27.10.2023 ob 10:46
Deli članek
Povprečna starost umrlih čedalje višja

Ljubljana (MOREL)- Dan mrtvih oziroma dan spomina na umrle v Sloveniji zaznamujemo 1. novembra.V zadnjih šestih letih je vsako leto umrlo več kot 20.000 prebivalcev Slovenije, umrljivost je največja v zimskih mesecih. Povprečna starost umrlih se zvišuje. Najpogostejši vzrok smrti pri moških so bile lani neoplazme, pri ženskah pa bolezni obtočil.

V obdobju 2017–2022 je umrlo več kot 20.000 prebivalcev na leto. Pred tem je bilo to število večje le v letih 1983, 1984 in 1993. Največ smrti (24.016) smo zaznali leta 2020, med epidemijo covida-19. To število se počasi zmanjšuje; lani je umrlo 22.492 prebivalcev. Tudi začasni podatki za prvih osem mesecev tega leta kažejo, da bo število umrlih nižje.
V zadnjih 20 letih se je povprečna starost umrlih zvišala za 6,4 leta, z 72,3 leta v 2002 na 78,7 leta v 2022. Pri lani umrlih prebivalcih je znašala 74,9 leta, pri prebivalkah pa 82,5 leta. Največ moških (387 ali 3,5 % vseh umrlih) je lani umrlo pri starosti 86 let, največ žensk (540 ali 4,8 % vseh umrlih) pa pri starosti 87 let.

Lani je bilo v zimskih mesecih (januar, februar, marec in december) 38 % vseh smrti, v povprečju 71 vsak dan. V drugih mesecih je na dan umrlo povprečno 57 prebivalcev. V povprečju je sicer vsak mesec umrlo 1.874 prebivalcev Slovenije, to je skoraj 62 na dan. Dan z največjim številom smrti je bil 1. februar (93), dan, v katerem je umrlo najmanj oseb, pa 6. junij (35). 
Lani je bilo med umrlimi 14,7 % samskih, 35,6 % poročenih, 39,6 % ovdovelih in 10,1 % razvezanih. Po spolu se ti deleži precej razlikujejo, saj je bilo med umrlimi moškimi 52,6 % poročenih in 18,8 % ovdovelih, med ženskami pa 19,0 % poročenih in 59,9 % ovdovelih. Razlog je v tem, da moški umirajo mlajši, večina žensk pa zaradi tega postane vdova.

Lani je največ prebivalcev umrlo zaradi neoplazem (3.610 ali 32,6 %), na drugem mestu so bile bolezni obtočil (2.955). Ravno obrnjeno je bilo pri prebivalkah – najpogostejši vzrok smrti so bile bolezni obtočil (4.175 ali 37,2 %), sledile so neoplazme (2.858). To so sporočili iz SURS. (konec)