16.11.2023 ob 13:58
Deli članek
Letošnja tema: Nič samomorov med moškimiLjubljana (MOREL)- Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki ga od leta 1999 zaznamujemo 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Letošnje geslo je »Nič samomorov med moškimi«. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je v EU-27 leta 2020 znašala 10,2 na 100.000 prebivalcev,16,9 za moške in 4,5 za ženske. Najvišjo stopnjo med državami članicami EU je imela Litva (21,3; med moškimi 38,0), najnižjo pa Ciper (3,5; med moškimi 4,5). V Sloveniji je bila med vsemi prebivalci 17,0, med moškimi pa 29,7. V vseh državah članicah EU-27 je bila stopnja med moškimi višja kot med ženskami.

Lani je 71 % moških (16+ let) svoje zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro ali dobro; v povprečju so se najbolj zdrave počutili mladi v starostni skupini 15–24 let, saj jih je 91 % svoje zdravje ocenilo kot zelo dobro ali dobro. Po pričakovanjih so s svojim zdravjem najmanj zadovoljni starejši: 17 % moških, starih 65 let ali več, je svoje zdravstveno stanje ocenilo kot slabo ali zelo slabo.
Kako moški skrbijo za svoje zdravje? Sadje je lani vsaj enkrat na dan uživalo 60 % moških (16+ let) (med ženskami je bilo takih 75 %), zelenjavo pa 66 % moških (74 % žensk). 82 % moških se je s telesno aktivnostjo ukvarjalo vsaj enkrat na teden, 6 % manj kot enkrat na teden in 12 % nikoli. Med ženskami se jih je s športom vsaj enkrat na teden ukvarjalo 84 %, 5 % manj kot enkrat na teden in 11 % nikoli. To so sporočili iz SURS. (konec)