30.01.2024 ob 15:22
Deli članek
Naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven

 

Ljubljana (MOREL)- V 3. četrtletju se je nadaljeval trend negativnega naravnega in pozitivnega selitvenega prirasta. Skupni prirast je znašal 2.166 prebivalcev. Med julijem in septembrom 2023 se je rodilo 4.454 otrok, umrlo je 4.878 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 379 (8 %) nižje, število umrlih pa za 248 (5 %). V opazovanem obdobju je torej umrlo več prebivalcev kot se jih je rodilo: naravni prirast je znašal –424. V enem letu se je njegova vrednost na 1.000 prebivalcev spremenila z –0,6 na –0,8.
V 3. četrtletju lani je zakonsko zvezo sklenilo 2.565 parov ali 177 oz. 6 % manj kot v istem obdobju predhodnega leta, razvezalo pa se je 405 parov ali 57 oz. 12 % manj.
Registriranih je bilo 27.567 notranjih selitev ali za 8 % manj kot v istem četrtletju 2022. V Slovenijo se je v opazovanem četrtletju priselilo 8.975 prebivalcev ali za 16 % več kot v istem obdobju leto prej. Odselilo se je 6.385 prebivalcev ali za 14 % več. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.916) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (4.469). Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 3.404), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 814 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo. To so sporočili iz SURS. (konec)