08.04.2024 ob 10:45
Deli članek
Vozili smo v povprečju več kot 11 let stare osebne avtomobile

Ljubljana (MOREL)- Konec prejšnjega leta je bilo v državi okoli 1,2 milijona registriranih osebnih avtomobilov. Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov se je v primerjavi z letom prej povečalo za 6 odstotkov. Stopnja obnove voznega parka osebnih avtomobilov je zrasla na 3,9 odstotkov. 

Registriranih je bilo več kot 1,7 milijona cestnih vozil, od tega okoli 1,2 milijona osebnih avtomobilov oz. vozil kategorije M1.Prvič registriranih novih osebnih avtomobilov je bilo več kot 48.000, med njimi jih je bilo 23 odstotkov na hibridni pogon. Število prvič registriranih rabljenih osebnih avtomobilov se je v enem letu povečalo za skoraj petino (19 odstotkov). Osebni avtomobili so bili v povprečju stari 11,1 leta.

Konec leta 2023 je bilo več kot 1,7 milijona registriranih cestnih vozil, od tega skoraj 1,7 milijona motornih in 58.000 priklopnih vozil. Med motornimi vozili je bilo približno 1,2 milijona oz. 74 % osebnih avtomobilov. Število vseh navedenih vrst vozil se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 2 %.Po stanju ob koncu leta je bilo v register vozil v Sloveniji lani prvič vpisanih skoraj 127.000 cestnih vozil. To je bilo za 9 % več kot leto prej. Prvič registriranih je bilo okoli 87.000 osebnih avtomobilov ali za 11 % več kot v 2022. Izmed vseh cestnih vozil, prvič registriranih leta 2023, jih je bilo več kot 77.000 ali 61 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Prvih registracij je bilo pri novih cestnih vozilih za 5 % več kot leto prej, pri novih osebnih avtomobilih za 6 % več, pri rabljenih osebnih avtomobilih pa za 19 % več. Stopnja obnove voznega parka osebnih avtomobilov je zrasla na 3,9 %. Največ prvih registracij osebnih avtomobilov, tako novih kot rabljenih, je bilo marca. Decembra pa je število prvih registracij rabljenih osebnih avtomobilov preseglo število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov.

Skoraj polovica (49 %) lani registriranih osebnih avtomobilov je vozila na dizelsko, 46 % pa na bencinsko gorivo. Število dizelskih avtomobilov je ostalo na enaki letni ravni, število tistih na bencinsko gorivo pa se je povečalo za 1 %. Hibridni osebni avtomobili so predstavljali 3 %, električni pa 1 %. Število prvih se je povečalo za 51 %, drugih pa za 60 %. Pri prvič registriranih novih osebnih avtomobilih so razmerja po vrsti pogona in goriva drugačna kot pri vseh registriranih osebnih avtomobilih skupaj. Med vsemi novimi osebnimi avtomobili, ki so bili lani prvič registrirani v Sloveniji, je bilo 23 % hibridnih, 9 % pa električnih osebnih avtomobilov. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je v enem letu povečalo za skoraj četrtino (24 %), tistih na električni pogon pa za 88 %. 
Vsak deseti osebni avtomobil je bil star manj kot tri leta, vsak drugi pa 12 let ali več. Osebni avtomobili, registrirani lani v Sloveniji, so bili stari v povprečju 11,1 leta. Povprečno so bili najmanj stari v osrednjeslovenski statistični regiji (10,3 leta). Najstarejši vozni park ostaja v goriški statistični regiji (12,9 leta).

Vozila prvič objavljajo po kategorijah oz. črkovnih oznakah

Iz baze registriranih vozil objavljamo podatke o vozilih po kategorijah, to je po uradnih črkovnih oznakah. Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi za prevoz potnikov (M) so konec decembra 2023 predstavljala 72 % vseh vozil, registriranih v Sloveniji. 9 % je bilo dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (L), 8 % motornih vozil z vsaj štirimi kolesi za prevoz blaga (N), 7 % traktorjev (C, T) in 3 % priklopnih vozil (O, R, S). To so sporočili iz SURS. (konec)