med ženskami, starimi 15 let ali več, jih je največ (40,8 %) imelo dva otroka.
V 2023 je bilo največ žensk (42,0 %), starejših od 14 let, poročenih; sledile so samske (nikoli poročene), bilo jih je 36,9 %. Zanimivo, največ moških (47,6 %) je bilo samskih, tj. nikoli poročenih. Leto prej so bile neveste ob sklenitvi zakonske zveze stare v povprečju 34,9 leta (ženini 37,3 leta), ob prvi poroki pa 31,0 leta (ženini 32,9 leta). 
Ženske so na začetku leta 2023 predstavljale 49,8 % prebivalcev Slovenije. Njihov delež je bil najvišji v občinah Murska Sobota in Ankaran (51,7 %), najnižji pa v občini Šentrupert (41,2 %). Slovenija je sicer ena redkih držav članic EU, v katerih je prebivalo manj žensk kot moških. Takšno razmerje je bilo leta 2022 le še na Švedskem, v Luksemburgu in na Malti. Do 62. leta starosti med prebivalci Slovenije prevladujejo moški, nad to starostno mejo pa ženske. Med stoletniki je bilo konec lanskega leta 311 žensk in 60 moških. To so sporočili iz SURS. (konec)