13.10.2023 ob 10:48
Deli članek
Približno 73 milijonov ljudi v EU živi v revščini

Ljubljana (MOREL)- Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je lani v EU-27 živelo 16,5 % ali približno 73 milijonov ljudi. Na Češkem je bil delež takih najmanjši (10,2 %), v Bolgariji pa največji (22,9 %). V Sloveniji je bil razmeroma nizek. Nižji ali enak je bil le v dveh članicah EU-27 (Madžarski in Češki).

Lani je stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti znašala 1,4 %. Od začetka merjenja v letu 2014 se je znižala za 4,8 odstotne točke. V gospodinjstvih, v katerih si zaradi omejenih finančnih virov niso mogli privoščiti najmanj 7 od 13 elementov prikrajšanosti, je torej živelo 29.000 prebivalcev Slovenije, od tega približno 17.000 z dohodki pod pragom tveganja revščine in približno 12.000 z dohodki nad tem pragom.


Med osebami z dohodki pod pragom tveganja revščine, starimi vsaj 16 let, je bilo lani 23 % takih, ki so bile kljub nizkim dohodkom zelo zadovoljne s svojim življenjem; toliko jih je namreč svoje zadovoljstvo z življenjem na splošno ocenilo z najvišjima ocenama (9 ali 10).

Takih, ki so izbrale najnižje štiri ocene (od 0 do 4), je bilo 7 % (3 % tudi med osebami z dohodki nad pragom tveganja revščine). Osebe z dohodki pod pragom tveganja revščine so svoje splošno zadovoljstvo z življenjem povprečno ocenile s 7,1, osebe nad pragom pa s 7,7.

V zadnjem desetletju se je povečal delež oseb z višjimi ocenami (od 7 do 10) splošnega zadovoljstva z življenjem in zmanjšal delež oseb z nižjimi ocenami (od 0 do 6). Povprečna ocena splošnega zadovoljstva z življenjem se je pri osebah z dohodki pod pragom tveganja revščine zvišala za 1 odstotno točko, pri osebah nad pragom pa za 0,5 odstotne točke. To so sporočili iz SURS. (konec)