10.08.2023 ob 08:11
Deli članek
Med mladimi nižja stopnja tveganja revščine

Ljubljana (MOREL)-  Leta 2022 je bila stopnja tveganja revščine med vsemi prebivalci Slovenije 12,1-odstotna. Najnižja je bila med mladimi (15–29 let: 9,5 %), najvišja med starejšimi (65+: 18,9 %). 

Tudi po kazalniku samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem so mladi v nekoliko boljšem položaju kot prebivalci Slovenije v preostalih starostnih skupinah. V prejšnjem letu so bili s svojim življenjem najbolj zadovoljni (na lestvici 0–10) mladi, stari 26–35 let (povprečna ocena 8,0), sledili so tisti v starostni skupini 16–25 let (s povprečno oceno 7,9). 

Stopnja delovne aktivnosti med mladimi (15–29 let) je bila lani 48,1-odstotna in je bila za 8,5 odstotne točke nižja od stopnje delovne aktivnosti na ravni države (tj. med prebivalci, starimi 15 let ali več). Obrnjeno je bilo pri stopnji brezposelnosti: med mladimi je znašala 8,2 % in je bila za 4,1 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Največ delovno aktivnih mladih je lani opravljalo enega izmed poklicev za neindustrijski način dela (21,1 %), sledil je poklic strokovnjaka/strokovnjakinje (19,7 %). Najmanj (0,4 %) jih je opravljalo vojaške poklice. To so sporočili iz SURS. (konec)