23.05.2024 ob 13:11
Deli članek
V terciarno izobraževanje vpisanih več študentov kot leto prej

 

Ljubljana (MOREL)- Na terciarni ravni se v tekočem študijskem letu izobražuje približno 600 študentov več kot v študijskem letu 2022/23. V študijskem letu 2023/24 je v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 80.648 študentov ali za 0,8 % več kot v prejšnjem. V visokošolsko izobraževanje je bilo vpisanih za 1,5 % več študentov (71.056), v višje strokovno izobraževanje pa za 4,0 % manj (9.592).

55,0 % visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.964 v strokovne, 22.432 v univerzitetne), 28,5 % v magistrske programe (5.015 v enovite, 17.952 po končani 1. stopnji), 4,6 % pa v doktorske programe. V splošnem število študentov upada. Pred dvajsetimi leti je bilo namreč vpisanih približno 23.700 študentov več kot v tem študijskem letu, pred desetimi leti pa nekaj več kot 12.100 študentov več. 

Podrobnejši pregled zadnjih 20 let kaže, da je število vpisanih študentov v prvih štirih študijskih letih tega obdobja (2003/04–2006/07) še raslo, nato pa je z izjemo 2009/10 upadalo. V zadnjem obdobju se je trend delno znova obrnil – v 2019/20, 2020/21 ter tudi tekočem študijskem letu se je namreč vpisalo več študentov kot leto prej. 
Podobno kot v prejšnjih študijskih letih so med študenti terciarnega izobraževanja po deležu prevladovale ženske (57,9 %) in redni študenti. Rednih študentov je v tekočem študijskem letu skoraj tri četrtine (74,6 %), izrednih študentov pa 25,4 %, podobno kot v prejšnjem študijskem letu. Delež rednih študentov je bil v zadnjih dvajsetih letih največji v študijskem letu 2014/15 (81,3 %), najmanjši pa v študijskem letu 2005/06 (63,3 %). To so sporočili iz SURS. (konec)