09.06.2023 ob 20:34
Deli članek
Za prehrano na voljo večje razpoložljive količine pri medu, sadju in krompirju

Ljubljana (MOREL)- Lani je bilo na prebivalca Slovenije za prehrano na voljo v povprečju 133 kg sadja, 115 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 70 kg krompirja, 11 kg jajc in 1 kg medu.

V primerjavi z letom 2021 so bile stopnje samooskrbe lani višje pri skoraj vseh živalskih bilancah, znižale pa so se pri rastlinskih bilancah, razen pri sadju. Pri živalskih proizvodih se je stopnja samooskrbe z mesom zvišala za 2 odstotni točki (na 87 %) in z medom za 75 odstotnih točk (na 90 %), pri jajcih pa je upadla za 3 odstotne točke (na 94 %). Pri rastlinskih pridelkih se je stopnja samooskrbe s sadjem zvišala za 15 odstotnih točk (na 29 %), znižala pa se je pri krompirju, in sicer za 8 odstotnih točk (na 36 %), pri zelenjavi za 5 odstotnih točk (na 38 %) in pri žitih za 11 odstotnih točk (na 73 %).

Pridelali smo 2.400 ton medu oz. 12-krat toliko kot leto prej (200 ton). Domača proizvodnja sadja je obsegala 93.000 ton ali skoraj 3-krat toliko kot v 2021 (34.000 ton).Na prebivalca Slovenije je bilo v prejšnjem letu za prehrano na voljo 133 kg sadja, 115 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 70 kg krompirja, 11 kg jajc in 1 kg medu. V primerjavi z letom pred tem je bila razpoložljiva količina za prehrano večja pri medu (za 117 %), sadju (za 22 %) in krompirju (za 11 %), zmanjšala pa se je pri zelenjavi (za 12 %) ter mesu in žitih (za 2 %). Pri jajcih je razpoložljiva količina za prehrano ostala na ravni predhodnega leta.To so sporočili iz SURS. (konec)